นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 2659
ความเห็น: 0

การเว้นช่องว่างระหว่างผนังกำแพง

การเว้นช่องว่างระหว่างผนังกำแพงหรือฉากกั้นให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น คนยืนหันหลัง ชนผนังกำแพงและอีกคนเดินได้ คนตะแคงตัวเดินได้ และคนเดินผ่านได้โดยสะดวก ควรจะมีระยะห่างระหว่างผนังกำแพงหรือฉากกั้นที่เหมาะสมกับสภาพการทำงาน

    และแล้วก็ได้นำเรื่องที่ยังค้างคาอยู่กลับมาเล่าก้นต่อนะค่ะ นั่นก็คือ การจัดพื้นที่สำนักงาน เรื่องสุดท้าย คือ การเว้นช่องว่างระหว่างผนังกำแพง  ซึ่งการเว้นช่องว่างระหว่างผนังกำแพงหรือฉากกั้นให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น คนยืนหันหลัง ชนผนังกำแพงและอีกคนเดินได้ คนตะแคงตัวเดินได้ และคนเดินผ่านได้โดยสะดวก ควรจะมีระยะห่างระหว่างผนังกำแพงหรือฉากกั้นที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานดังต่อไปนี้ 


     ก. การเว้นช่องว่างระหว่างผนังกำแพง ให้มีพื้นที่พอสำหรับคนยืนหันหลังชิดผนังกำแพงและมี ช่องว่างพอที่อีกคนเดินผ่านได้ ช่องว่างระหว่างผนังกำแพงจะต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 95 เซนติเมตร ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ช่องว่างระหว่างผนังกำแพงที่มีคนยืนหันหลังชนผนังกำแพงและอีกคนเดินผ่านได้
      

      ข. การเว้นช่องว่างให้คนยืนด้านหน้าชิดผนังกำแพงและด้านหลังชิดผนังกำแพง หรือตะแคง ตัวเดินได้ ช่องว่างระหว่างผนังกำแพงจะต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 ช่องว่างระหว่างผนังกำแพงที่คนตะแคงตัวเดินได้
      

     ค. การเว้นช่องว่างระหว่างผนังกำแพง ให้มีพื้นที่ว่างพอสำหรับให้คนเดินผ่านได้ ช่องว่าง ระหว่างผนังกำแพงจะต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 ช่องว่างระหว่างผนังกำแพงที่คนเดินผ่านได้
      

      จากตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างฉากกั้นเป็นกำแพงในห้องทำงาน ตลอดจนงานสร้างช่องประตู และช่องทางเดินต่างๆ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการได้นะค่ะ

      ซึ่งจาก 3 เรื่องต่อเนื่องในการการจัดพื้นที่สำนักงาน สามารถสรุปได้ คือ หลักการจัดพื้นที่สำนักงานจะแบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่ ขนาดของพื้นที่ห้อง การจัดวางโต๊ะทำงาน และการเว้นช่องว่างระหว่างผนังกำแพง ซึ่งจะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งสำนักงานเก่า และสำนักงานใหม่ ในกรณีสำนักงานเก่าก็จะช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนสำนักงานใหม่ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การนำเอาหลักการจัดพื้นที่สำนักงานไปพิจารณาร่วมในการวางแผนออกแบบห้องทำงานของพนักงานทุกระดับ เมื่อได้ห้องทำงานที่เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาปรับปรุงห้องทำงานใหม่อีก ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณในการปรับปรุงห้องทำงานได้เป็นอย่างมาก  

       เมื่อจัดพื้นที่สำนักงานได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วก็จะทำให้พนักงาน ทุกระดับได้รับความสะดวกสบายดียิ่งขึ้น เมื่อสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานดียิ่งขึ้นก็จะทำให้พนักงานมีความรักที่จะทำงาน อยากอยู่ในสถานที่ทำงาน มีความสุขต่อการทำงานและผลที่ตามมาอย่างแน่นอนก็คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารทุกระดับพึงประสงค์ 

     ขอขอบคุณ ที่มา  คุณณรงค์ โมกขวิสุทธิ์ (nmv@kmitnb.ac.th)  คุณยรรยง ศรีสม (yss@kmitnb.ac.th)

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2551 15:42 แก้ไข: 06 พฤศจิกายน 2551 15:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.228.250
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ