นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 4219
ความเห็น: 0

โครงการสัมนาวิชาการ ครั้งที่ 91 RGJ Seminar Series: Cutting Edge of Rubber and Polymer Technology toward APEC 2018

โครงการสัมนาวิชาการ (RGJ)

ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่มีความสนใจ ในด้านยางและพอลิเมอร์เข้าร่วมงาน สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 91

RGJ Seminar Series: Cutting Edge of Rubber and Polymer Technology toward APEC 2018

จัดโดย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 

ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555

โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

รายละเอียดการสัมนา 
 1.วันเวลาและสถานที่
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 2.รูปแบบการสัมนา  
มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากร ด้านยางและพอลิเมอร์ 2 ท่าน การนำเสนอผลงานวิจัยแบบเปล่าและแบบโปสเตอร์โดยนิสิตและนักศึกษาที่รับทุน คปก. และที่ไม่ได้รับทุน คปก. โดยใช้วิธีการนำเสนอผลงานวิจัยเช่นเดียวกับที่ใช้ในการประชุมระดับนานาชาติ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการบรรยายและเสนอผลงาน ที่ประกอบด้วยการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า ซึ่งให้เวลาในการนำเสนอเป็นเวลา 10 นาที และให้เวลาสำหรับตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะ 5 นาที รวมเป็น 15 นาทีต่อ 1 คน และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ที่มีการบรรยายสรุปและอภิปรายโปสเตอร์ด้วยคาดว่าจะมีผู้นำเสนอผลงานแบบปากเปล่า 16 คน และแบบโปสเตอร์ประมาณ 20 โปสเตอร์ และมีรูปแบบการเสวนา โดยบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมยางพารา
            รางวัล คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาให้เกียรติบัตรแก่แก่ผลงานวิจัยดีเด่น จากการนำเสนอแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ แบบละ 1 รางวัล ผู้ที่ร่วมเสนอผลงานทุกคนจะได้รับประกาศเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมเสนอผลงานในครั้งนี้ด้วย
 การเตรียมบทคัดย่อและโปสเตอร์ สำหรับผู้ประสงค์จะเสนอผลงานทั้งแบบปากเปล่าและแบบ
โปสเตอร์ เตรียมเอกสารตามข้อกำหนด ดังนี้
           1. ส่งใบลงทะเบียนร่วมสัมมนา (ตามเอกสารแนบ Form A: Registration Form)
          2. บทคัดย่อภาษาอังกฤษความยาวไม่เกินหน้ากระดาษ A4 (ตามเอกสารแนบ Form B:Abstract Form) ประกอบด้วยชื่อเรื่อง ชื่อคณะผู้วิจัย ที่ทำงานของผู้วิจัย เนื้อหาของบทคัดย่อ และให้ขีดเส้นใต้ชื่อผู้เสนอผลงาน
          3. บันทึกบทคัดย่อโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word ชื่อเรื่องใช้อักษร Times New Romanขนาด 14 pt ตัวหนา ชื่อคณะผู้วิจัยและที่ทำงานของผู้วิจัยใช้อักษร Times New Roman ขนาด 10 pt ตัวเอน ส่วนเนื้อหาให้ใช้อักษร Times New Roman ขนาด 12 pt
          4. ผู้ประสงค์จะเสนอผลงานแบบโปสเตอร์  ให้ส่งข้อมูลที่สมบูรณ์ในโปสเตอร์ขนาด 80x120 เซนติเมตรมาที่ E-mail : jutharat.i@psu.ac.th  และ ekasit_9@hotmail.com ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการปริ้นและติดบอร์ดให้นักศึกษาที่มีความประสงค์เก็บโปสเตอร์กลับให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในวันลงทะเบียน
 
3. กำหนดส่งผลงานเพื่อร่วมสัมมนา
ส่งใบลงทะเบียน (ตามเอกสารแนบ Form A: Registration Form) และบทคัดย่อสำหรับนำเสนอผลงาน (ตามเอกสารแนบ Form B: Abstract Form) ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 โดยทาง Email:jutharat.i@psu.ac.th  หรือ ekasit_9@hotmail.com
 
4. การลงทะเบียนและค่าใช้จ่าย
ผู้สนใจทุกท่าน ส่งใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน สำหรับอาจารย์ต่างสถาบันที่ได้รับทุน คปก. และนิสิตนักศึกษา คปก. ที่อยู่ในต่างจังหวัด ที่ไม่ได้เสนอผลงานแบบปากเปล่า สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากโครงการ คปก. โดยตรง
 
5. การติดต่อกับผู้ประสานงานการสัมมนา
การสัมมนา RGJ Seminar series XCI : Cutting Edge of Rubber and Polymer   Technology toward APEC 2018 ติดต่อได้ที่
ดร.เอกสิษฐ์  อนันต์เจริญวงศ์
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
            31  หมู่ 6  ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
            โทรศัพท์: 077-355453  
โทรศัพท์มือถือ 084-9433027      โทรสาร 077-355453
            Email: ekasit_9@hotmail.com
           
ดร.จุฑารัตน์  อินทปัน
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
            31  หมู่ 6  ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 077-355453 
 โทรศัพท์มือถือ 086-7390809     โทรสาร 077-355453
 Email: jintapun@yahoo.com    

หรือดูรายละเอียดได้ที่  http://www2.surat.psu.ac.th/Seminar/

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมด้วยนะค่ะ

ขอบคุนค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 กรกฎาคม 2555 17:48 แก้ไข: 31 กรกฎาคม 2555 17:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 44.192.254.246
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ