นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

TheMe
Ico64
นาย ปิยะนัฐ ประสานสงฆ์
นัีกวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 17359
ความเห็น: 5

ตัวย่อ"เงินค่าตอบแทน" "เงินสะสมและเงินสมทบ"

"ตัวย่อ"เงินที่ได้รับเป็นค่าตอบแทนหรือเงินหักจากเงินเดือน/ค้าจ้าง

 1.พสร. คือ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ

2.พชค. คือ เงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพชั่วคราว

3.กสพ. คือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • คุณสมบัติตามข้อบังคับ กองทุน กสพ. ที่ สามารถสมัครเป็นสมาชิก คือ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จ้างด้วยเงินรายได้ของหน่วยงาน และยื่นใบสมัครต่อกองทุน กสพ.
  • หักเงินสะสมเป็นรายเืดือน คือ ร้อยละ 3(อายุสมาชิกไม่เิกิน 3 ปี) ,ร้อยละ 3-4 (อายุสมาชิกครบ 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี)และร้อยละ 3-5(อายุสมาชิกครบ 5 ปี หรือมากกว่า)

4.กบข. คือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

  • ผู้มีสิทธิ์เป็นสมาชิกกองทุน กบข.คือ ข้าราชการ 

5.กสจ. คือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ

  • ผู้มีสิทธิ์เป็นสมาชิกกองทุน กสจ.คือ ลูกจ้างประจำ

6....คือ การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา

7....คือ การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม

8.พ.ต.ส.คือ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข

  • " ผู้ปฎิบัติงานด้านสาธารณสุข " หมายถึง ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายหรือนักวิชาการศึกษาที่ปฎิบัติหน้าที่ด้านกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกหรือนักจิตวิทยาที่ปฎิบัติหน้าที่ด้านจิตวิทยาคลินิก และนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตผู้ประกอบโรคศิลปะ อัตราค่าตอบแทน

อ้างอิง:ระเบียบกพ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฎิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ.2548

9.สปพ.คือ เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

  • "พื้นที่พิเศษ" พิจารณาจากความยกลำบากของการคมนาคม ความขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ ความเสี่ยงภัย และความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ
  • พื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา ในเขต 17 ตำบลของ 4 อำเภอ กระทรวงการคลังประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษเมื่อ 2 ตุลาคม 2550 รายละเอียด

อ้างอิง:พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้น ที่พิเศษ พ.ศ.2544

ตัวอย่าง สลิปเงินเดือน

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 08 กุมภาพันธ์ 2551 09:08 แก้ไข: 12 กุมภาพันธ์ 2553 17:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
yaya (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
08 กุมภาพันธ์ 2551 16:50
#19733

พวกเราชาวมอ.สามารถได้รับตัวไหนได้บ้างค่ะ

 

  • เงินตัวย่อทั้ง 9 ตัว ยังไม่ได้เลยสักตัวจ้ะ โดยเฉพาะตัวที่ 6-7 ยังไม่อยากได้เวลานี้ โลกใบนี้ยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะ..... ล้วงกระเป๋าแล้วเจอตังค์นี้ช๊อบชอบ..

 

 

     จะมีตัวย่อไหน ปรากฏในสลิปเราบ้างเนี้ยะ

     @^_^@  ขอให้โลกสงบสุข

Ico48
TheMe (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
13 กุมภาพันธ์ 2551 09:18
#20175

2.พชค.สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 11,000 บาท ได้รับเพิ่มอีก 1,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 11,000 บาท ครับ

3.กสพ.เงินที่หักกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครับ(ในอนาคตสวัสดิการเยอะจริงๆ) 

4.กบข.เงินหักเข้ากองทุนกบข.ผู้ที่เป็นข้าราชการครับ

5.กสจ.เงินหักเข้ากองทุนกสจ.ผู้ที่เป็นลูกจ้างประจำครับ

Ico48
ืnatthaphon [IP: 171.7.248.164]
27 ธันวาคม 2558 22:25
#104346

สวัสดีค่ะ

อยากทราบว่า เงินส่วนที่เป็นประกันคืออะไรคะ

คือประกันประเภทไหน เราจะได้สิทธิประโยชน์จากประกันนี้อย่างไรคะ

ขอบคุณค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.159.130
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ