นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ลองปลูกต้นหม่อน 1040 0
IEC คืออะไร 834 0
มอก.9999 915 1
น้ำมันมะพร้าว 867 0
Reagent ในการทดสอบหาปริมาณน้ำโดยวิธีคาร์ล ฟิสเชอร์ 1121 2
เรื่องเล่าจากการอบรม"สาระสำคัญด้านระบบการบริหารงานคุณภาพ" 1095 0
การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดตาม ISO/IEC17025 Version 2017 1373 0
เดือนรอมฎอน 883 0
เรียกเป็นพยาน 1274 2
คำสอนพ่อ 861 0
พอเพียงตามรอยพ่อ 698 0
เรื่องของฟัน 753 0
ความต้องการของลูกค้า 810 0
เรื่องดี ๆ สอนลูก 729 0
ใช้กล้อง OM ดูสิ่งผิดปกติ 846 0
ปรับปรุงกระบวนการแจ้งค่าบริการแก่ลูกค้า 881 0
เคล็ดไม่ลับ กับการดูแลผม (เสีย) 787 0
การตลาดกับการสร้างเครือข่าย 977 0
กิจกรรม Road show ร่วมกับบริษัท 763 0
สวัสดิการดีของศูนย์เครื่องมือฯ 714 0
ความต้องการของลูกค้า 1268 0
แอร์เคลื่อนที่ 2277 6
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ 972 0
Save the Earth # 3 อากาศเป็นพิษ 745 0
save the Earth # 2 การใช้พลาสติก 840 0
สารอันตรายในอากาศ 1195 2
ทำอย่างไรให้พูดภาษาอังกฤษได้ 777 1
Save the Earth #1 805 0
การให้บริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 844 0
รณรงค์ใช้หลัก 3 R ในวันลอยกระทง 1004 0
น้ำผึ้งแท้หรือไม่ 2 974 0
เรื่องของยาคูลย์ 1132 2
ประสบการณ์ MRI ครั้งแรก 1640 5
กิจกรรม Road Show 671 0
ยาวิเศษ 769 1
เป็นลมแดด 842 3
เรื่องของปาล์ม 852 0
โปรแกรมออกรายงายผลการทดสอบแบบรวม 901 2
โปรแกรมแสดงคุณภาพน้ำกลั่นและน้ำRO 1179 2
เสียงของลูกค้า 677 0
ปลูกผักไว้กินเอง 1186 4
อาหารเป็นพิษ 1210 5
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของฝ่ายบริการฯ 1031 2
ช่วยกันดูแล 958 1
มองข้ามความกลัว 1041 0
น้ำแข็งของศูนย์เครื่องมือฯ ปลอดเชื้อแน่นอน 836 0
การบริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 1036 0
อาการหน้ามืด (ไม่ใช่เพราะดำนะ) 975 2
น้ำดื่มสำหรับบริโภคภายในศูนย์เครื่องมือฯ 1445 1
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริการทดสอบกับกรมโรงงาน 1570 0
เรื่องของหนู 1128 1
เก็บตกงาน Thailand Lab 2014 1091 0
ความรู้จากหลายช่องทาง 917 2
รูปแบบการประกาศ 2071 1
1 person 1 Innovative Idea 2/57 1007 0
ไว้อาลัย เครื่อง SEM5200 1160 0
การแบ่งเวลา 1256 3
รอบรั้วม.อ. 938 0
หลักการให้บริการที่ดี 1327 0
การดำเนินการรับบริการอบรมเพื่อใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 1055 0
วิธีการแก้ไขการไม่เย็บแยกเอกสารผลการทดสอบ 1032 0
เยี่ยมชม ม.ทักษิณ 979 0
ความพึงพอใจของลูกค้า 1120 0
นักศึกษาสหกิจรุ่นแรก 1028 0
แนวทางสำรวจตลาดความต้องการของลูกค้า 1197 2
มาดูงานจัดซื้อมากขึ้น 943 2
ผลการตรวจสุขภาพประจำปี 972 3
ชีวมวล 994 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 1060 0
ติดตามเรื่องการทำ 5ส 1285 0
ทำตามความต้องการของลูกค้า 1018 0
tell me more # 3 (สนุกกับการเรียนรู้ทั้งครอบครัว) 1206 0
การเจรจาต่อรอง 1058 0
การตรวจสอบข้อมูล 1108 2
เพิ่มเติมบริการใหม่ๆ 1174 2
คลอดแล้ว…..กับโปรแกรมอัตราค่าบริการ 1685 2
ยาชูกำลัง 1100 5
My Family 1239 2
ส่งนักวิทย์ศึกษาดูงานต่างประเทศ 1068 2
พลิกธุรกิจด้วยแนวคิดนวัตกรรม 926 2
บริการเช่าตู้สำหรับเก็บตัวอย่าง 911 1
ความช่างสังเกต 1057 2
ต้อนรับลูกค้าจากบริษัท Dipped product เยี่ยมชมศูนย์ 1096 2
เพิ่มเครื่องมือให้บริการใช้ด้วยตนเอง 1081 3
ราคาและรายการทดสอบน้ำมันไบโอดีเซล 938 3
My Idea 1/57-Q&A 1095 0
ปรับลดราคา 1039 0
ปัญหาการล้างเครื่องแก้ว 1513 0
ลงพื้นที่ครั้งแรก-อบต.ท่าข้าม 1260 2
ได้อะไรดีๆ จากข้อเสนอแนะ 1103 2
เรื่องราวของความรัก 1553 4
การเปลี่ยนชื่อตัวอย่างในรายงานผลการทดสอบ….ทำได้หรือไม่ 1131 0
เปิดให้บริการทดสอบใหม่-Soap content 1420 0
การบริการรวมผลการทดสอบ 968 0
อัตราค่าบริการทดสอบใหม่ 963 0
เมื่อถึงวัย….ต้องสายตายาว 1120 4
ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่เข้ามาแทน 1133 4
ผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มที่ใช้บริโภคภายในศูนย์เครื่องมือฯ 1204 0
ติดตามชั่วโมงใช้เครื่อง-ปรับปรุงโปรแกรมใหม่ 1025 0
กิจกรรม 5ส ของทีมเหนือเมฆ 3 1290 0