นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เจ้าเมือง
Ico64
นาย เกรียงไกร หนูทองคำ
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

(0) PeaZip

Features PeaZip is a free, open source (LGPLv3), cross platform file and archive manager; it supports handling 79 file extensions with especial focus on open source archive types:Full support: 7Z, 7Z-sfx, ARC/WRC, BZ2/TBZ2, custom, GZ/TGZ, PAQ/LPA... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By เจ้าเมือง   created: 17 November 2008 00:32 Modified: 21 June 2009 14:39 [ Report Abuse ]

(0) Piclens

Features Fly through web links, images, and videos without clicking. Simply mouse over the icon and a preview window will instantly appear to show you the underlying content. Easily customize Previews on a per site basis. Minimize th... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By เจ้าเมือง   created: 23 June 2008 00:49 Modified: 21 June 2009 14:39 [ Report Abuse ]

(0) Cake จากใจ IE แด่ Firefox

สมัย Firefox 2 ปัจจุบัน Firefox 3ที่มา: http://www.mozillazine.org/talkback.html?article=24004น่ากินเหมือนกันแฮะ... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By เจ้าเมือง   created: 22 June 2008 01:42 Modified: 21 June 2009 14:39 [ Report Abuse ]

(1) HashTab

HashTab is a Windows shell extension which adds a tab called "File Hashes" to the Windows Explorer file properties. The tab contains the MD5, SHA1 and CRC-32 file hashes. These are common hashes that are used to verify the integrity and ... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By เจ้าเมือง   created: 27 Febuary 2008 12:21 Modified: 21 June 2009 14:39 [ Report Abuse ]

(1) MinGW Developer Studio

FeaturesProject management Debug and Release project configurations Integrated GNU C/C++ Compilers Integrated GNU Debugger (GDB) Makefile generation Context sensitive help Multiple document interface (MDI) Color syntax highlighting editor Smart In... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By เจ้าเมือง   created: 28 December 2007 16:32 Modified: 21 June 2009 14:39 [ Report Abuse ]

(1) ไม่ฟรีแล้ว Revo Uninstaller Freeware - Remove unwanted programs and traces easily

Features UninstallerThe Uninstaller tool lists the installed programs and components for all and current user. With a choice of views, as well as a context menu, information on program components is available: program properties, their registry en... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By เจ้าเมือง   created: 27 December 2007 14:54 Modified: 04 August 2010 13:18 [ Report Abuse ]

(3) CDBurnerXP

FeaturesCreate Data-CDs/DVDsburn any Data on CD-R/CD-RW/DVD+R/DVD-R/DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM/BD/HD-DVD, including double layer mediums burn mp3-CDs to store many audio files on one single disc create bootable discs verify written Data automatically a... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By เจ้าเมือง   created: 03 December 2007 16:04 Modified: 21 June 2009 14:39 [ Report Abuse ]

(7) VirtualBox -- professional, flexible, open

FeaturesModularity. VirtualBox has an extremely modular design with well-defined internal programming interfaces and a client/server design. This makes it easy to control it from several interfaces at once: for example, you can start a virtual mac... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By เจ้าเมือง   created: 25 November 2007 20:30 Modified: 21 June 2009 14:39 [ Report Abuse ]

(3) Photoscape - Free Photo Editing Software

Features Viewer: View your folders photos, slideshow Editor: resizing, brightness and color adjustment, white balance, backlight correction, frames, balloons, mosaic mode, adding text, drawing pictures, cropping, filters, red eye removal, blooming... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By เจ้าเมือง   created: 12 November 2007 15:46 Modified: 21 June 2009 14:39 [ Report Abuse ]

(4) Rainlendar - A customizable desktop calendar

FeaturesPlatform independentRainlendar can be run on both Windows and Linux. Both platforms use the same file formats so all skins and scripts created for Windows version will work also on Linux and vice versa.LocalizedRainlendar supports localiza... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By เจ้าเมือง   created: 06 November 2007 09:57 Modified: 21 June 2009 14:39 [ Report Abuse ]