นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 3 · Followed: 1

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ลองปลูกต้นหม่อน 1403 0
IEC คืออะไร 1147 0
มอก.9999 1177 1
น้ำมันมะพร้าว 1155 0
Reagent ในการทดสอบหาปริมาณน้ำโดยวิธีคาร์ล ฟิสเชอร์ 1421 2
เรื่องเล่าจากการอบรม"สาระสำคัญด้านระบบการบริหารงานคุณภาพ" 1419 0
การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดตาม ISO/IEC17025 Version 2017 1741 0
เดือนรอมฎอน 1132 0
เรียกเป็นพยาน 1509 2
คำสอนพ่อ 1106 0
พอเพียงตามรอยพ่อ 935 0
เรื่องของฟัน 980 0
ความต้องการของลูกค้า 1029 0
เรื่องดี ๆ สอนลูก 984 0
ใช้กล้อง OM ดูสิ่งผิดปกติ 1092 0
ปรับปรุงกระบวนการแจ้งค่าบริการแก่ลูกค้า 1121 0
เคล็ดไม่ลับ กับการดูแลผม (เสีย) 992 0
การตลาดกับการสร้างเครือข่าย 1192 0
กิจกรรม Road show ร่วมกับบริษัท 984 0
สวัสดิการดีของศูนย์เครื่องมือฯ 941 0
ความต้องการของลูกค้า 1534 0
แอร์เคลื่อนที่ 2753 6
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ 1228 0
Save the Earth # 3 อากาศเป็นพิษ 950 0
save the Earth # 2 การใช้พลาสติก 1033 0
สารอันตรายในอากาศ 1412 2
ทำอย่างไรให้พูดภาษาอังกฤษได้ 1009 1
Save the Earth #1 1045 0
การให้บริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 1064 0
รณรงค์ใช้หลัก 3 R ในวันลอยกระทง 1222 0
น้ำผึ้งแท้หรือไม่ 2 1193 0
เรื่องของยาคูลย์ 1403 2
ประสบการณ์ MRI ครั้งแรก 1981 5
กิจกรรม Road Show 882 0
ยาวิเศษ 952 1
เป็นลมแดด 1060 3
เรื่องของปาล์ม 1070 0
โปรแกรมออกรายงายผลการทดสอบแบบรวม 1134 2
โปรแกรมแสดงคุณภาพน้ำกลั่นและน้ำRO 1494 2
เสียงของลูกค้า 885 0
ปลูกผักไว้กินเอง 1418 4
อาหารเป็นพิษ 1466 5
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของฝ่ายบริการฯ 1294 2
ช่วยกันดูแล 1205 1
มองข้ามความกลัว 1260 0
น้ำแข็งของศูนย์เครื่องมือฯ ปลอดเชื้อแน่นอน 1059 0
การบริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 1284 0
อาการหน้ามืด (ไม่ใช่เพราะดำนะ) 1212 2
น้ำดื่มสำหรับบริโภคภายในศูนย์เครื่องมือฯ 1672 1
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริการทดสอบกับกรมโรงงาน 1808 0
เรื่องของหนู 1352 1
เก็บตกงาน Thailand Lab 2014 1354 0
ความรู้จากหลายช่องทาง 1134 2
รูปแบบการประกาศ 2525 1
1 person 1 Innovative Idea 2/57 1252 0
ไว้อาลัย เครื่อง SEM5200 1360 0
การแบ่งเวลา 1489 3
รอบรั้วม.อ. 1159 0
หลักการให้บริการที่ดี 1576 0
การดำเนินการรับบริการอบรมเพื่อใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 1290 0
วิธีการแก้ไขการไม่เย็บแยกเอกสารผลการทดสอบ 1279 0
เยี่ยมชม ม.ทักษิณ 1195 0
ความพึงพอใจของลูกค้า 1356 0
นักศึกษาสหกิจรุ่นแรก 1262 0
แนวทางสำรวจตลาดความต้องการของลูกค้า 1427 2
มาดูงานจัดซื้อมากขึ้น 1164 2
ผลการตรวจสุขภาพประจำปี 1175 3
ชีวมวล 1191 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 1299 0
ติดตามเรื่องการทำ 5ส 1481 0
ทำตามความต้องการของลูกค้า 1224 0
tell me more # 3 (สนุกกับการเรียนรู้ทั้งครอบครัว) 1428 0
การเจรจาต่อรอง 1264 0
การตรวจสอบข้อมูล 1340 2
เพิ่มเติมบริการใหม่ๆ 1419 2
คลอดแล้ว…..กับโปรแกรมอัตราค่าบริการ 1997 2
ยาชูกำลัง 1282 5
My Family 1501 2
ส่งนักวิทย์ศึกษาดูงานต่างประเทศ 1254 2
พลิกธุรกิจด้วยแนวคิดนวัตกรรม 1125 2
บริการเช่าตู้สำหรับเก็บตัวอย่าง 1111 1
ความช่างสังเกต 1230 2
ต้อนรับลูกค้าจากบริษัท Dipped product เยี่ยมชมศูนย์ 1308 2
เพิ่มเครื่องมือให้บริการใช้ด้วยตนเอง 1294 3
ราคาและรายการทดสอบน้ำมันไบโอดีเซล 1142 3
My Idea 1/57-Q&A 1309 0
ปรับลดราคา 1280 0
ปัญหาการล้างเครื่องแก้ว 1794 0
ลงพื้นที่ครั้งแรก-อบต.ท่าข้าม 1466 2
ได้อะไรดีๆ จากข้อเสนอแนะ 1312 2
เรื่องราวของความรัก 1795 4
การเปลี่ยนชื่อตัวอย่างในรายงานผลการทดสอบ….ทำได้หรือไม่ 1335 0
เปิดให้บริการทดสอบใหม่-Soap content 1637 0
การบริการรวมผลการทดสอบ 1161 0
อัตราค่าบริการทดสอบใหม่ 1262 0
เมื่อถึงวัย….ต้องสายตายาว 1378 4
ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่เข้ามาแทน 1351 4
ผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มที่ใช้บริโภคภายในศูนย์เครื่องมือฯ 1393 0
ติดตามชั่วโมงใช้เครื่อง-ปรับปรุงโปรแกรมใหม่ 1231 0
กิจกรรม 5ส ของทีมเหนือเมฆ 3 1502 0