นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 1986
ความเห็น: 1

TQA Road Show 2008 ในหัวข้อ การมุ่งเน้นบุคลากร : บริหารทุนมนุษย์ กลยุทธ์สู่ความเป็นหนึ่ง (2 ) ก่อนเข้าสู่บทเรียน

เช้านี้  ตื่นด้วยความสดชื่น ทั้ง ๆ ที่นอนไม่กี่ชั่วโมง  สงสัยเป็นเพราะระหว่างเดินทางหลับมาตลอด จัดการธุระส่วนตัวเสร็จแล้ว ก็ลงมาทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร  ซึ่งเป็นไปตามคาดค่ะว่าจะต้องเจอคนคุ้นเคย เห็นทีมงานที่มาจากคณะแพทย์ลานตาเต็มห้องอาหาร  ที่สำคัญ ได้เจอคุณหมอปารมี ด้วยค่ะ  ผู้บริหารของคณะแพทย์ก็มาร่วมในงานนี้หลายท่าน  ดิฉันคาดเดาเอาเองว่า คณะแพทย์คงจะต้องเข้าร่วมโครงการ TQA อีกในไม่ช้า จึงได้ส่งทีมงานและผู้บริหารมาเข้าร่วมในครั้งนี้เยอะมาก

 

 ได้ทักทายกับท่านวิทยากรด้วยค่ะ  (คุณศุภชัย เมืองรักษ์)  ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอท่านมามากกว่า 3 ปี  แต่ด้วยบุคลิกที่โดดเด่นของท่าน ทำให้จำได้ไม่ยาก ซึ่งท่านวิทยากรได้ถามถึงคุณหมอสุเมธ ด้วยค่ะ

 

หลังจากจับจองได้ที่นั่งที่เหมาะสมแล้ว ก็มานั่งเขียนบันทึกให้เพื่อน ๆ นี่แหละค่ะ  โดยก่อนเข้าสู่บทเรียน ทางสถาบันฯ ได้ให้ผู้เข้าสัมมนา ได้ชมวีดีทัศน์ เกี่ยวกับเรื่อง 5 ส และเรื่องของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  เหมือนเป็นการปูพื้นความรู้เบื้องต้นให้ผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน ก่อนนำเข้าสู่บทเรียน

 

 ก่อนที่จะนำเพื่อน ๆ เข้าสู่เนื้อหาอันเข้มข้น  ดิฉันขออนุญาตเกริ่นนำถึงเกณฑ์การตรวจประเมินของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Awards  ซึ่งจะเป็นการตรวจประเมินใน 7 หมวดหลัก  รวมทั้งสิ้น 1,000 คะแนน ดังนี้

 หมวดที่ 1   การนำองค์กร  (120 คะแนน)


 หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (80 คะแนน) 


 หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด  (110 คะแนน)


 หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  (80 คะแนน)


 หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร  (100 คะแนน)


 หมวดที่ 6 การจัดกระบวนการ  (110 คะแนน)


 หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ (400 คะแนน)

 

ได้มีการจัดทำเป็นละครแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนกระบวนการของการตรวจประเมินฯ ดังกล่าว  ซึ่งดูจากละครดังกล่าวแล้ว ทำให้มีความรู้สึกว่า การตั้งเป้าให้ถึงเกณฑ์รางวัลคุณภาพนี้ ไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินเอื้อม  เพียงเขียนในสิ่งที่ทำ บอกเล่าในสิ่งที่ทำ ทุกกระบวนการมีการ PDCA-Par อยู่ในทุกขั้นตอนของแต่ละหมวด คล้าย ๆ การทำ SAR ที่เรา ๆ คุ้นเคยกันนี่แหละค่ะ เพียงแตกต่างกันไปในบริบทของหัวข้อ หรือตัวบ่งชี้ของการประเมิน 

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินนี้ คงไม่ได้คาดหวังว่า หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน  จะต้องได้รับรางวัล  แต่เป็นการตรวจประเมินเพื่อทำให้เรารู้ตัวเอง ว่าเราจะต้องทำอะไรให้ดีกว่านี้  เป็นการทำให้องค์กรทราบว่า ผู้บริหารของเรามีการบริหารจัดการเป็นอย่างไร การที่เราได้รู้ตัวเองถือว่าดีที่สุดแล้ว ทำให้เรารู้ว่า เราต้องกลับมาพัฒนาในด้านไหน  และการได้รายงานป้อนกลับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งมีความรู้ในเชิงลึกด้านการบริหารจัดการ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับองค์กร  และในรายงานนี้จะทำให้เราทราบถึงจุดแข็ง และจุดที่ควรปรับปรุงขององค์กร   เพราะเกณฑ์ที่ตรวจประเมินนี้ เป็นเกณฑ์การบริหารจัดการในระดับมาตรฐานโลก ทำให้เราเรียนรู้ตัวเอง และนำมาปรับปรุงองค์กรของเราต่อไป

 

สำหรับรายละเอียดของการประเมินในแต่ละหมวด คิดว่าคงหาอ่านได้จากเอกสาร และจาก www.ftpi.or.th

 

รายงานเท่านี้ก่อนนะคะ

 

   รัตติยา  รายงานสดจากโรงแรมร้อยเกาะ ค่ะ

 

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
27 March 2008 09:16
#25699

มาตามอ่านข้างห้องประชุมค่ะ...ขอบคุณหลาย!

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.40.250
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ