นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 2213
ความเห็น: 0

นำ Project Management มาใช้กับ ITAP

งานที่ปรึกษาเทคโนโลยี (ITA) เป็นการประสานงานระหว่างที่ปรึกษาและสถานประกอบการเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาและปรับปรุงด้านเทคโนโลยี ITA จึงต้องทำหน้าที่ Project Manager

       Project Management ที่เหมาะกับงาน ITAP  ที่ได้เล่ารายละเอียดเนื้อหาการอบรมไปแล้วใน  http://share.psu.ac.th/blog/nisakorn-training/8530  (ลองเข้าไปอ่านดูก่อนนะค่ะ)         ก็อย่างที่บอกว่าเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมาก  เนื่องจากวิทยากร (Nathasit  Gerdsri, Ph.D.)  มีการอธิบายเนื้อหาควบคู่กับการทำ work shop เป็นกลุ่ม  ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมที่ทำงานลักษณะเดียวกัน คือ ที่ปรึกษาเทคโนโลยี  แต่ต่างสถานที่และภูมิภาค (คนละเครือข่าย) และรูปแบบของโครงการ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น  สามารถเข้าใจเนื้อหาของการจัดการโครงการ (Project Management)  ได้มากยิ่งขึ้น     

       โดยงานที่ปรึกษาเทคโนโลยี (ITA)  เป็นการประสานงานระหว่างที่ปรึกษาและสถานประกอบการเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาและปรับปรุงด้านเทคโนโลยี  ITA จึงต้องทำหน้าที่ Project Manager คอยควบคุมและกำกับการเริ่มต้นโครงการกับหน่วยงานต้นสังกัด ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกในการให้และรับคำปรึกษาของที่ปรึกษาและสถานประกอบการ  และติดตามประเมินการทำงานของโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ     

    

     จากการอบรม Project Management พบว่า Project Manager  จะต้องมีความระมัดระวังให้การทำงานโครงการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ นั่นก็คือข้อเสนอโครงการ โดยจะต้องระมัดระวังในแต่ละด้านดังนี้         

      Defining the Project 

     ·         การเริ่มโครงการจะต้องหาและเข้าใจถึงที่มาของโครงการ

     ·         ข้อเสนอโครงการจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ และจะต้องมีรายละเอียดว่าใคร ทำอะไร สำหรับใคร ที่ไหน ช่วงเวลา งบประมาณ ผลที่ได้รับ  องค์ประกอบหลัก  เทคนิคที่ใช้กับองค์ประกอบหลัก  ข้อกำหนด  และผู้ที่เกี่ยวข้อง

    ·         เป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการ แบ่งเป็นมิติของเวลา  งบประมาณ  ข้อกำหนดและขอบเขต      

     Developing a Project Plan

   ·         ข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผนโครงการในส่วนของ input คือ ข้อกำหนดของลูกค้า  ข้อมูลในอดีตเพื่อสนับสนุน  และข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆ  

     Scheduling Resources and Cost  

   ·         ปัญหาของการประมาณการ คือ งบประมาณน้อยไป และระยะเวลามากเกินไป

     Reducing Project Duration

    ·         Critical path เปลี่ยนแปลงได้  ต้องคอยสำรวจอยู่เสมอ  เพราะเมื่อเวลาเปลี่ยนไป Critical path ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย

   ·         หากต้องการจะแก้ปัญหาใดๆ ในโครงการ  ให้เลือกทำบน Critical path เพราะจะเกิดประโยชน์มากกว่า  เนื่องจากสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดและทัดท่วงที

     Managing Risk & Change Management

    ·         การจะดูว่าเรื่องนั้นๆ มีความเสี่ยงด้านไหนให้ดูผลที่จะเกิดขึ้น  แล้วจะได้ความเสี่ยงทุกด้านที่ครอบคลุม  เนื่องจาก 1 เรื่อง สามารถเป็นความเสี่ยงได้หลายด้าน

   ·         แผนสำรองต้องมีไว้เพื่อไม่ให้ต้องวางแผนใหม่  เพราะถ้าวางแผนใหม่ภายใต้ความกดดันอาจผิดพลาดได้

     Delivering and Closing a Project

     ·         เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  ควรจะมีการถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงานและเพื่อนร่วมงานเดียวกัน  เพื่อให้สามารถแก้ไขในโครงการรูปแบบใกล้เคียงกันได้  เช่น  การแลกเปลี่ยนแบบ KM (knowledge Management)      

       หวังว่าเพื่อนๆ ทุกคนคงสามารถนำไปเป็นข้อสังเกตุและระวังในการทำงานที่ปรึกษาเทคโนโลยี (ITA)  หรืองานโครงการอื่นๆ ในรูปแบบใกล้เคียงกันได้เป็นอย่างดีนะค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 13 สิงหาคม 2551 17:41 แก้ไข: 13 สิงหาคม 2551 18:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.250.105
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ