นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 3 · Followed: 1

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ลองปลูกต้นหม่อน 800 0
IEC คืออะไร 645 0
มอก.9999 763 1
น้ำมันมะพร้าว 693 0
Reagent ในการทดสอบหาปริมาณน้ำโดยวิธีคาร์ล ฟิสเชอร์ 929 2
เรื่องเล่าจากการอบรม"สาระสำคัญด้านระบบการบริหารงานคุณภาพ" 911 0
การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดตาม ISO/IEC17025 Version 2017 1164 0
เดือนรอมฎอน 735 0
เรียกเป็นพยาน 1103 2
คำสอนพ่อ 732 0
พอเพียงตามรอยพ่อ 595 0
เรื่องของฟัน 632 0
ความต้องการของลูกค้า 687 0
เรื่องดี ๆ สอนลูก 633 0
ใช้กล้อง OM ดูสิ่งผิดปกติ 731 0
ปรับปรุงกระบวนการแจ้งค่าบริการแก่ลูกค้า 778 0
เคล็ดไม่ลับ กับการดูแลผม (เสีย) 673 0
การตลาดกับการสร้างเครือข่าย 872 0
กิจกรรม Road show ร่วมกับบริษัท 664 0
สวัสดิการดีของศูนย์เครื่องมือฯ 627 0
ความต้องการของลูกค้า 1095 0
แอร์เคลื่อนที่ 2017 6
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ 873 0
Save the Earth # 3 อากาศเป็นพิษ 675 0
save the Earth # 2 การใช้พลาสติก 762 0
สารอันตรายในอากาศ 1070 2
ทำอย่างไรให้พูดภาษาอังกฤษได้ 696 1
Save the Earth #1 714 0
การให้บริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 732 0
รณรงค์ใช้หลัก 3 R ในวันลอยกระทง 917 0
น้ำผึ้งแท้หรือไม่ 2 892 0
เรื่องของยาคูลย์ 1026 2
ประสบการณ์ MRI ครั้งแรก 1430 5
กิจกรรม Road Show 592 0
ยาวิเศษ 715 1
เป็นลมแดด 770 3
เรื่องของปาล์ม 778 0
โปรแกรมออกรายงายผลการทดสอบแบบรวม 813 2
โปรแกรมแสดงคุณภาพน้ำกลั่นและน้ำRO 1034 2
เสียงของลูกค้า 612 0
ปลูกผักไว้กินเอง 1096 4
อาหารเป็นพิษ 1096 5
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของฝ่ายบริการฯ 916 2
ช่วยกันดูแล 880 1
มองข้ามความกลัว 958 0
น้ำแข็งของศูนย์เครื่องมือฯ ปลอดเชื้อแน่นอน 762 0
การบริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 959 0
อาการหน้ามืด (ไม่ใช่เพราะดำนะ) 887 2
น้ำดื่มสำหรับบริโภคภายในศูนย์เครื่องมือฯ 1364 1
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริการทดสอบกับกรมโรงงาน 1500 0
เรื่องของหนู 1011 1
เก็บตกงาน Thailand Lab 2014 963 0
ความรู้จากหลายช่องทาง 812 2
รูปแบบการประกาศ 1845 1
1 person 1 Innovative Idea 2/57 888 0
ไว้อาลัย เครื่อง SEM5200 1048 0
การแบ่งเวลา 1125 3
รอบรั้วม.อ. 824 0
หลักการให้บริการที่ดี 1218 0
การดำเนินการรับบริการอบรมเพื่อใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 941 0
วิธีการแก้ไขการไม่เย็บแยกเอกสารผลการทดสอบ 908 0
เยี่ยมชม ม.ทักษิณ 883 0
ความพึงพอใจของลูกค้า 995 0
นักศึกษาสหกิจรุ่นแรก 888 0
แนวทางสำรวจตลาดความต้องการของลูกค้า 1117 2
มาดูงานจัดซื้อมากขึ้น 845 2
ผลการตรวจสุขภาพประจำปี 879 3
ชีวมวล 908 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 988 0
ติดตามเรื่องการทำ 5ส 1194 0
ทำตามความต้องการของลูกค้า 941 0
tell me more # 3 (สนุกกับการเรียนรู้ทั้งครอบครัว) 1109 0
การเจรจาต่อรอง 960 0
การตรวจสอบข้อมูล 1010 2
เพิ่มเติมบริการใหม่ๆ 1085 2
คลอดแล้ว…..กับโปรแกรมอัตราค่าบริการ 1520 2
ยาชูกำลัง 993 5
My Family 1105 2
ส่งนักวิทย์ศึกษาดูงานต่างประเทศ 988 2
พลิกธุรกิจด้วยแนวคิดนวัตกรรม 864 2
บริการเช่าตู้สำหรับเก็บตัวอย่าง 829 1
ความช่างสังเกต 985 2
ต้อนรับลูกค้าจากบริษัท Dipped product เยี่ยมชมศูนย์ 1011 2
เพิ่มเครื่องมือให้บริการใช้ด้วยตนเอง 973 3
ราคาและรายการทดสอบน้ำมันไบโอดีเซล 844 3
My Idea 1/57-Q&A 991 0
ปรับลดราคา 933 0
ปัญหาการล้างเครื่องแก้ว 1409 0
ลงพื้นที่ครั้งแรก-อบต.ท่าข้าม 1177 2
ได้อะไรดีๆ จากข้อเสนอแนะ 1003 2
เรื่องราวของความรัก 1423 4
การเปลี่ยนชื่อตัวอย่างในรายงานผลการทดสอบ….ทำได้หรือไม่ 1033 0
เปิดให้บริการทดสอบใหม่-Soap content 1279 0
การบริการรวมผลการทดสอบ 860 0
อัตราค่าบริการทดสอบใหม่ 880 0
เมื่อถึงวัย….ต้องสายตายาว 999 4
ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่เข้ามาแทน 1041 4
ผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มที่ใช้บริโภคภายในศูนย์เครื่องมือฯ 1091 0
ติดตามชั่วโมงใช้เครื่อง-ปรับปรุงโปรแกรมใหม่ 949 0
กิจกรรม 5ส ของทีมเหนือเมฆ 3 1199 0