นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2535
ความเห็น: 2

การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของกรดลอริค

การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของกรดลอริคก็มีความสำคัญ

การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของกรดลอริค (ตอนที่ 1)

กรดลอริค เป็นสารเคมีหนึ่งในอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้น ที่ใช้เติมลงไปในน้ำยางสดร่วมกับน้ำแอมโมเนีย เพื่อให้เกิดสบู่แอมโมเนียมลอเรต โดยทั่วไปจะเติมประมาณ 0.01 – 0.05 % ต่อน้ำหนักน้ำยาง การเติมสารทั้งสองนี้ก็เพื่อควบคุมค่าความเสถียรของน้ำยางข้นให้ได้ตามข้อกำหนดของผู้ซื้อและปัจจัยสำคัญในการชี้บ่งคุณภาพมาตรฐานของน้ำยางข้นอีกด้วย การเติมสารทั้งสองนี้ต้องควบคุมให้ได้สัดส่วนที่ถูกต้อง หากคลาดเคลื่อนไป ทำให้เกิดสบู่ลอเรตเกินปริมาณที่กำหนด หากมากเกินไปส่งผลให้น้ำยางอาจจะมีความเสถียามากเกินไป ความตึงผิวลดลง ทำให้น้ำยางจับตัวยาก เกิดฟองอากาศได้ง่าย อาจเกิดปัญหารั่วได้

นอกจากการชั่งตวงให้ได้น้ำหนักที่แม่นยำแล้ว การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของกรดลอริคก็มีความสำคัญเช่นกัน ดังนั้นผู้ประกอบการน้ำยางข้นบางรายมีการส่งกรดลอริคทดสอบความบริสุทธิ์ที่ศูนย์เครื่องมือ คุณสมบัติที่จะตรวจสอบมีดังนี้

องค์ประกอบของกรดลอริค สามารถตรวจสอบโดยใช้เทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปคโทรเมทรี ซึ่งสามารถระบุได้ว่ามีสัดส่วนกรดลอริคกี่เปอร์เซนต์ ตรงตามที่ระบุไว้หรือไม่ เมื่อทดสอบด้วยเทคนิคดังกล่าวแล้วจะไก้โครมาโทรแกรมดังรูปที่ 1 ซึ่งพบว่ากรดลอริคตัวอย่างนี้ มีพีคของกรดลอริคเองอยู่เพียงพีคเดียว นั่นคือบริสุทธิ์ 100 % และเมื่อตรวจดูสเปคตรัมดังรูปที่ 2 โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลในซอท์ฟแวร์ก็ระบุว่าเป็นกรดลอริคจริง ข้อมูลสเปคตรัมเปรียบได้กับลายนิ้วมือของเรา ๆ นี้เอง แต่ละคนก็จะมีลายมือเป็นเอกลักษณ์ ไม่ซ้ำกับใคร

ดังนั้นตัวอย่างนี้เป็นกรดลอริคจริงไม่พบสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ ปนอยู่เลยค่ะ

 คราวหน้าจะนำเสนอการตรวจสอบพารามิเตอร์อื่น ๆ ของกรดลอริคเพิ่มเติมค่ะ

                              รูปที่ 1 แสดงโครมาโทรแกรมของกรดลอริค

                   รูปที่ 2แสดงสเปคตรัมของกรดลอริค

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 02 กุมภาพันธ์ 2551 18:03 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2551 13:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เย้ เรารัก LC-MS

ตรวจได้ทั้งความบริสุทธิ์และ Identification

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.220.225
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ