นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2272
ความเห็น: 0

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุจิตรา ภู่ระหงส์

ขอแสดงความยินดีกับ 

นางสาวสุจิตรา  ภู่ระหงส์   

นักศึกษาปริญญาเอก  รหัส  5110230037

สาขาเคมี  (เคมีวิเคราะห์)   คณะวิทยาศาสตร์ 

ได้รับรางวัลในการเสนอผลงานวิจัย  ประเภท

The Outstanding Poster Presentation Award 

จากงานประชุม     PACCON 2009 ( Pure and Applied Chemistry International Conference 2009)   เมื่อวันที่   14-16  มกราคม  2552 

จากผลงานวิจัยเรื่อง   Molecularly  Imprinted  (Selective Sorbent)  Solid  Phase  Dispersion  (MISPD)  for  Determination  of  Trace  Carbofuran  in  Water

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา  คือ    รองศาสตราจารย์  ดร.ปณต  ถาวรังกูร  และ                                                            รองศาสตราจารย์  ดร. เพริศพิชญ์  คณาธารณา     

 - - - - -

ข้อมูลจาก : ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  โทร. 8402 

                      ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์ 

สร้าง: 01 กุมภาพันธ์ 2552 19:30 แก้ไข: 03 กุมภาพันธ์ 2552 12:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.188.89
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ