นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
แนะนำ Blog ใหม่ของผมครับ 2431 1
ความจริงในฐานะสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นทางสังคมผ่านภาษา 2428 3
ยุคแห่งการขัดจังหวะ 1581 3
การแก้แค้น 2026 4
ความจริง 2 แบบ 2182 1
ภาษาก็คือคุก 1975 0
ชะตากรรมของประเทศขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชน 1426 0
วันแรกที่โรงเรียน 1628 0
ประชาธิปไตยทางความคิด 1742 2
จุดยืน 1609 4
Academia.edu 2757 0
ความรุนแรงโฉมใหม่ 1991 2
ผมเหมือนหอยไม่มีเปลือก 1910 3
ประชาธิปไตย: ปรัชญากับความเป็นจริง 2492 5
บูรพาภิวัตน์ 3325 2
ข้อสังเกต หลอมรวมมหาวิทยาลัยรัฐ 2224 1
เมื่อนักฆ่าฆ่านักฆ่า 1785 3
ศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล 2139 1
ปิดแฟ้มบินลาเดน 2030 0
ข้อเสนอคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) 2484 4
ว่าด้วย "กรรม" 1637 0
ปั้นน้ำเป็นตัว 1894 3
ทำคลอด 1901 3
เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้ 2268 3
เมื่อประชาธิปไตยพลิกกลับ 1712 1
ความคิดทางการเมืองของเจฟเฟอร์สัน 2887 0
ว่าด้วยกระบวนทัศน์ 2004 1
การแบ่งแยกทางสังคม-เศรษฐกิจไทย 1834 1
อำนาจ 3 แบบ 4449 2
ควายเทียมเกวียน 1865 2
การบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21 12247 3
อย่าเพียรสร้างแต่ยักษ์และเทวดาเลย 1677 1
ที่สุดของหัวใจผม 1315 0
Chaiyo-Diamond Model 1622 5
คอมโป 1973 0
เวทีวจีกรรมกับการจัดการความจริง 1303 0
เมืองไทยในเงาคึกฤทธิ์ 1199 0
สันติประชาธรรมาธิปไตย 1473 0
เหาฉลาม/สยามโมเดล 1520 0
ยึดธรรมาธิปไตยกันเถอะครับ 1521 0
นำเสนอบทความ ประชุมวิชาการ NIDA53 1771 0
ทายซิข้อไหนถูก 1269 1
ม.ม้าหมด 1947 1
รายงานตัวรัฐศาสตร์ ป.เอก 4317 10
ประสบการณ์การสอบ IELTS 2020 1
จุดแข็ง จุดอ่อน 1644 0
ความขัดแย้งเกิดขึ้นในใจ 1491 1
ศิลปะผ่านเม็ดทราย 1751 1
สำหรับคนที่อ้างว่าไม่มีเวลา 1591 0
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพุทธ 2638 0
การชุมนุมสาธารณะ เสรีภาพที่ต้องการกรอบกติกา 1735 2
ต้นกำเนิด HRD 1692 0
แสงสว่างสู่โลกมืด 1766 0
2012 สติและความไม่ประมาท 1437 0
การเขียนวิทยานิพนธ์ที่ดี 4264 3
ชีวิต 3 ช่วงวัยของศาสตราจารย์กฤษ 2639 1
สอนต่างวิทยาเขต ณ ม.อ.ภูเก็ต 1999 4
กรมพระยาดำรงฯ บิดาของมัคคุเทศก์ไทย 3685 0
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ 5525 7
เตรีมการสอนอย่างไรในเทอม 1-2552 1502 0
ชิคุนกุนยา หรือโรคไข้ปวดข้อ 2546 2
กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปี 2552 4681 3
สอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์รปศ. 2738 2
ความรู้ที่ได้รับจาก ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ 2234 3
ฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤต 1420 0
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอดีเด่น 2716 3
การใช้สื่อในการเรียนการสอน 4604 0
กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ 6144 6
สไตล์...ในการแจ้งผลการสอบ 1637 1
อันเนื่องมาจากเรียงความชนะเลิศ 22648 16
วิถีแห่งปราชญ์แท้ 2691 4
หัวเชือกวัวชน 3918 1
ความมีเหตุผลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 6966 1
You are What You Think 2767 2
ปัญหามิได้อยู่ที่โลก 1684 2
3 ธรรมที่สัมพันธ์ วัฒนธรรม จริยธรรม และสัจธรรม 4654 1
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 2120 1
คำทำนายของ Ravi Batra 1905 0
ระบบการศึกษาชั้นยอด 1501 0
หนึ่งรายวิชา หกอาจารย์ผู้สอน 1709 2
ผู้นำไม่ใช่ผู้ที่จะนำคนอื่น 2395 2
เรียนรู้จิตสาธารณะจากเรื่องอุดมการณ์ของครูใหญ่ 4692 8
อารยะขัดขืน 2197 5
ม.อ.วิชาการ 51 ณ ม.อ.สุราษฎร์ธานี 1947 2
หลักสูตร ศศ.บ. (การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ) 2658 0
บทบาทของศิลปศาสตร์ ภายใต้ชื่อคณะใหม่ 1645 3
หากโลกนี้ปราศจากสีสันอันสวยงามก็ช่างเถิด 1744 1
เทคนิคการสอนรายวิชาอารยธรรมโลก 2467 3
นรกเป็นเยี่ยงไรหรือขอรับ 1610 2
ถึงลูกหัวแก้วหัวแหวน 1689 2
วัฒนธรรมบริโภคนิยมกับการศึกษาที่ถูกต้อง 3860 2
คนเราในโลกนี้มีอยู่ 3 ประเภท 2170 7
จดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ 8874 7
วิกฤติการณ์และความสามารถในการจัดการของมนุษย์ 1914 2
โครงการการศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 2915 1
ค่ายเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาใหม่ปี 2551 2107 2
มองวันวิสาขบูชาด้วยทัศนะใหม่ 1814 3
รายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 1977 1
มันสมองและทักษะการคิด 4592 6
ความรู้เป็นอาหารของจิตวิญญาณ 1782 1