นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 32426
ความเห็น: 7

มาตรฐานของการจัดพื้นที่สำนักงาน

หลายท่านก็คงเคยเข้าไปในสำนักงานหลายแห่งและมักพบกับสำนักงานที่มีความคับแคบ แออัด และเต็มไปด้วยโต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่ตำแหน่งต่างๆ จนแทบจะไม่มี ช่องว่างเป็นทางเดินเลย

    พบกันอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับ blog 5 . นี้ สำหรับเดือนนี้จะเป็นเรื่องของการจัดวางพื้นที่ห้องสำนักงาน ซึ่งเหมาะกับหน่วยงานของเรามาก  เนื่องจากหน่วยงานของเราจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของห้องทำงานทุกปี โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย  ความสะดวก  และความไม่จำเจ เพื่อเป็นสีสันค่ะ  ซึ่งหลายท่านก็คงเคยเข้าไปในสำนักงานหลายแห่งและมักพบกับสำนักงานที่มีความคับแคบ แออัด และเต็มไปด้วยโต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่ตำแหน่งต่างๆ จนแทบจะไม่มี ช่องว่างเป็นทางเดินเลย

      ในการจัดขนาดของห้องทำงานและการจัดระยะห่างระหว่างโต๊ะทำงานนั้นมีหลายประเทศได้จัดทำเป็นมาตรฐานไว้แล้ว แต่จะขอนำรูปแบบที่มีผู้บันทึกไว้มาเล่าสู่กันฟัง คือ มาตรฐานของการจัดพื้นที่สำนักงานของประเทศญี่ปุ่น  เพื่อแนวทางในการจัดพื้นที่สำนักงาน เพราะสัดส่วนของร่างกายระหว่างของคนญี่ปุ่นกับคนไทยใกล้เคียงกันมากประกอบกับประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับการยอมรับเกี่ยวกับการ ใช้พื้นที่ใช้สอยได้อย่างคุ้มค่าและมีประโยชน์สูงสุดประเทศหนึ่ง    

    ขนาดของพื้นที่ห้องทำงาน

     ห้องทำงานในสำนักงานนั้นสามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภท ตามลักษณะการใช้งาน และมี ขนาดที่เหมาะสมดังต่อไปนี้  

       ห้องทำงานของผู้บริหาร    ลักษณะเป็นห้องเดี่ยวได้แก่ ห้องนั่งทำงานของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน เช่น ระดับผู้จัดการขึ้นไป ระดับคณบดี ขึ้นไป หรือระดับหัวหน้ากองขึ้นไป เป็นต้น ห้องทำงานระดับนี้ส่วนมากภายในห้องจะบรรจุ ไปด้วยโต๊ะทำงานขนาดใหญ่ เก้าอี้สำหรับผู้เข้าพบ ตู้เก็บเอกสาร และอาจมีชุดรับแขกเล็กๆ ด้วย ห้องระดับนี้จึงต้องการเนื้อที่จัดวางสิ่งของมาก ขนาดของพื้นที่ห้องที่เหมาะสมจะต้องไม่น้อยกว่า 9 ตารางเมตร และพื้นที่ห้องจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้ตาม ความเหมาะสม ตัวอย่างการจัดห้องทำงานของผู้บริหารได้แสดงไว้ในรูปที่ 1  

รูปที่ 1 ห้องทำงานของผู้บริหารขนาด 22.5 ตร.ม. พร้อมเฟอร์นิเจอร์


          ห้องทำงานระดับหัวหน้างาน    ลักษณะเป็นห้องเดี่ยว ได้แก่ ห้องนั่งทำงานของระดับหัวหน้างานต่างๆ เช่น หัวหน้ากลุ่มพนักงาน หัวหน้าภาควิชา เป็นต้น ในห้องทำงานจะบรรจุโต๊ะทำงาน เก้าอี้สำหรับผู้เข้าพบ และตู้เก็บเอกสารขนาดกลาง ขนาดของ พื้นที่ห้องที่เหมาะสมจะต้องไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตร และพื้นที่ห้องจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้ตามความเหมาะสม ตัวอย่างการจัดห้องทำงานระดับหัวหน้างานได้ แสดงไว้ในรูปที่  

รูปที่ 2 ห้องทำงานระดับหัวหน้างานขนาด 12 ตร.ม. พร้อมเฟอร์นิเจอร์


        ห้องทำงานระดับพนักงานทั่วไป    ส่วนมากห้องทำงานระดับนี้จะเป็นห้องรวม คือ อยู่กันหลายคนในห้องเดียว ได้แก่ ห้องทำงานของพนักงาน ห้องพักอาจารย์ เป็นต้น ในบางครั้งห้องทำงานของคนงานระดับนี้จะเป็นห้องเดี่ยวก็มี เช่น ห้องพนักงาน พิมพ์ดีด ห้องพนักงานรับโทรศัพท์ ห้องพักอาจารย์ เป็นต้น ภายในห้องทำงานระดับนี้จะบรรจุ โต๊ะทำงานของผู้ทำงาน เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อ เป็นต้น ขนาดของห้องมีพื้นที่มากน้อยไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้ห้องโดยเฉลี่ยพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับพนักงาน 1 คน จะต้องไม่น้อยกว่า 5 ตารางเมตร พื้นที่ห้องจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้ ตัวอย่างการจัดห้องทำงาน ระดับพนักงานทั่วไปได้ แสดงไว้ในรูปที่ 3

 

รูปที่ 3 ห้องทำงานรวมระดับพนักงานทั่วไป

        ห้องประชุม    เป็นห้องที่ใช้ประโยชน์ในงานประชุมอบรม รวมถึงห้องเรียน เป็นต้น พื้นที่ในห้องส่วนหนึ่งเว้นว่างไว้ อีกส่วนหนึ่งสำหรับนั่งรวมกลุ่ม กัน ขนาดของห้องมีพื้นที่มากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้ห้อง โดยเฉลี่ยพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ห้องจะต้องไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตรต่อคน ตัวอย่างการจัดโต๊ะประชุมแต่ละ แบบได้แสดงไว้ในรูปที่ 4 

รูปที่ 4 การจัดโต๊ะประชุม 
  
      

คราวนี้เราก็ได้รูปแบบของห้องต่างๆ ไปแล้ว คิดว่าทุกคนคงจะนำไปปรับใช้กับห้องของตนเองได้บ้างนะค่ะ  สำหรับเดือนหน้าจะพบกับ  “การจัดวางโต๊ะทำงาน”  นะค่ะ 

ขอขอบคุณ ที่มา  คุณณรงค์ โมกขวิสุทธิ์ (nmv@kmitnb.ac.th)  คุณยรรยง ศรีสม (yss@kmitnb.ac.th)

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 05 สิงหาคม 2551 15:46 แก้ไข: 05 สิงหาคม 2551 16:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ดีเลย เห็นควรนำไปใช้สำหรับสำนักงานใหม่ของเราในอนาคต....จัดได้อย่างเต็มที่ครับเพ่

ได้เลยค่ะน้องนัน..แต่เอ..พี่ไม่มีรูปแบบห้องพี่ยามไว้ให้..เดี๋ยวจะศึกษาแล้วเอามาลงให้ภายหลังนะจ๊ะ..

Ico48
kokonear [IP: 124.120.117.14]
07 มีนาคม 2552 08:15
#42010

พี่ค่ะแล้วมีแบบที่ห้องหัวหน้าแล้วก็ฝ่ายอื่นๆรวมอยู่ห้องเดียวกันไหม

Ico48
0hh0 [IP: 114.29.250.225]
15 สิงหาคม 2552 12:15
#47338
ขอบคุณมากครับ มีประโยช์มากครับ
Ico48
มะมะมะ [IP: 118.173.184.32]
23 พฤศจิกายน 2552 16:11
#51229

ดีมาก ขอบคุณสำหรับข้อมูล มีส่งรองไชยแล้ว ไชโย

Ico48
วิจักษ์ [IP: 61.90.141.122]
16 มิถุนายน 2554 16:46
#65954

ขอบคุณครับ

Ico48
[[ddlink]] [IP: 101.66.92.230]
13 ตุลาคม 2554 10:10
#69636

diamonds to the mosaic The crown is still dimensional sand love mechanical

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.250.105
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ