นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ลองปลูกต้นหม่อน 1678 0
IEC คืออะไร 1419 0
มอก.9999 1409 1
น้ำมันมะพร้าว 1374 0
Reagent ในการทดสอบหาปริมาณน้ำโดยวิธีคาร์ล ฟิสเชอร์ 1630 2
เรื่องเล่าจากการอบรม"สาระสำคัญด้านระบบการบริหารงานคุณภาพ" 1756 0
การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดตาม ISO/IEC17025 Version 2017 2083 0
เดือนรอมฎอน 1303 0
เรียกเป็นพยาน 1681 2
คำสอนพ่อ 1271 0
พอเพียงตามรอยพ่อ 1070 0
เรื่องของฟัน 1111 0
ความต้องการของลูกค้า 1164 0
เรื่องดี ๆ สอนลูก 1137 0
ใช้กล้อง OM ดูสิ่งผิดปกติ 1227 0
ปรับปรุงกระบวนการแจ้งค่าบริการแก่ลูกค้า 1279 0
เคล็ดไม่ลับ กับการดูแลผม (เสีย) 1131 0
การตลาดกับการสร้างเครือข่าย 1354 0
กิจกรรม Road show ร่วมกับบริษัท 1133 0
สวัสดิการดีของศูนย์เครื่องมือฯ 1070 0
ความต้องการของลูกค้า 1714 0
แอร์เคลื่อนที่ 3027 6
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ 1385 0
Save the Earth # 3 อากาศเป็นพิษ 1129 0
save the Earth # 2 การใช้พลาสติก 1160 0
สารอันตรายในอากาศ 1552 2
ทำอย่างไรให้พูดภาษาอังกฤษได้ 1150 1
Save the Earth #1 1198 0
การให้บริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 1217 0
รณรงค์ใช้หลัก 3 R ในวันลอยกระทง 1363 0
น้ำผึ้งแท้หรือไม่ 2 1335 0
เรื่องของยาคูลย์ 1570 2
ประสบการณ์ MRI ครั้งแรก 2248 5
กิจกรรม Road Show 1017 0
ยาวิเศษ 1077 1
เป็นลมแดด 1210 3
เรื่องของปาล์ม 1223 0
โปรแกรมออกรายงายผลการทดสอบแบบรวม 1278 2
โปรแกรมแสดงคุณภาพน้ำกลั่นและน้ำRO 1824 2
เสียงของลูกค้า 1040 0
ปลูกผักไว้กินเอง 1589 4
อาหารเป็นพิษ 1625 5
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของฝ่ายบริการฯ 1457 2
ช่วยกันดูแล 1415 1
มองข้ามความกลัว 1414 0
น้ำแข็งของศูนย์เครื่องมือฯ ปลอดเชื้อแน่นอน 1204 0
การบริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 1430 0
อาการหน้ามืด (ไม่ใช่เพราะดำนะ) 1374 2
น้ำดื่มสำหรับบริโภคภายในศูนย์เครื่องมือฯ 1813 1
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริการทดสอบกับกรมโรงงาน 1959 0
เรื่องของหนู 1499 1
เก็บตกงาน Thailand Lab 2014 1515 0
ความรู้จากหลายช่องทาง 1271 2
รูปแบบการประกาศ 2759 1
1 person 1 Innovative Idea 2/57 1439 0
ไว้อาลัย เครื่อง SEM5200 1529 0
การแบ่งเวลา 1736 3
รอบรั้วม.อ. 1288 0
หลักการให้บริการที่ดี 1782 0
การดำเนินการรับบริการอบรมเพื่อใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 1428 0
วิธีการแก้ไขการไม่เย็บแยกเอกสารผลการทดสอบ 1421 0
เยี่ยมชม ม.ทักษิณ 1335 0
ความพึงพอใจของลูกค้า 1490 0
นักศึกษาสหกิจรุ่นแรก 1404 0
แนวทางสำรวจตลาดความต้องการของลูกค้า 1577 2
มาดูงานจัดซื้อมากขึ้น 1329 2
ผลการตรวจสุขภาพประจำปี 1332 3
ชีวมวล 1416 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 1494 0
ติดตามเรื่องการทำ 5ส 1645 0
ทำตามความต้องการของลูกค้า 1375 0
tell me more # 3 (สนุกกับการเรียนรู้ทั้งครอบครัว) 1579 0
การเจรจาต่อรอง 1432 0
การตรวจสอบข้อมูล 1486 2
เพิ่มเติมบริการใหม่ๆ 1569 2
คลอดแล้ว…..กับโปรแกรมอัตราค่าบริการ 2228 2
ยาชูกำลัง 1432 5
My Family 1714 2
ส่งนักวิทย์ศึกษาดูงานต่างประเทศ 1418 2
พลิกธุรกิจด้วยแนวคิดนวัตกรรม 1262 2
บริการเช่าตู้สำหรับเก็บตัวอย่าง 1255 1
ความช่างสังเกต 1369 2
ต้อนรับลูกค้าจากบริษัท Dipped product เยี่ยมชมศูนย์ 1438 2
เพิ่มเครื่องมือให้บริการใช้ด้วยตนเอง 1442 3
ราคาและรายการทดสอบน้ำมันไบโอดีเซล 1299 3
My Idea 1/57-Q&A 1475 0
ปรับลดราคา 1443 0
ปัญหาการล้างเครื่องแก้ว 1981 0
ลงพื้นที่ครั้งแรก-อบต.ท่าข้าม 1620 2
ได้อะไรดีๆ จากข้อเสนอแนะ 1450 2
เรื่องราวของความรัก 1969 4
การเปลี่ยนชื่อตัวอย่างในรายงานผลการทดสอบ….ทำได้หรือไม่ 1509 0
เปิดให้บริการทดสอบใหม่-Soap content 1783 0
การบริการรวมผลการทดสอบ 1287 0
อัตราค่าบริการทดสอบใหม่ 1515 0
เมื่อถึงวัย….ต้องสายตายาว 1602 4
ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่เข้ามาแทน 1501 4
ผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มที่ใช้บริโภคภายในศูนย์เครื่องมือฯ 1530 0
ติดตามชั่วโมงใช้เครื่อง-ปรับปรุงโปรแกรมใหม่ 1415 0
กิจกรรม 5ส ของทีมเหนือเมฆ 3 1665 0