นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(1) ข่าวม.อ.ที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2556

หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที 11มกราคม 2556 : โพลล์คนใต้ วัด 3 รัฐบาลดับไฟใต้ ใช้ ก.ม.พิเศษล้มเหลว หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที 20 มีนาคม 2556 : 40 ผู้นำศาสนาโลกร่วมถกทิศทางใหม่ อิสลามศึกษา หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ฉบับวันที 21 มกราคม 25... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By naruemon.so   created: 19 April 2013 14:37 Modified: 19 April 2013 15:11 [ Report Abuse ]

(0) ศ.พิชัย ธานีรณานนท์ รางวัล Prime Minister Road Safety Awards 2010 ฐานะผู้มีผลงานที่เป็นนวัตกรรมความปลอดภัยทางถนน

ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ธานีรณานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards 2010 ในฐานะบุคคลผู้เสนอผลงานทางวิชาการที่เป็นนวัตกรรมการทำงาน ที่ประสบความสำเร็จ และสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย และเป็นบทเรียนกา... more »
By naruemon.so   created: 01 September 2011 14:46 Modified: 01 September 2011 14:47 [ Report Abuse ]

(0) นักวิชาการพบนายกฯ เสนอผลักดันแผนยุทธศาสตร์จัดการปะการัง

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา อาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา และหัวหน้าหน่วยวิจัยปะการังและสัตว์พื้นทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และกลุ่มนักวิชาการจากหลายองค์กรอนุรักษ์ทะเลไทยได้เข้าพบนายกรัฐมนตรี เ... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 08 Febuary 2011 16:48 Modified: 08 Febuary 2011 16:48 [ Report Abuse ]

(0) เทศบาลนครหาดใหญ่ ลงนามความร่วมมือ มอบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แก่ ม.อ. 3 คัน 2.25 ล้าน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะรับมอบรถไฟฟ้าจากเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นรถบริการขนส่งมวลชนฟรี ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อลดมลพิษ และสนับสนุนนโยบาย ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีเป้าหมายลดปริมาณการใช้รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาลงจ... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 08 Febuary 2011 16:41 Modified: 08 Febuary 2011 16:41 [ Report Abuse ]

(0) “ศึกษาความเสี่ยงการขาดแคลนอาหาร จากผลกระทบของ Climate Change ในพื้นที่หาดใหญ่” รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ ที่ขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร หน่วยวิจัยการจัดการความเสี่ยงและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ทำการศึกษา “การประเมินความเปราะบาง/ความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหาร จ... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 08 Febuary 2011 16:25 Modified: 08 Febuary 2011 16:27 [ Report Abuse ]

(0) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านบริหารและแนวปฏิบัติในการทำงาน โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้จากกรณีตัวอย่างที่มีความสำเร็จและถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งใช้โอกาสนี้ส... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 20 January 2011 13:23 Modified: 20 January 2011 13:23 [ Report Abuse ]

(0) เชิญเสนอโครงการทางวิทยาศาสตร์และเศรษฐ-สังคมเพื่อพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)ร่วมกับ ม.อ.โดยสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"ความต้องการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน 5จังหวัดชายแดนภาคใต้"เพื่อเสนอโคร... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 30 July 2010 15:22 Modified: 30 July 2010 15:22 [ Report Abuse ]

(0) เชิญร่วมบริจาคและส่งกำลังใจไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้ในโครงการ “ประสานใจดับไฟใต้”

สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ เอฟเอ็ม 88.0 เมกกะเฮิร์ต โดยรายการ แลบ้านแลเมือง ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมส่งกำลังใจไปยังผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในโครงการ “ประสานใจดับไฟใต้” ครั้งที่ 4 โดยขอรับบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำ... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 18 May 2010 20:06 Modified: 18 May 2010 20:06 [ Report Abuse ]

(0) มกุฎราชกุมาร แห่งรัฐเปอร์ลิส ทรงเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ม.อ. – ACMS มาเลเซีย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Allianze College of Medical Sciences (ACMS) ประเทศมาเลเซีย ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 06 May 2010 09:54 Modified: 06 May 2010 09:55 [ Report Abuse ]

(0) สกว. ประเมิน 9 ภาควิชาของ ม.อ. ระดับดีและดีเยี่ยม

9 ภาควิชาของ ม.อ. ได้รับคะแนนการ ประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) อยู่ในระดับ 5 (ดีเยี่ยม) และ ระดับ 4 (ดี) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 มี... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 06 May 2010 09:39 Modified: 06 May 2010 09:39 [ Report Abuse ]