นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

TheMe
Ico64
นาย ปิยะนัฐ ประสานสงฆ์
นัีกวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

[C] (0) เงินเพิ่มค่าครองชีพ(ชั่วคราว)

ครม.อนุมัติเพิ่มเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ จากเดิม เดิม ผู้มีเงินอัตราเดือนไม่ถึง 11,000 บาท ให้เงินเพิ่ม 1,000บาท(รวมแล้วไม่เกิน 11,000) สำหรับผู้ที่เมื่อรวมเงินเพิ่มแล้วไม่ถึง 7,700 บาทให้ได้รับ 7,700 บาทใหม่ ผู้มี... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย TheMe   สร้าง: 18 พฤศจิกายน 2551 14:58 แก้ไข: 17 สิงหาคม 2552 10:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (4) เงินประกันสัญญา

เงื่อนไขวงเงินสัญญา มากกว่า 100,000 บาทวิธีสอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษหลักประกันเิงินสดBank GaranteeCashire Checkพันธบัตรรัฐบาล มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย TheMe   สร้าง: 21 ตุลาคม 2551 11:21 แก้ไข: 25 ธันวาคม 2551 13:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) ตัวย่อ"เงินค่าตอบแทน" "เงินสะสมและเงินสมทบ"

1.พสร. คือ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ 2.พชค. คือ เงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพชั่วคราว3.กสพ. คือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คุณสมบัติตามข้อบังคับ กองทุน กสพ. ที่ สามารถสมัครเป็นสมาชิก คือ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือเป็นพนักงานม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย TheMe   สร้าง: 08 กุมภาพันธ์ 2551 09:08 แก้ไข: 12 กุมภาพันธ์ 2553 17:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อย สำหรับการบันทึกรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า/สัญญา( บส01 )

การเบิกจ่ายงบประมาณ กรณีเบิกจ่ายเงิน ตั้งแต่ 5,000 บาทโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผู้ขายโดยตรงต้องจัดทำบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS ก่อน โดยกำหนดให้คณะ/หน่วยงาน ภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ กรอกข้อมูลสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ในแบบฟอร์ม บส01... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย TheMe   สร้าง: 07 กุมภาพันธ์ 2551 11:24 แก้ไข: 25 ธันวาคม 2551 13:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]