นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2245
comment: 1

การบริการเครื่องพิมพ์ on-Line ที่คณะทรัพย์ฯ

การบริการเครื่องพิมพ์ on-Line

     คณะทรัพยากรธรรมชาติได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องพิมพ์ on-line ไว้ให้บริการแก่บุคคลากรคณะฯ โดยมีเครื่อง printer 2 ระบบคือ
1 เครื่อง Cannon มีให้บริการ 2 เครื่อง    

     เครื่องที่ 1 Cannon iR5020/iR 6020 PCL6 เป็นเครื่องพิมพ์และถ่ายเอกสารขนาดกลางมีบริการ 1 เครื่อง ตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 หน้าห้องผลิตเอกสารเดิม(ห้อง 125 โทรฯ 6021 คุณอมรและหน่วยสารบาญเป็นผู้ดูแล)

การพิมพ์เอกสาร

-สามารถพิมพ์เอกสารหรือถ่ายเอกสารได้นาทีละ 50 แผ่น

-เอกสารที่ได้เป็นเอกสารคุณภาพระดับต้นฉบับทั้งหมด

-คุณภาพกระดาษเป็นกระดาษ ถ่ายเอกสารอย่างดี A4 80 แกรม (AA หรือ
IDEA Work)

-เครื่องสามารถเรียงเอกสารให้ตามต้องการ
ผู้พิมพ์สามารถนำไปเย็บเป็นเล่มได้เลย

การ Scan เอกสาร

-Scan ขาว-ดำ เป็นไฟล์ภาพ หรือ ไฟล์ PDFหรือไฟล์แบบอื่นๆก็ได้(แต่เป็นภาพขาว-ดำเท่านั้น) สามารถสั่งให้เก็บเอกสารที่ไหนก็ได้ในเครือข่ายของคณะฯ

     เครื่องที่ 2. Cannon iR3300 1 เครื่อง ตั้งไว้ให้บริการที่อาคาร 2 สามารถพิมพ์เอกสารได้ 33แผ่น ต่อนาที การใช้งานเช่นเดียวกับเครื่องที่ 1

2 เครื่อง RICOH Aficio MP5000 PCL6 เป็นเครื่องพิมพ์ขนาดกลาง-เล็ก มีบริการ 2
เครื่อง

เครื่องที่ 1 ตั้งบริการที่ อาคาร 1 ในห้องผลิตเอกสารเดิม(ห้อง 125 โทรฯ 6021 คุณอมร และหน่วยสาร-บาญเป็นผู้ดูแล)

เครื่องที่ 2 ตั้งอยู่ที่ ห้อง 264 ห้องหน่วยทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 2

การพิมพ์เอกสาร

-สามารถพิมพ์เอกสารหรือถ่ายเอกสารได้นาทีละ 25 แผ่น

-เอกสารที่ได้เป็นเอกสารคุณภาพระดับต้นฉบับทั้งหมด

-คุณภาพกระดาษเป็นกระดาษ ถ่ายเอกสารอย่างดี A4 80 แกรม (AA หรือ IDEA Work)
-เครื่องสามารถเรียงเอกสารให้ตามต้องการผู้พิมพ์สามารถนำไปเย็บเป็นเล่มได้เลย

การ Scan เอกสาร

-Scan สี  เป็นไฟล์ภาพ หรือ ไฟล์ PDF หรือไฟล์แบบอื่นๆก็ได้ เป็นภาพสี หรือ ขาว-ดำ ก็ได้ (Scan ได้เร็วกว่าเครื่องประจำตัวมาก) สามารถสั่งให้เก็บเอกสารที่ไหนก็ได้ในเครือข่ายของคณะฯ

วิธีการขอใช้งานเครื่องพิมพ์ On-line
     บุคคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติทุกคนมีสิทธิ์ใช้บริการ โดยแจ้งผ่านภาควิชา/หน่วยงาน ต้นสังกัด เพื่อขอรหัสประจำตัวเพื่อสั่งพิมพ์ หน่วย IT ของคณะฯ จะออกรหัสประจำตัวให้ และจะทำการติดตั้งเครื่องพิมพ์ทั้งหมด เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านก็สามารถเริ่มใช้งานได้ทันที

ค่าใช้จ่ายงานพิมพ์ หรือการถ่ายเอกสาร

     คณะจะเก็บค่าพิมพ์ละถ่ายเอกสารจากหน่วยงานต้นสังกัดของท่านในราคา
หน้าละ 50 สตางค์ เท่ากับราคาถ่ายเอกสาร (กระดาษที่ร้านถ่ายเอกสารเป็นกระดาษชนิด 70 แกรม)

ค่าใช้จ่ายในการ Scan ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

     จึงขอเชิญชวนบุคคลากรทุกท่านร่วมใช้บริการเครื่องพิมพ์ on-Line เพื่อพัฒนา การผลิตเอกสารของคณะฯ และเพื่อช่วยพัฒนาการเรียนการสอนของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับ

     ผู้อ่านท่านใดมีข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการบริการผลิตเอกสาร ของคณะฯ กรุณาเสนอแนะด้วยครับ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 กรกฎาคม 2555 18:09 แก้ไข: 13 กรกฎาคม 2555 18:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

การบริการเครื่องพิมพ์ on-Line เครื่องนี้ สะดวกต่อการใช้บริการ การ scan เอกสาร ทำได้รวดเร็ว ทันที และทันใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ scan เอกสารจำนวนมาก ๆ และหลากหลาย

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.25.169
Message:  
Load Editor
   
Cancel or