นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 1451
ความเห็น: 4

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข. - ม.อ.ครั้งที่ ๔

เริ่มขึ้นแล้ว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข. - ม.อ. มาตั้งแต่ปี ....  โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นบริหารจัดการ ตามหัวข้อความสนใจที่มีร่วมกัน

 

ครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งที่ ๔ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ  ซึ่งกำหนดวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันจันทร์ที่ ๒๖ พ.ย.๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน ๖ ประเด็นหลัก ดังนี้

 

๑. ประชาคมอาเซี่ยน (AEC) และความเป็นนานาชาติ

 

๒. การจัดตั้งหน่วยงาน ตาม พรบ.ส่วนงานภายใน พ.ศ.๒๕๕๐

 

๓. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

 

๔. กลไกการส่งเสริมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

๕. ระบบบริหารการวิจัย

 

๖. การบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย

 

โดยในส่วนของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องของ ม.อ. เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น ๑๔๓ ท่าน

 

นอกจากจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นหลักเหล่านี้แล้ว เรายังมีการเรียนรู้นอกรอบ  โดยเมื่อตอนเช้า ท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ , ผช.นิสิตา และ ผช.พนิดา  ได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการพัฒนานักศึกษา กับผู้บริหารของ ม.ขอนแก่น

 

และเมื่อตอน ๑๕.๐๐ น.  ทีมบริหารของ ม.อ.ประกอบด้วย ท่านอธิการบดี, ท่านรองอธิการบดี, รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ , ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และทีม กจ.  ได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนวคิด มุมมองในการดำเนินการเรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการเพิ่มคุณวุฒิของอาจารย์" ร่วมกับทีมบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย ท่านอธิการบดี และ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องสิริคุณากร ๓ ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี  ซึ่งผลการหารือจะเป็นประการใด รอเท้าแชร์ มาเล่าให้ฟังนะคะ

 

สำหรับบรรยากาศและการสัมมนาแลกเปลี่ยนรู้ในวันที่ ๒๖ พ.ย.นั้น สามารถติดตามชมผ่านทาง    http://www.kku.ac.th/live/live-2555-11-26-kku-psu.php                

 

(เขียนระหว่างรอต้อนรับท่าน ๆ ที่จะมาถึงในเที่ยวบินถัดไป)

รอ ลิงค์รูปค่ะ

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 25 November 2012 16:37 Modified: 25 November 2012 16:46 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 pompom, and 7 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

รูปหมุนติ้ว ๆ ๕๕๕๕๕

รอด้วย TG 46 delay ออก 18.50 น.ครับ

มาเร็วๆ ข้าวเย็นเหม็ดแล้วคร้า!

จ๊ากกก

ท้าวแชร์ ไม่ใช่ "เท้าแชร์"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.20.246
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ