นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2160
ความเห็น: 0

ประชุมเครื่อข่ายพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

ผลการปฎิบัติงาน=ความสามารถ คูณ แรงจูงใจ

เมื่อวันที่๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้มีโอกาสเข้าประชุมวิชาการเครื่อข่ายพัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคล จัดโดย ที่ ประชุมสภาข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย( ปขมท.)ณ. โรงแรมอโมร่า จ.เชียงใหม่ มีการบรรยายของ คุณสุภัทร จำปาทอง ผู้ช่วยเลขาธิการ สกอ. ในหัวข้อ เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาบุคคลากร ของ สกอ. ซึ่งสรุปว่าท่าน ได้ เห็นมีการพัฒนาสายวิชาการ  แต่ไม่เห็นเรื่องการพัฒนาสายสนับสนุน  และรับว่า ไป พิจารณาต่อ ไป ส่วน ศาสตราจราย์ ดร.ชูชัย สมิทธิไกร บรรยาย เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ในทศวรรษ หน้า ประเด็นที่น่าสนใจ  คือจากการสำรวจพนักงาน ๑,๒๐๐ คน พบว่า พนักงานเชื่อว่า ใน แต่ละวัน ตนเองสามารถ เพิ่มงาน ได้ อีกร้อยละ ๒๖หากมีการบริหารจัดการทีดี  ส่วน  ผลการปฏิบัติงาน = ความสามารถ คูณ แรงจูงใจ   การคัดเลือกคนทีมีความสามารถเข้ามาในองค์กร และบริหารจัดการ ที่ดี ส่งผลทำให้เกิดแรงจูงใจเพิ่มขึ้น  เพื่อให้บุคคลากร สร้างผลงาน บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 พฤษภาคม 2556 23:42 แก้ไข: 18 พฤษภาคม 2556 23:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.216
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ