นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 1819
ความเห็น: 0

ก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ ก้าวใหม่เพื่อจุฬา. ตอนที่ 5

ประกาศผลรางวัล (ต่อ)

ผลการตัดสิน อีก 3 ประเภท เป็นดังนี้ ค่ะ

 

2. ประเภทโครงการ Cross Function

2.1 รางวัลยอดเยี่ยม   จำนวน 2 รางวัลได้แก่

1) โครงการจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนบุคลากรผ่านระบบ CU-HR  (สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์และศูนย์การจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย)
2) โครงการลดระยะเวลาการกำหนดอัตราค่าเช่าวันทำสัญญาอาคารพาณิชย์ (สำนักงานจัดการทรัพย์สิน)
2.2 รางวัลดีเด่น   ไม่มีโครงการที่ได้รับรางวัล

2.3  รางวัลดีมาก  จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

1) โครงการลดความผิดพลาด  ลดคนนับ  ลดค่าใช้จ่ายการนับสต๊อค (ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
2.4 รางวัลชมเชย  จำนวน 1 รางวัลได้แก่

1) โครงการการนำส่งภาษีให้กรมสรรพากรผ่านอินเทอร์เน็ต (สำนักบริหารแผนและการคลัง,ศูนย์การจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย และสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์)
3. ประเภทโครงการต่อยอด/ขยายผล
3.1 รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
1) โครงการลดระยะเวลาและข้อผิดพลาดการคำนวณค่าใช้จ่ายขอสนับสนุนทุนไปประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา ณ หน่วยงานภายนอก (สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์)
3.2 รางวัลดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
1) โครงการธรรมชาติเกื้อกูล (สำนักบริหารระบบกายภาพ)
3.3 รางวัลดีมาก ไม่มีโครงการที่ได้รับรางวัล
3.4 รางวัลชมเชย ไม่มีโครงการที่ได้รับรางวัล
4. ประเภทโครงการ LEAN เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สายปฎิบัติการ
4.1 รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัลได้แก่
1) โครงการการบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ (เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สายปฎิบัติการวิชาชีพบริการวิชาการและการวิจัย)
4.2 รางวัลดีเด่น  จำนวน 2 รางวัลได้แก่
1)  โครงการลดระยะเวลาการอนุมัติหลักสูตร (เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สายปฎิบัติการวิชาชีพวิชาการและหลักสูตร)
2) โครงการลดขั้นตอนการให้บริการต่อวีซ่า (VISA) ของนิสิตชาวต่างประเทศที่ศึกษาในจุฬาลงกรณ์
4.3 รางวัลดีมาก ไม่มีโครงการที่ได้รับรางวัล
4.4 รางวัลชมเชย ไม่มีโครงการที่ได้รับรางวัล
หากท่านใดสนใจรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม สามารถดูได้จาก  https://www.osm.chula.ac.th/  ซึ่งแต่ละโครงการจะมีรายชื่อผู้ติดต่อพร้อมเบอร์โทร 
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 กุมภาพันธ์ 2555 15:53 แก้ไข: 28 กุมภาพันธ์ 2555 16:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.167.166
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ