นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 2840
ความเห็น: 7

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2551

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ด้วยค่ะ

ด้วย คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2551 มีมติคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นฯ ประจำปี 2551 ซึ่งผลการคัดเลือกดังกล่าว อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2551  จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

 

 1. ด้านการวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  ได้แก่

 1vatcharin

 ศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล  จากภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์

 

 2.  ด้านการบริการวิชาการ  ได้แก่  

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ บำรุงรักษ์  จากภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์


 
 3.  ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ได้แก่ 

 1nisita

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิตา บำรุงวงศ์

จากภาควิชาเภสัชวิทยา  คณะวิทยาศาสตร์

 

ซึ่งทั้ง 3 ท่านนี้ จะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และเข้ารับเงินรางวัล ๆ ละ 20,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์ ในวันที่ 21 - 22 กันยายน 2551

 

 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ด้วยค่ะ

สร้าง: 27 กรกฎาคม 2551 15:40 แก้ไข: 27 กรกฎาคม 2551 16:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

ขอแสดงความยินดีด้วยคะ

เป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก ดีใจจัง

^__^ 

Ico48
พรพนา อรรจนโรจน์ [IP: 192.168.100.112]
28 กรกฎาคม 2551 13:44
#32927
ยินดีกับอาจารย์ทั้ง 3 ท่านด้วยนะคะ  และเป็นเกียรติประวัติสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ เพราะโอกาสจะได้รับการคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัยได้พร้อมกัน ถึง 3 ท่าน  ยากมากค่ะ และอาจารย์ทั้ง 3 ท่านนอกเหนือจากความสามารถทางวิชาการสูงแล้ว ยังเป็นผู้มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ดีมากค่ะ

มาแสดงความยินดีด้วยครับ 8-)

 

Ico48
paew [IP: 125.26.147.234]
24 สิงหาคม 2551 14:44
#34666
ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
Ico48
moo-moo [IP: 125.27.163.254]
24 สิงหาคม 2551 14:46
#34668
ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.92.74.105
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ