นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1377
comment: 0

ค้นพบความสุข

ขอคุณคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้จัด วิทยากรกระบวนการ ที่ได้นำเสนอ พร้อมทั้งเชิญชวนให้เข้าร่วมอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวติของการทำงาน  เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ รู้จักตัวเอง สะท้อนคิดสิ่งที่ผ่านมาแล้ว บางคนอาจจะไม่ต้องการคิดถึงอดีต เพราะอาจจะจำอดีตตัวเองไม่ได้ ว่าเริ่มจากตรงไหน เลยจับต้นชนปลายไม่ถูกกันเลยทีเดียว แต่สุดท้ายก็ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของการมาอยู่ร่วมกัน คุณค่าของคนทำงานรุ่นแรกๆๆ 

  สิ่งที่เรียนรู้ว่า ว่าทำไม เข้าใจชีวิต คือ ธรรมชาติ เพราะชีวิตของคนเราเกิดด้วยธรรมชาติสร้างขึ้น เป็นคนได้ในทุกๆๆ วันนี้   สุดท้ายกลับสู่ธรรมชาติอีกนั้นแหละ แต่ระหว่างทางจะกลับสู่ธรรมชาตินั้นแหละ เราต้องทำอย่างไร 

      ชีวิตคือของเรา และนี้ตัวของเราเองนี้แหละ ไม่ใช้ของคนอื่นเลย เราต้องมีการปรับตัวเราให้เข้ากับ เหตุการณ์ปัจุบัน ให้เทคโนโลยี ให้เข้าการเปลี่ยนแปลงกับสังคม เปลี่ยนแปลงวัฒธรรมต่างๆ ที่กำลังจะเดินเข้ามาในปัจจุบันนี้ เราไม่ต้องคาดหวังให้คนอื่นจะปรับเปลียนเลย เราต้องปรับเปลียนตัวเอง เพราะสุดท้ายความสุขนั้นไม่ได้อยู่กับคนอื่น ความสุขนั้นอยู่กับตัวของเราเองทั้งนั้น แหละ

 

Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 24 June 2016 15:56 Modified: 24 June 2016 15:56 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.184.215
Message:  
Load Editor
   
Cancel or