นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3067
ความเห็น: 4

ความสำคัญของการทำให้ตัวอย่างสะอาดก่อนการทดสอบด้วยเทคนิค GC-MS

การเตรียมตัวอย่างให้สะอาด นับว่ามีความสำคัญยิ่งในการระบุสาร

ความสำคัญของการทำให้ตัวอย่างสะอาดก่อนการทดสอบด้วยเทคนิค GC-MS

การทดสอบตัวอย่างด้วยเทคนิค GC-MS เป็นเทคนิคที่ใช้แยกสารประกอบ และระบุสารประกอบว่าเป็นสารประกอบอะไร โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลในซอฟ์ทแวร์ ในการนำเทคนิคนี้มาประยุกต์ใช้ทดสอบสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ตกค้างในดิน การเตรียมตัวอย่างให้สะอาด นับว่ามีความสำคัญยิ่งในการระบุสาร จากการทดสอบได้ทดสอบทั้งสองแบบเพื่อเปรียบเทียบกัน คือนำตัวอย่างที่สกัดได้ผ่านขบวนการทำความสะอาดด้วยชุดสกัดของแข็ง (SPE) ชนิด C-18 แล้วนำไปทดสอบด้วย GC-MS และตัวอย่างที่ไม่ได้ผ่านขบวนการทำความสะอาดด้วย SPE เปรียบเทียบผลพบว่า ตัวอย่างที่ผ่านขบวนการทำความสะอาดสามารถแยกและระบุสารประกอบได้ดีกว่า ทั้งนี้เนื่องจากตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมมักจะเกิดการปนเปื้อนสารที่เราสนใจเสมอ หากไม่กำจัดสารปนเปื้อนออกก่อนทดสอบ ทำให้สารที่สนใจถูกรบกวน ส่งผลให้การทดสอบไม่ได้ผลดีอย่างที่ต้องการ จากรูปเป็นโครมาโทแกรมที่ได้จากตัวอย่างที่ผ่านขบวนการทำความสะอาดด้วย SPE ชนิด C-18 ซึ่งถูกชะด้วย 100% ไดโครโรมีเทน พบว่ามีสารประกอบต่าง ๆ ดังนี้ Methyl laurate, Methyl myristate, Methyl palmitoleate, Methyl palmitate, Methyl oleate เป็นต้น

created: 18 Febuary 2008 19:09 Modified: 09 October 2008 13:23 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

(^_^)

ความรู้อัดเต็มแน่นๆ  ฮี่ๆ

Ico48
สารินี [IP: 122.154.132.2]
15 August 2009 12:14
#47337
อยากทราบขั้นตอนการทำความสะอาดตัวอย่างค่ะ
Ico48
พี่พล (Recent Activities)
16 August 2009 14:30
#47355

เรียนคุณสารินี

ตัวอย่างดังกล่าวหลังจากที่ผ่านขบวนการสกัดแล้วจะนำมาทำความสะอาดโดยใช้Solid phase extraction ชนิด C-18 และชะด้วยตัวทำละลาย 6 ชุด ดังนี้

ชุดที่ 1 100 % hexane 3mL

ชุดที่ 2 20%Dichloromethane in hexane 3mL

ชุดที่ 3 40%Dichloromethane in hexane 3 mL

ชุดที่ 4 60%Dichloromethane in hexane 3 mL

ชุดที่ 5 80%Dichloromethane in hexane 3 mL

ชุดที่ 6 100%Dichloromethane 3 mL

โดยแต่ละชุดเก็บแยกส่วนกันแล้วนำไปทดสอบดเวย GC-MS จะสามารถแยกสารประกอบได้ดีขึ้นค่ะ

หากมีคำถามเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ ppimpimo@yahoo.com

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.38.214
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ