นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1751
ความเห็น: 1

สรุปการจัดงานวันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

24 กันยายน 2554

สรุปรายงานการจัดงาน

“วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

24 กันยายน 2554

ณ ห้างโอเดี่ยนแฟชั่นมอลล์  หาดใหญ่

ข้อมูลผู้ใช้บริการสามารถสรุปได้ดังนี้

                                ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ยอดผู้เช้ารับบริการทั้งสิ้น 136 คน แบ่งเป็น ชาย 28 คน (ร้อยละ 20.59) และหญิง 108 คน (ร้อยละ 79.41) มีอายุเฉลี่ย 42.13 ปี (อายุมากที่สุด 80 ปี และอายุน้อยที่สุด 17 ปี)

                                ผลการดำเนินงาน

                                1) การเจาะข้อพับ ไม่ได้บันทึกข้อมูลทั้งสิ้น 21 คน (ร้อยละ 15.44)

                                2) การเจาะปลายนิ้ว ไม่ได้บันทึกข้อมูลทั้งสิ้น 33 คน (ร้อยละ 24.26)

                                3) ผลการตรวจเลือด

                                - Glucose                                ปกติ 105 คน (ร้อยละ 91.30)                สูงกว่าปกติ  10 คน (ร้อยละ   8.70)

                                - Total cholesterol                ปกติ   29 คน (ร้อยละ 33.91)                สูงกว่าปกติ  76 คน (ร้อยละ 66.09)

                                - Triglyceride        ปกติ   91 คน (ร้อยละ 79.13)                สูงกว่าปกติ  24 คน (ร้อยละ 20.87)

                                - HDL                     ปกติ 109 คน (ร้อยละ 94.78)                ต่ำกว่าปกติ   6 คน (ร้อยละ   5.22)

                                - LDL (calc.)         ปกติ   17 คน (ร้อยละ 14.78)                สูงกว่าปกติ  98 คน (ร้อยละ 85.22)

                                - AST                      ปกติ   99 คน (ร้อยละ 86.09)                สูงกว่าปกติ  16 คน (ร้อยละ 13.91)

                                - ALT                     ปกติ  102 คน (ร้อยละ 88.70)               สูงกว่าปกติ  13 คน (ร้อยละ 11.30)

                                - Creatinine            ปกติ  115 คน (ร้อยละ 100)  สูงกว่าปกติ    0 คน (ร้อยละ 0)

                                - Hct                       ปกติ    86 คน (ร้อยละ 83.50)               ต่ำ/สูงกว่าปกติ 17 คน (ร้อยละ 16.50)

                ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรปรับปรุง 

                ควรมีการประชุมเพื่อเตรียมตัว ทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานกับทีมงานทุกคนให้มากกว่านี้ และเน้นย้ำถึงการบันทึกข้อมูลทั้งหมดให้ชัดเจนและถูกต้อง

สรุปความพึงพอใจผลการประเมินจากแบบสอบถาม ดังนี้

ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไป

                เพศ

                เพศชาย   10%         เพศหญิง 90%

               

ช่วงอายุของผู้รับบริการ

ต่ำกว่า  20  ปี 12%

20 – 30  ปี 58%

31 – 40 ปี 18%

มากกว่า  40  ปี 12%

อาชีพ

ข้าราชการ 2%

พนักงานบริษัท 28%

ธุรกิจส่วนตัว 9%

อาจารย์   0%

นักเรียน/นักศึกษา 58%

บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3%

อื่น ๆ 0%

ระดับการศึกษา

ต่ำกว่าปริญญาตรี 34%         

ปริญญาตรี 66%

สูงกว่าปริญญาตรี 0%

อื่น ๆ 0%

    กรณีที่บริจาคโลหิต เป็นการบริจาคโลหิต

ครั้งที่ 1 21%

ครั้งที่ 2-10  60%

ครั้งที่ 11-20 19%

มากกว่า 20 ครั้ง 0%

                ท่านได้รับข่าวสารกิจกรรมครั้งนี้จาก

เว็บไซด์คณะเทคนิคการแพทย์  ม.อ. 27%

เว็บไซด์มหาวิทยาลัย 12%

อีเมล์/Facebook 1%

ปฏิทินกิจกรรมมหาลัย 0%

ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย 15%

ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณห้างสรรพสินค้า 18%

สถานีวิทยุ มอ. 5%

อื่น ๆ (โปรดระบุ) เพื่อน 22%

 

 

ส่วนที่ 2. ความพอใจต่อการจัดกิจกรรม

รายการ

พอใจ

พอใจมาก

พอใจมากที่สุด

1.  ผู้รับบริการได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับกิจกรรมวัน                                                                       “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

23%

51%

26%

2. รูปแบบ/ขั้นตอน/การรับบริการ

20%

53%

27%

3.  ระยะเวลาในการเปิดรับบริการ

31%

33%

36%

4.  สถานที่หาพบได้ง่าย มีความเหมาะสมการจัดกิจกรรม

23%

47%

30%

5.  ความสะอาดของสถานที่จัดกิจกรรม

20%

50%

30%

 

หากมีการจัดกิจกรรมนี้ครั้งต่อไปท่าน

สนใจเข้าร่วม 100%

ไม่สนใจเข้าร่วม 0%

ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

พื้นที่จัดงานน้อย คับแคบ

เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มาก อยากให้จัดทุกปี

รายงานผลการลงทะเบียนรับบริการสุขภาพในงานวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 2554

ผู้ลงทะเบียน ทั้งหมด 82 คน

                ชาย 22%

                หญิง 78%

ภูมิลำเนา

                หาดใหญ่ 93%

สงขลา 2%

                พัทลุง 2%

                นราธิวาช 1%

                ยะลา 1%

สตูล 1%

                กิจกรรมสุขภาพที่เข้ารับบริการ

                                คณะเทคนิคการแพทย์ 64%

                                คณะการแพทย์แผนไทย 10%

                                คณะแพทย์ 11%

                                คณะพยาบาล 5%

                                คณะเภสัช 1%

                                คณะทันตแพทย์ 8%

                                บริจาคโลหิต 1%

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2554 09:51 แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2554 09:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เมตตา, Ico24 โอ๋-อโณ, และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ละเอียดดีจัง สมบูร์แบบเลยเชียวครับ

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.210.12.229
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ