นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 2539
ความเห็น: 2

สรุปผลการไปร่วมสัมมนา เรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทย”

ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะ ท่านใดสนใจเอกสารประกอบ สามารถสอบถามได้ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ค่ะ

ด้วย  ผศ.ดร.นิดา  วุฒิวัย  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ได้มีโอกาสไปร่วมการสัมมนา เรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทย” จัดโดยศูนย์เครือข่ายคลังสมองด้านการศึกษาร่วมกับ สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2551 เวลา 13.30 -17.00 น. ณ. ห้องประชุมสัมมนา 1 คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ซึ่ง ผศ.ดร.นิดา  วุฒิวัย  ได้สรุปข้อมูลที่น่าสนใจจากการปาฐกถานำเรื่อง “ทิศทางอุดมศึกษาไทยและมหาวิทยาลัยในกำกับ”  โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน  เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่เพิ่งพ้นวาระไป  และได้วางแผนการศึกษาระยะยาว 15 ปี ไว้  ทำให้ทราบถึงภาพอนาคตที่มีผลกระทบต่อการอุดมศึกษาไทย ดังนี้

 1.  ด้านการเปลี่ยนแปลงประชากร  ประชากรจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง เป็นสังคมของผู้สูงอายุมากขึ้น

 2.  ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  การพึ่งพาการนำเข้า จึงต้องหาพลังงานทางเลือกให้กับสังคมไทย ที่อุดมศึกษาต้องรับผิดชอบ

 3.  ด้านตลาดแรงงานในอนาคต  การว่างงานจะมีมากขึ้น แรงงานไม่มีคุณภาพ ในขณะที่สังคมต้องการแรงงานฐานความรู้ อุดมศึกษาโดยเฉพาะอาชีวศึกษา ต้องรับผิดชอบในด้านคุณภาพการศึกษามากขึ้น

 4.  ด้านอิทธิพลของโลกาภิวัตน์  มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก มีการแข่งขันสูงด้านคุณภาพ ดังนั้น มาตรฐานเป็นสากลมากขึ้น และสมรรถนะของเยาวชนต้องเป็นสากล

 5.  ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  เศรษฐกิจในยุคหน้าเป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ ความรู้สำคัญมาก ประเทศที่เข้าถึงความรู้ จะสร้างและพัฒนาประเทศได้สูงกว่าประเทศที่ด้อยเทคโนโลยี เยาวชนไทยต้องนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้ ใครตามไม่ทันก็แข่งขันไม่ได้ มีผลกระทบต่อการจ้างงานด้วย ซึ่งในอนาคตเทคโนโลยีจะเข้ามาแทนคนมากขึ้น

 6.  ด้านการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น  มีการถ่ายโอนอำนาจในกิจการสาธารณะสู่ท้องถิ่น ทั้งโดยกฎหมายและความเต็มใจที่จะให้ไป ดังนั้นจำเป็นต้องสร้างองค์กรท้องถิ่นให้เข้มแข็ง มหาวิทยาลัยจึงต้องมีบทบาทให้ความช่วยเหลือมากขึ้นในการพัฒนาคนในองค์กรท้องถิ่น

 7.  ด้านความขัดแย้งและความรุนแรง  มีความขัดแย้งและการก่อการร้ายในระดับโลกและระดับท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การอุดมศึกษาจึงต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาในความขัดแย้งและความรุนแรงจากมุมมองของนักการศึกษา


 ดังนั้น  ทิศทางอุดมศึกษาไทย จะต้องพิจารณาในเรื่อง

 1.  จะทำอย่างไรกับรอยต่อระหว่างมัธยมศึกษากับอุดมศึกษา ซึ่งหมายรวมถึงอาชีวศึกษาด้วย ซึ่งต้องร่วมคิดร่วมทำกันมากขึ้น และกลุ่มเป้าหมายระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษากลายเป็นกลุ่มเดียวกัน

 2.  การแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาที่มีการขยายตัวไร้ทิศทาง มีการขยายตัวซ้ำซ้อน การจะให้ทุกจังหวัดมีอุดมศึกษาจึงมีการยกระดับวิทยาลัยครู อาชีวศึกษา เป็นระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะต้องมีการยุบรวม หลังจากช่วงนี้ที่มีการขยายตัวมาก

 3.  ต้องมีธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี ในการพัฒนาองค์กรส่วนราชการหรือในกำกับของรัฐ

 4.  ต้องมีการประกันคุณภาพ และ

 5.  การติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลการศึกษา เพื่อไม่ให้การศึกษาด้อยคุณภาพลง

 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะ  ท่านใดสนใจเอกสารประกอบ สามารถสอบถามได้ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ค่ะ

created: 26 March 2008 12:10 Modified: 26 March 2008 12:10 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

(^_^)

จะมีใครคิดถึงเรื่องการเรียนกวดวิชาตั้งแต่เตรียมอนุบาล ถึง มัธยมปลาย บ้างนะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.51.78
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ