นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1106
ความเห็น: 0

กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2556

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแจ้งแผนการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาและหน่วยกิจการนักศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2556 มีดังต่อไปนี้

1. วันที่ 3-14  มิถุนายน  2556 กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์
    ช่วงเวลาในการดำเนินกิจกรรม (17.00-22.00 น.) สถานที่ บริเวณคณะฯ และ ห้องเรียน 3305

2. วันที่ 8 มิถุนายน   2556  กิจกรรมตักบาตรคณะฯ
    ช่วงเวลาในการดำเนินกิจกรรม (06.00-09.00 น.) สถานที่ บริเวณ หน้าลานอาคาร 2 คณะฯ

3. วันที่ 13  มิถุนายน  2556 กิจกรรมไหว้ครูคณะฯ
    ช่วงเวลาในการดำเนินกิจกรรม (09.00-12.00 น.) สถานที่บริเวณลานอาคาร 3 หรือ ลานไทร

4. วันที่ 15 มิถุนายน  2556   กิจกรรมลอดซุ้มและรับขวัญมะลิ (ช่วงเวลาในการดำเนินกิจกรรม 09.00-22.00 น.) สถานที่ บริเวณคณะฯ และฟาร์มภาควิชาสัตวศาสตร์ แปลภาควิชาการจัดการศัตรูพืช และ แปลงภาควิชาพืชศาสตร์ และบริเวณลานอาคาร 3 หรือลานไทร

5. วันที่  22 มิถุนายน  2556 กิจกรรมพัฒนาคณะฯ และกีฬาสีน้องใหม่ (ช่วงเวลาในการดำเนินกิจกรรม 09.00-16.00 น.) สถานที่ บริเวณคณะฯ และกีฬาสีน้องใหม่ สถานที่จัด บริเวณลานอาคาร 2

 

 

created: 03 June 2013 17:05 Modified: 04 June 2013 08:49 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ