นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Analyst@CC
Ico64
อรทัย บุญมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

(0) ศูนย์คอมพิวเตอร์กับภาระงานที่เพิ่มขึ้น

เดิมทีภารกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์จำกัดอยู่ที่การให้บริการกลางด้านคอมพิวเตอร์คือดูแลด้านระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และบริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น ต่อมามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายงานด้านระบบสื่อสารไปให้ดูแลเพิ่มขึ้นได้แก่ ระบบโทรศ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Analyst@CC   สร้าง: 21 มิถุนายน 2553 15:37 แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2553 22:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) การเขียนเอกสารเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ ตอนที่ 3

จากตอนที่ 2 จะเห็นได้ว่ามีผลงานหลายประเภทให้ท่านเลือกทำ แต่อย่างไรก็ตามดิฉันขอเสนอแนวทางในการเขียนหรือการจัดทำผลงาน จากประสบการณ์จริงและจากการอ่านผลงานของเพื่อน ๆ และพี่ที่เคยจัดทำผลงานมาก่อนหน้านี้ดังนี้ขั้นตอน1. การเลือกเรื่องที่จะเขียน (จัดทำ) ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Analyst@CC   สร้าง: 10 มกราคม 2553 15:41 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2553 11:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) การเขียนเอกสารเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ ตอนที่ 2

หลังจากที่ท่านตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะจัดทำเอกสารเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ คราวนี้ก็มาพิจารณากันว่าท่านสามารถส่งผลงานแบบไหนได้บ้าง ผลงานที่จะเสนอขอตำแหน่งชำนาญการได้ ได้แก่1. งานวิจัยมีรูปแบบการจัดทำคือ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน เช่น เพื่อปรับปรุงการปฏิบั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Analyst@CC   สร้าง: 09 มกราคม 2553 16:32 แก้ไข: 17 กันยายน 2553 10:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) การเขียนเอกสารเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ ตอนที่ 1

จากการที่มหาวิทยาลัยจะปรับตำแหน่งเข้าสู่ระบบแท่ง ทำให้หลายท่านลังเลว่าจะจัดทำเอกสารเลื่อนระดับ หรือเอกสารขอชำนาญการดีหรือไม่ ที่นี่มีคำตอบค่ะ คำตอบก็คือว่า ไม่จำเป็นต้องรอ เพราะไม่ว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาใหม่จะออกมา อย่างไรท่านก็ต้องใช้เวลาในการจัดท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Analyst@CC   สร้าง: 08 มกราคม 2553 17:19 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2553 11:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) โปรแกรมฟรี

เมื่อใช้คอมพิวเตอร์ไปนาน ๆ หลายท่านคงพบกับปัญหาเครื่องทำงานช้าลง สาเหตุหนึ่งคือโปรแกรมที่เราลบด้วยวิธี remove ออกไปมันไม่ได้ลบส่วนย่อยของโปรแกรมนั้น ๆ ไปทั้งหมด หรือบางโปรแกรมก็ไม่สามารถลบด้วยวิธี remove ได้ หรือถ้าลบได้ก็ยังคงทิ้งเศษซากไว้เป็นขยะ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Analyst@CC   สร้าง: 07 ตุลาคม 2552 21:56 แก้ไข: 08 ตุลาคม 2552 09:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(11) งานนโยบายและแผนสำคัญอย่างไร

ภารกิจหลักของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ปฏิบัติงานด้านโยบายและทุกคนคือ งานนโยบายและแผน งานงบประมาณ งานวิเคราะห์ วิจัย งานประกันคุณภาพ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย แล้วงานนโยบายแผนงานสำคัญอย่างไร สำคัญตรงที่ต้องมีแผนให้ผู้อื่นนำไปเป็นแนวทาง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Analyst@CC   สร้าง: 27 กันยายน 2552 21:47 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2553 11:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) ความสุขอยู่ที่ใจ

บ่อยครั้งที่ดิฉันต้องเป็นศิราณีให้เพื่อน ๆ ทั้งที่มีคุณวุฒิและวัยวุฒิสูงกว่าและต่ำกว่า ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องไม่มีความสุขในที่ทำงาน เช่น มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานเงินเดือนน้อย ลงท้ายก็จะจบการสนทนาด้วยประโยคว่า อยากย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Analyst@CC   สร้าง: 27 สิงหาคม 2552 09:03 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2553 11:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency)

ความสามารถเชิงสมรรถนะ(Competency) เป็นความรู้ (Knowledge) พัฒนาได้ด้วยการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน เช่น ด้านการเงิน การบริหาร ทักษะ (skill) พัฒนาได้ด้วยการฝึกปฏิบัติเป็นประจำจนเกิดความชำนาญ ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาที่จะช่วยให้บุคคลนั้นมีทักษะและประสบการณ์ท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Analyst@CC   สร้าง: 31 กรกฎาคม 2552 15:39 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2553 11:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) งบประมาณเงินรายได้ปี 2553

การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ปกติจะเริ่มทำล่วงหน้าก่อนปีงบประมาณใหม่ประมาณ 6 เดือน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ สำหรับช่วงเมษายน-มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา เป็นช่วงของการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2553 ซึ่งปีนี้มีการจำแนกรายจ่ายแตกต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Analyst@CC   สร้าง: 14 กรกฎาคม 2552 11:51 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2553 11:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้วยงบประมาณเงินรายได้

ผลกระทบจาก พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องบันทึก ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อให้รู้ว่าผู้ใช้ในหน่วยงานได้กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือไม่ เช่น การเข้าไปดูดข้อมูล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Analyst@CC   สร้าง: 10 กรกฎาคม 2552 11:47 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2553 11:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]