นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1271
ความเห็น: 0

แนวทางการวิเคราะห์หาสาเหตุและป้องกัน

การป้องกันที่ดีต้องไม่เกิดซ้ำอีก

การหาสาเหตุของการทดสอบความชำนาญระหว่างห้องปฏิบัติการของ  pH ที่ได้ผลในส่วนตัวอย่าง B ที่ได้ค่า z-score  มากกว่า 3 จากการวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดจากข้อผิดพลาดได้ดังนี้

 

1. เกิดจาก electrode เนื่องจากได้ลองตรวจสอบแล้วพบว่า electrode เริ่มมีปัญหา จากที่วิศวกรตรวจสอบแล้วพบว่าในส่วน pH สูง มีค่าที่เปลี่ยนแปลงในค่าที่ติดลบ คือมีค่าน้อยกว่าค่าที่ควรจะวัดได้จริง

2. เกิดจากผู้ทดสอบไม่ได้ตรวจสอบว่าในการวัดค่า pH นั้นต้องตรวจสอบค่า slope ก่อนทำการวัด ทั้งนี้อาจจะเกิดจากความไม่รู้ว่าต้องมีขั้นตอนตรวจสอบทุกครั้ง อีกทั้งในการทดสอบ pH ของตัวอย่างที่เข้าร่วมทดสอบความชำนาญในครั้งนี้ใช้เครื่องที่ไม่มีการแสดงค่า  slope  แต่ต้องมีการ plot ค่าเองและไม่ได้ทดสอบทั้งมือหลักมือรองเพื่อเปรียบเทียบผลจากการทดสอบก่อนส่งข้อมูลในการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญ

3 ในการทดสอบไม่ได้ตรวจสอบก่อนว่าอุณหภูมิ ณ ที่ทดสอบมีค่าเที่ยงตรงหรือไม่ ทั้งนี้อุณหภูมิมีผลต่อค่า pH ที่วัดได้

 

 สรุปการแก้ไข

 

1. ทดสอบตัอย่าง B ใหม่ โดยให้ทดสอบทั้ง 2 เครื่อง และทดสอบเทียบกันทั้ง มือหลัก- รอง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2556

 

สรุปการป้องกัน

1. ในการให้บริการทดสอบหาค่า pH หลังจากนี้จะใช้เครื่องวัด pH ที่สามารถแสดงค่า slope ได้เท่านั้น

2.  มีแผนในการตรวจสอบผลการทดสอบหาค่า pH ที่เป็นระยะเวลาที่ชัดเจน เช่น ทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน ขึ้นอยู่กับงานที่วางแผนไว้โดยระบุไว้ในแผนของฝ่ายซ่อมฯ

3.ให้ซื้อ  electrode ใหม่เพื่อมาตรวจว่าในการวัดค่า pH ของตัวอย่างแล้วได้ค่าที่ถูกต้องหรือไม่

4. การป้องกันในเชิงระบบ คือการพัฒนาห้องปฏิบัติการในการทดสอบน้ำเป็น มาตรฐาน ISO/IEC17025 โดยให้สมาชิกในงานไปปรึกษากันว่าจะพัฒนาไหม กำหนดให้คำตอบภายใน 1 สัปดาห์

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 มิถุนายน 2556 11:17 แก้ไข: 13 มิถุนายน 2556 11:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.217.174
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ