นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 7081
ความเห็น: 8

TCP trace route ช่วยตรวจสอบเครือข่าย

ICMP trace route หากใช้ไม่ได้ก็แทนด้วย TCP trace route

บางเครือข่ายมีการใช้ firewall เพื่อปิดกั้น icmp ไม่ให้ผ่านได้ ท่านที่เคยใช้ ping ตรวจสอบเครือข่ายอยู่คงประสบปัญหาเช่นเดียวกับผมที่ ping ไม่ได้

 TCP trace route ช่วยได้แล้ว

ทดลองใช้งานผ่านเวปได้ที่ link ข้างล่างครับ

ผมเก็บข้อมูลเวลาไว้เป็นค่าเปรียบเทียบสำหรับวิทยาเขตต่าง ๆ เผื่อเวลาวงจรเชื่อมต่อมีปัญหาจะได้อ้างอิงค่าเวลาได้บ้าง ซึ่งมีข้อสังเกตว่าค่าเวลาถึงเครื่องให้บริการที่หาดใหญ่จะช้ากว่าที่อื่น ๆ

เนื่องจากทางหาดใหญ่มีระบบป้องกันตรวจสอบหลายชั้นก่อนจะให้เข้าถึง www.psu.ac.th จึงช้ากว่าการเข้าถึง

www.pn.psu.ac.th

www.surat.psu.ac.th

www.trang.psu.ac.th

www.phuket.psu.ac.th

ทีมงาน netadmin ช่วยกันตรวจสอบยืนยันกันด้วยครับ

(^_^)

C:\Users\Songkrant>date
The current date is: Tue 01/08/2008

http://internet.nectec.or.th/netservices/?action=tcptraceroute

TCPTraceroute is a traceroute implementation using TCP packets. The more traditional traceroute sends out either UDP or ICMP
ECHO packets with a TTL of one, and increments the TTL until the destination has been reached. By printing the gateways that
generate ICMP time exceeded messages along the way, it is able to determine the path packets are taking to reach the destination.

The problem is that with the widespread use of firewalls on the modern Internet, many of the packets that traceroute sends out
end up being filtered, making it impossible to completely trace the path to the destination. However, in many cases, these firewalls
will permit inbound TCP packets to specific ports that hosts sitting behind the firewall are listening for connections on. By sending out
TCP SYN packets instead of UDP or ICMP ECHO packets, tcptraceroute is able to bypass the most common firewall filters.

Note : Start tcp-traceroute from iir.ngi.nectec.or.th,NECTEC.,Thailand

OUTPUT : TCPTRACEROUTE [elearning.psu.ac.th]
 1  aqua.nectec.or.th (202.44.204.2)  0.289 ms  0.276 ms  0.197 ms
 2  203.185.127.241  0.308 ms  0.312 ms  0.326 ms
 3  202.29.12.5  0.459 ms  0.299 ms  0.325 ms
 4  202.29.12.10  0.207 ms  0.329 ms  0.204 ms
 5  202.28.218.17  118.017 ms  86.949 ms  95.398 ms
 6  202.28.218.14  103.838 ms  110.312 ms  113.988 ms
 7  202.28.212.166  13.809 ms  13.809 ms  13.668 ms
 8  202.28.216.10  128.879 ms  107.951 ms  106.470 ms
 9  202.28.221.22  102.144 ms  69.244 ms  73.982 ms
10  202.28.96.245  74.419 ms  77.521 ms  78.647 ms

OUTPUT : TCPTRACEROUTE [www.psu.ac.th]
 1  aqua.nectec.or.th (202.44.204.2)  0.309 ms  0.264 ms  0.188 ms
 2  203.185.127.241  0.323 ms  0.314 ms  0.209 ms
 3  202.29.12.5  0.334 ms  0.427 ms  0.325 ms
 4  202.29.12.10  0.208 ms  0.203 ms  0.211 ms
 5  202.28.218.17  49.929 ms  81.580 ms  67.384 ms
 6  202.28.218.14  62.166 ms  71.734 ms  62.166 ms
 7  202.28.212.166  14.030 ms  13.816 ms  13.822 ms
 8  202.28.216.10  87.282 ms  60.642 ms  63.410 ms
 9  202.28.221.22  66.884 ms  44.848 ms  44.291 ms
The current time is:  3:16:01.40
10  host.psu.ac.th (202.12.73.105)  59.022 ms  65.510 ms  77.151 ms
The current time is:  3:28:01.40
10  host.psu.ac.th (202.12.73.105)  61.551 ms  57.633 ms  69.421 ms
The current time is:  3:30:38.75
10  host.psu.ac.th (202.12.73.105)  60.142 ms  54.259 ms  51.300 ms

OUTPUT : TCPTRACEROUTE [www.pn.psu.ac.th]
 1  aqua.nectec.or.th (202.44.204.2)  0.360 ms  0.269 ms  0.192 ms
 2  203.185.127.241  0.317 ms  0.319 ms  0.209 ms
 3  202.29.12.5  0.320 ms  0.327 ms  0.322 ms
 4  202.29.12.10  0.213 ms  0.205 ms  0.212 ms
 5  202.28.218.17  65.913 ms  49.000 ms  52.887 ms
 6  202.28.218.14  50.312 ms  36.383 ms  25.679 ms
 7  202.28.212.166  13.832 ms  13.680 ms  13.694 ms
 8  202.28.216.10  30.691 ms  35.508 ms  30.425 ms
 9  202.28.221.22  27.776 ms  52.591 ms  45.497 ms
10  mis-pattani2.pn.psu.ac.th (202.28.98.190)  48.266 ms  43.465 ms  42.870 ms
10  mis-pattani2.pn.psu.ac.th (202.28.98.190)  45.422 ms  46.744 ms  51.036 ms
10  mis-pattani2.pn.psu.ac.th (202.28.98.190)  49.166 ms  54.013 ms  40.306 ms

OUTPUT : TCPTRACEROUTE [www.surat.psu.ac.th]
 1  aqua.nectec.or.th (202.44.204.2)  0.268 ms  0.280 ms  0.194 ms
 2  203.185.127.241  0.325 ms  0.442 ms  0.457 ms
 3  202.29.12.5  0.339 ms  0.319 ms  0.332 ms
 4  202.29.12.10  0.211 ms  0.199 ms  0.293 ms
 5  202.28.218.17  39.438 ms  42.736 ms  46.132 ms
 6  202.28.218.14  45.928 ms  49.746 ms  50.549 ms
 7  202.28.212.166  13.888 ms  14.185 ms  14.069 ms
 8  202.28.216.10  39.052 ms  44.989 ms  48.305 ms
 9  202.28.221.22  41.694 ms  37.356 ms  41.894 ms
10  www.surat.psu.ac.th (202.28.98.176)  34.541 ms  36.404 ms  34.064 ms
10  www.surat.psu.ac.th (202.28.98.176)  56.552 ms  60.627 ms  55.553 ms
10  www.surat.psu.ac.th (202.28.98.176)  64.957 ms  57.861 ms  56.089 ms

OUTPUT : TCPTRACEROUTE [www.trang.psu.ac.th]
 1  aqua.nectec.or.th (202.44.204.2)  0.340 ms  0.279 ms  0.184 ms
 2  203.185.127.241  0.315 ms  0.311 ms  0.209 ms
 3  202.29.12.5  0.328 ms  0.386 ms  0.289 ms
 4  202.29.12.10  0.195 ms  0.320 ms  0.197 ms
 5  202.28.218.17  65.155 ms  69.117 ms  80.281 ms
 6  202.28.218.14  81.495 ms  67.362 ms  71.887 ms
 7  202.28.212.166  13.952 ms  13.809 ms  13.574 ms
 8  202.28.216.10  89.159 ms  68.758 ms  78.147 ms
 9  202.28.221.22  72.419 ms  65.226 ms *
10  202.28.98.184  58.091 ms  48.778 ms  48.772 ms
10  202.28.98.184  73.272 ms  60.405 ms  71.532 ms
10  202.28.98.184  54.559 ms  29.136 ms  45.521 ms

OUTPUT : TCPTRACEROUTE [www.phuket.psu.ac.th]
 1  aqua.nectec.or.th (202.44.204.2)  0.372 ms  0.278 ms  0.185 ms
 2  203.185.127.241  0.318 ms  0.311 ms  0.208 ms
 3  202.29.12.5  0.331 ms  0.310 ms  0.336 ms
 4  202.29.12.10  0.339 ms  0.290 ms  0.203 ms
 5  202.28.218.17  74.542 ms  34.110 ms  24.149 ms
 6  202.28.218.14  22.554 ms  36.101 ms  41.044 ms
 7  202.28.212.166  13.904 ms  13.678 ms  13.705 ms
 8  202.28.216.10  49.927 ms  12.533 ms  14.394 ms
 9  202.28.221.22  24.426 ms  38.772 ms  39.921 ms
10  www.phuket.psu.ac.th (202.28.98.186)  37.513 ms  37.503 ms  35.552 ms
10  www.phuket.psu.ac.th (202.28.98.186)  100.396 ms  99.486 ms  101.770 ms
10  www.phuket.psu.ac.th (202.28.98.186)  41.690 ms  32.910 ms  31.183 ms

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): campus  icmp  internet  tcp  trace
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 08 มกราคม 2551 06:17 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2552 14:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
วิบูลย์ [IP: 192.168.100.112]
08 มกราคม 2551 08:54
#9562

ณ เวลา 08.54 

OUTPUT : TCPTRACEROUTE [www.wu.ac.th]
 1  aqua.nectec.or.th (202.44.204.2)  0.303 ms  0.249 ms  0.194 ms
 2  203.185.127.241  1.075 ms  0.440 ms  0.332 ms
 3  202.28.213.29  0.578 ms  0.571 ms  0.578 ms
 4  202.28.218.1  403.835 ms  432.880 ms  408.577 ms
 5  202.28.218.14  406.713 ms  424.511 ms  425.778 ms
 6  202.28.212.166  14.554 ms  14.178 ms  14.310 ms
 7  202.28.216.10  401.085 ms  461.972 ms  473.397 ms
 8  202.28.210.74  465.512 ms  418.032 ms  403.798 ms
 9  202.28.216.18  598.951 ms  429.530 ms  445.389 ms
10  202.28.207.134  467.418 ms  469.245 ms  501.108 ms
 

Ico48
วิบูลย์ [IP: 192.168.100.112]
08 มกราคม 2551 08:56
#9564

ณ เวลา 08.56

OUTPUT : TCPTRACEROUTE [sis.psu.ac.th]
 1  aqua.nectec.or.th (202.44.204.2)  0.285 ms  0.269 ms  0.188 ms
 2  203.185.127.241  0.327 ms  0.315 ms  0.210 ms
 3  202.29.12.5  0.336 ms  0.325 ms  0.332 ms
 4  202.29.12.10  0.209 ms  0.203 ms  0.205 ms
 5  202.28.218.17  370.982 ms  416.282 ms  441.518 ms
 6  202.28.218.14  446.899 ms  437.148 ms  551.947 ms
 7  202.28.212.166  14.052 ms  13.675 ms  13.701 ms
 8  202.28.216.10  423.559 ms  479.499 ms  495.614 ms
 9  202.28.221.22  504.159 ms  478.748 ms  466.879 ms
10  sis.psu.ac.th (202.28.96.179)  452.162 ms  473.381 ms  484.520 ms

Ico48
วิบูลย์ [IP: 192.168.100.112]
08 มกราคม 2551 09:01
#9565

ณ เวลา 09.01

OUTPUT : TCPTRACEROUTE [www.psu.ac.th]
 1  aqua.nectec.or.th (202.44.204.2)  0.331 ms  0.263 ms  0.192 ms
 2  203.185.127.241  0.447 ms  0.311 ms  0.207 ms
 3  202.29.12.5  0.333 ms  0.320 ms  0.322 ms
 4  202.29.12.10  0.213 ms  0.199 ms  0.211 ms
 5  202.28.218.17  577.602 ms  464.873 ms  501.729 ms
 6  202.28.218.14  558.576 ms  519.439 ms  517.613 ms
 7  202.28.212.166  13.915 ms  13.690 ms  13.950 ms
 8  202.28.216.10  489.769 ms  522.312 ms  548.087 ms
 9  202.28.221.22  553.827 ms  556.957 ms  563.322 ms
10  host.psu.ac.th (202.12.73.105)  544.596 ms  545.332 ms  592.339 ms
 

Ico48
nontapon.r [IP: 192.168.100.112]
08 มกราคม 2551 09:28
#9584

ปัจจุบันเครื่อง Server ของ ม.อ. ที่ตั้งอยู่ในวิทยาเขตหาดใหญ่มีการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานอยู่ครับ แต่ยืนยันได้ว่าหากการสื่อสารจากอินเทอร์เน็ตมายังเว็บหลักของแต่ละวิทยาเขต/เขตการศึกษา การเข้าถึง www.psu.ac.th จะผ่านอุปกรณ์น้อยกว่าหรือเท่าๆกับเว็บหลักของวิทยาเขต/เขตการศึกษาอื่นครับ

Ico48
PS-SH [IP: 192.168.100.112]
08 มกราคม 2551 16:48
#9784

ทุกท่านครับ การใช้ TCP Traceroute นั้นยังไม่ถูกต้อง เนื่องจากค่า default max ttl ที่ตั้งไว้นั้นเป็นแค่ 10 ซึ่งยังไปไม่ถึงปลายทาง ถ้าจะวัดมาที่เครื่องต่างๆ ใน มอ. ต้องเพิ่มค่า max ttl ก่อน เช่น ตั้งเป็น 15  ให้ลองวัดใหม่ดูครับแล้วจะพบว่าผลที่ได้จะตรงกับความเป็นจริงครับ (ข้อสังเกตุ ผลการใช้ tcptraceroute ที่ถูกต้องจะต้องได้บรรทัดสุดท้ายมีคำว่า port?? opened) เช่น วัดมาที่ www.trang.psu.ac.th เมื่อตั้งค่า max ttl เป็น 15 แล้ว ผลที่ได้จะเป็นดังนี้ครับ

 1 aqua.nectec.or.th (202.44.204.2) 0.400 ms 0.266 ms 0.193 ms 2 203.185.127.241 0.321 ms 0.310 ms 0.208 ms 3 202.29.12.5 0.333 ms 0.304 ms 0.306 ms 4 202.29.12.10 0.202 ms 0.200 ms 0.209 ms 5 202.28.218.17 775.467 ms 765.158 ms 764.570 ms 6 202.28.218.14 777.312 ms 780.664 ms 783.435 ms 7 202.28.212.166 13.654 ms 13.921 ms 13.794 ms 8 202.28.216.10 746.244 ms 794.150 ms 786.688 ms 9 202.28.221.22 804.291 ms 790.526 ms 774.684 ms 10 202.28.98.162 749.209 ms 788.781 ms 762.424 ms 11 202.28.98.162 2785.213 ms 2671.255 ms 2841.556 ms 12 * * * 13 * 202.28.98.162 [PORT80 OPENED] 891.155 ms 809.044 ms 
Ico48
PS-SH [IP: 192.168.100.112]
08 มกราคม 2551 16:52
#9785

ใส่ผลทดสอบให้ใหม่ครับ ก่อนหน้านี้ดูไม่ได้ :)

 1 aqua.nectec.or.th (202.44.204.2) 0.400 ms 0.266 ms 0.193 ms
 2 203.185.127.241 0.321 ms 0.310 ms 0.208 ms
 3 202.29.12.5 0.333 ms 0.304 ms 0.306 ms
 4 202.29.12.10 0.202 ms 0.200 ms 0.209 ms
 5 202.28.218.17 775.467 ms 765.158 ms 764.570 ms
 6 202.28.218.14 777.312 ms 780.664 ms 783.435 ms
 7 202.28.212.166 13.654 ms 13.921 ms 13.794 ms
 8 202.28.216.10 746.244 ms 794.150 ms 786.688 ms
 9 202.28.221.22 804.291 ms 790.526 ms 774.684 ms
10 202.28.98.162 749.209 ms 788.781 ms 762.424 ms
11 202.28.98.162 2785.213 ms 2671.255 ms 2841.556 ms
12 * * *
13 * 202.28.98.162 [PORT80 OPENED] 891.155 ms 809.044 ms
Ico48
fern [IP: 210.187.49.65]
14 เมษายน 2552 11:00
#43367

สัวสดีค่ะ

ขอสอบถามเกี่ยวกับการเชื่อมต่อหน่อยค่ะ

คือทำ TCP socket programming บน fedora เมื่อทดลองรันฝั่ง client ตอบว่า No route to host ซึ่งเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สองเครื่องด้วย switch ค่ะ ซึ่งคอมสองเครื่องนี้สามารถ ping หากันได้น่ะค่ะ และเมื่อใช้คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว เปิดสอง teminal ก็สามารถรันได้ปกติ และได้ลองนำ code ไปรันบน Ubuntu โดยใช้คอมพิวเตอร์สองเครื่องผ่าน switch เช่นกัน ก็สามารถรันได้ พอจะทราบมั้ยค่ะว่ามันน่าจะเป็นเพราะอะไร ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับคุณ fern

ไม่ทราบว่า fedora และ ubuntu เป็นรุ่นไหนบ้าง

อาจเกิดจาก SELinux หรือ default firewall บน fedora ที่ตั้งค่าไว้สง (high) จึงปิดกั้นไม่ให้สร้าง connection ได้สำเร็จ

http://fedoraproject.org/wiki/SELinux/Understanding

https://wiki.ubuntu.com/SELinux

ลองค้น ๆ หาจาก Google ดูครับเกี่ยวกับ fedora

(^_^)

สงกรานต์

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.75.174
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ