นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 3808
ความเห็น: 1

TQA Road Show 2008 ในหัวข้อ การมุ่งเน้นบุคลากร : บริหารทุนมนุษย์ กลยุทธ์สู่ความเป็นหนึ่ง (3) เนื้อหาก่อนเบรค

แนวคิด TQA ถือเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการตัวนึง ที่ใช้ในการจัดการกลยุทธ์ เราจะใช้ประโยชน์ของเครื่องมือนี้ได้มากกว่า การมองเป็นเพียงมาตรฐานเท่านั้น แต่ควรอธิบายความให้คนในองค์กร ได้ทราบถึง ประโยชน์ของเครื่องมือนี้อย่างชัด ๆ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารและคนในองค์กร การพัฒนากับงานประจำ ต้องไปด้วยกัน มิใช่ให้เลือกทำ แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำ ถือเป็นเรื่องเดียวกัน

จุดมุ่งหมายหลักของ Road Show ในครั้งนี้ แน่นอนว่าเป็นการเผยแพร่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งได้มีการเดินสายมาแล้ว 4 ครั้ง โดยในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 5 ซึ่งเน้นที่หมวดที่  5 การมุ่งเน้นบุคลากร

โดยเนื้อหาในวันแรก จะบรรยายโดยคุณศุภชัย เมืองรักษ์  ซึ่งเนื้อหาจะประกอบด้วย 6 หัวข้อหลักดังนี้

1. TQM/TQA Concetp& Framework


2. Category 5 : Human Resource Focus Criteria


3. Human Capital Strategy


4. Strategic Human Resource Planning


5. Culture & Attitude


6. Systematic Thinking

 

ซึ่งเนื้อหาก่อนเบรค จะพูดถึงในหัวข้อแรก คือ TQM/TQA Concetp& Framework  โดยท่านวิทยากรได้กล่าวว่า "ปัญหาการบริหารจัดการทั้งในองค์กรที่เป็นภาครัฐและเอกชน ไม่แตกต่างกัน  เราไม่จำเป็นต้องสมัครเข้าร่วม TQA เพียงแต่นำเกณฑ์เหล่านี้ไปประเมินการบริหารจัดการขององค์กร เป็นเกณฑ์ที่จะช่วยผลักดันให้การบริหารจัดการขององค์กรประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น"

โดยในปีนี้ เน้นการบริหารจัดการของทุนมนุษย์ เน้นความผูกพันของพนักงาน ความสุขของคนในองค์กร"

วิทยากร เกริ่นแบบติดตลกว่า "วันนี้ เราทุกคนที่มาในห้องนี้ ใช้งบประมาณแผ่นดินซึ่งถือเป็นภาษีของเรา ๆ ท่าน ๆ ฉะนั้น ผู้เข้าอบรมไม่มีสิทธิหลับ  หรือถ้าหลับ อย่าหวังว่าจะไม่ถูกผมกระแนะกระแหนะ "(ก๊ากส์ มีขู่ก่อนการอบรม ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหา)

"ถ้าจะเปรียบ TQA ในส่วนของภาครัฐก็จะเป็น PMQA ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับ กพร. ซึ่งเป็นตัววัดคำรับรองตัวหนึ่งของส่วนราชการอื่น ๆ ยกเว้นในส่วนของมหาวิทยาลัย ซึ่งยังถือเป็นตัวให้เลือกอยู่"

  ท่านกล่าวว่า มีผู้เข้าอบรมบางท่านอยากให้ทางสถาบันฯ เปลี่ยนความหมายของPMQA ควรจะย่อมาจาก please make quality alert

เกณฑ์ประเมินรางวัลคุณภาพ นี้ ถือเป็นเครื่องมือของผู้บริหาร ที่ใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งหน้าที่คือ วัดว่า สถานภาพของการบริหารจัดการของเรา เมื่อนำเครื่องมือเหล่านี้มาวัดแล้ว ได้ผลแค่ไหน  วัดเสร็จ ได้รายงาน  นำรายงานไปใช้งานต่อ

ประโยชน์อีกด้านนึงของเกณฑ์ คือ กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการที่ดี  ซึ่งเกณฑ์เหล่านี้ จะสอนให้เราเป้นนักบริหารจัดการที่ดีด้วย ซึ่งทำให้เราเข้าใจระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรไปสู่เป้าหมาย บางครั้งการเป็นผู้บริหาร เราจะคิดว่า เรามีทักษณะในด้านการบริหารจัดการแล้ว แต่จริง ๆ แล้ว ความรู้ทางด้านนี้ จะมีน้อยมาก เราจะเน้นความรู้ด้านเฉพาะทางซะมาก แต่ในการเป็นผู้บริหาร เราจะต้องเน้นความรู้ในด้านการบริหารจัดการมากกว่า

แนวคิดของเกณฑ์สามารถนำมาใช้ ประโยชน์ในด้านการเป็นตัวเผยแพร่ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่ดีซึ่งเป็น model การบริหารจัดกาารเชิงกลยุทธ์  ถ้าเราพัฒนาความเข้าใจของคนในองค์กรให้มีทักษะในเรื่องคุณภาพและกลยุทธ์ไปในทางเดียวกัน ถือเป็นสิ่งที่สำคัญ   เครื่องมือต่าง ๆ ที่เข้ามาในไทย จะตายทุกตัว เพราะเรายังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีพอ

วิทยากร พูดไปถึงรูปแบบของการอบรมของภาครัฐ ส่วนใหญ่จะมุ่งอบรม ๆๆๆ เน้นเนื้อหาหลักสูตร แต่ไม่ได้มีการอบรมเพื่อมองให้เห็นในภาพรวม ขาดการเชื่อมโยงบูรณาการความรู้

แนวคิด TQA ถือเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการตัวนึง ที่ใช้ในการจัดการกลยุทธ์ เราจะใช้ประโยชน์ของเครื่องมือนี้ได้มากกว่า การมองเป็นเพียงมาตรฐานเท่านั้น  แต่ควรอธิบายความให้คนในองค์กร ได้ทราบถึง ประโยชน์ของเครื่องมือนี้อย่างชัด ๆ

 

ถ้าหากเรายังใช้กลยุทธ์เป็นตัวนำองค์กร แต่คนส่วนใหญ่ในองค์กรยังไม่เข้าใจเรื่องกลยุทธ์เหล่านี้ จะเกิดผลเสียอย่างมากต่อองค์กร ไม่ควรใช้เครื่องมือเป็นเพียงตลับเมตร ในการวัดองค์กร แต่ควรนำผลของมันมาแก้ไข ปรับปรุงองค์กรด้วย โดยเลือกแก้เฉพาะในสิ่งที่สำคัญ ซึ่งส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กร

ประโยชน์ของการประเมินคือ เป็น action learning เป็นการเรียนรู้องค์กรในตัว เกณฑ์เป็นเพียงเครื่องมือวัดตัวหนึ่งเท่านั้น

 

หากเปรียบเทียบองค์กรเป็นรถ ล้อเปรียบเหมือนระบบบริหารจัดการ ซึ่งหากล้อยังเป็นรูปสี่เหลี่ยม ก็จะเคลื่อนย้ายลำบาก ประสิทธิภาพก็จะไม่เต็มที่ ระบบจัดการยังไม่ไหลลื่นเท่าที่ควร ควรมีการปรับแก้ระบบบริหารจัดการ  โดยคนในองค์กรเอง ทีมปรึกษาเป็นเพียงผู้ชี้แนะเท่านั้น

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารและคนในองค์กร การพัฒนากับงานประจำ ต้องไปด้วยกัน มิใช่ให้เลือกทำ แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำ  ถือเป็นเรื่องเดียวกัน

การพัฒนาคนในองค์กรให้มีความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญ


แนวคิดของการมององค์กร ของไทยเรา จะพูดถึงเฉพาะแผนกอย่างเดียว แต่จริง ๆ แล้วองค์กรถูกออกแบบออกให้เห็นเป็นแนวคิดของกระบวนการที่ส่งต่อ ๆ กันไปอย่างเชื่อมโยง  ฝ่าย หรือ แผนก มาทีหลังกระบวนการ 

การมององค์กรเป็นฝ่ายแผนก ทำให้เรามองการเป็นปัจเจก ยึดมั่น ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่ได้มององค์กรเป็นกระบวนการ ทำให้มองไม่เห็นถึงความสัมพันธ์ของแต่ละกระบวนการว่าเป็นอย่างไร


ทุกถ้อยคำที่อยู่ในแผน เป็นเรื่องที่ต้องทำทั้งสิ้น แผนที่ต้องทำถือเป็นกระบวนการ เพียงแต่เราไม่มองเป็นกระบวนการ เรามองเป็นแผนปฏิบัติการ หากองค์กรใดไม่มององค์กรเป็นกระบวนการแล้ว ในการทำงานต่าง ๆ ย่อมจะต้องเหนื่อยแน่นอน

TQA เป็นระบบคุณภาพ ที่มององค์กร เป็น Value Chain

องค์กร คือ การจัดกระบวนการให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันนำไปสู่ output outcome ที่ต้องการ

 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 27 มีนาคม 2551 11:09 แก้ไข: 27 มีนาคม 2551 11:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยังตามเกาะขอบจอ..อ่านอยู่นะคะ..

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.40.250
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ