นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1855
ความเห็น: 2

สมุดบันทึกประสบการณ์

สะดุดคิด

   บ่ายวันนี้มีประชุมกรรมการวิชาการคณะฯ  หนึ่งในหลายวาระคือการพิจารณาสมุดบันทึกประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลที่จัดทำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 51

ในร่างที่เสนอนอกจากประสบการณ์ของแต่ละรายวิชาที่ต้องการให้นักศึกษาได้ปฏิบัติแล้ว  มีสิ่งหนึ่งที่แปลกใหม่สอดแทรกมาคือ  การสะดุดคิด และสะท้อนคิด ที่สอดแทรกไว้แต่ละหน้าของสมุดบันทึกประสบการณ์ 

-จงมีความเพียรอันบริสุทธิ์  สติปัญญาที่เฉียบแหลม  ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  จะนำมาซึ่งความสำเร็จ

-ผู้ที่ควรแก่นามว่า"บัณฑิต"นั้น  นอกจากมีความรู้ความสามารถแล้วยังต้องเป็นผู้มีจิตใจสูง  มีศิลธรรมมรสติสัมปชัญญะ  อดทน  อดกลั้น

-เกียรติและความสำเร็จเกิดจากผลการปฎิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแต่ละคน

-จงเป็นน้ำครึ่งแก้วเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอด

-ระเบียบ  วินัยคือคุณสมบัติที่สำคัญในการดำเนินชีวิต

-จริงจังและเคี่ยวเข็ญต่อตนเอง  แต่อ่อนโยนและผ่นปรนต่อผู้อื่น

-การทำความดีนั้นสำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเราเอง

-ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง

    ทุกครั้งที่ได้ลงบันทึกประสบการณ์  และเซ็นต์การผ่านประสบการณ์ในสมุดเล่มนี้  คงช่วยให้เกิดการสะดุดคิดทั้งครูและศิษย์

     ผลจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับความเห็นของคณะกรรมการวิชาการซึ่งจะประชุมกันบ่ายวันนี้

     การประชุมเป็นโอกาสของการฝึกปล่อยวาง....ความคิด

การตัดสินใจขึ้นอยู่กับมติที่ประชุม....แล้วร่วมกันทำตามมติ

ผลเกิดแต่เหตุ............

     

   

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 ตุลาคม 2554 12:58 แก้ไข: 14 ตุลาคม 2554 12:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

น่าจะถามนักศึกษาที่ใช้สมุดนี้ไปแล้วว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับคำสะดุดคิดที่ปรากฎเพราะเป็นสิ่งใหม่ที่นำมาใช้กับนักศึกษา รหัส 54

เสนอคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป

ควรมิควรแล้วแต่จะพิจารณา

ยาดมเอง

ทบทวนตน 2555

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
05 December 2016 17:09
#105737

2559 มีการทบทวนสมุดบันทึกประสบการณ์ สำคัญว่ามีการประเมินผลหรือไม่ว่า คุณธรรมจริยธรรมที่ได้สอดแทรก นักศึกษาเห็นความเป็นรูปธรรมมากน้อยเพียงใด

ยาดมเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.82.241
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ