นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1235
ความเห็น: 0

เกร็ดน่ารู้ SEM: การนำตัวอย่างเก่ามาถ่ายภาพซ้ำ

ปัญหาเรื่องหนึ่งที่พบได้บ่อยครั้ง จากการนำตัวอย่างเก่า หรือตัวอย่างเดิมที่ผ่านการทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) คือ ภาพถ่ายจากตัวอย่างเก่า ไม่สวยเหมือนเดิม ซึ่งการนำตัวอย่างมาถ่ายภาพซ้ำอีกครั้ง ด้วยเหตุผลที่ว่า ต้องการถ่ายภาพเพิ่มเติมให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องการกลับไปเริ่มต้นจากการเตรียมตัวอย่างใหม่ และนำมาส่งทดสอบ SEM ซ้ำอีกครั้ง

 

แน่นอนครับว่า หากตัวอย่างนั้น กลับไปเตรียมใหม่ที่ Lab ได้ไม่ยาก และใช้เวลาไม่นาน ก็คงไม่ปฏิเสธ แต่ตรงกันข้าม นอกจากจะมีข้อจำกัดเรื่องเวลาในการทำการทดลองใหม่แล้ว การเตรียมและทดลองใหม่ บางครั้งได้ผลไม่เหมือนเดิม ยิ่งยุ่งกันไปใหญ่ ตัวอย่างเก่าที่ทำไว้ ก็มีลักษณะตามต้องการเสียด้วย ดังนั้นการเก็บตัวอย่างเก่าไว้ จึงเป็นวิธีที่ผู้วิจัยเลือกใช้แทนการเตรียมตัวอย่างใหม่

 

เทคนิค SEM เป็นเทคนิคที่มีข้อได้เปรียบกว่าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอื่นๆ ก็คือ เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่ไม่ทำลายตัวอย่าง จึงสามารถทดสอบซ้ำได้เท่าที่ต้องการ หากต้องการทดสอบตัวอย่างซ้ำ มีสิ่งจำเป็นที่ต้องคำนึงและให้ความสำคัญก็คือ การเก็บรักษาตัวอย่าง โดยหากเก็บรักษาอย่างถูกวิธี จะช่วยยืดอายุ และรักษาคุณลักษณะทั้งโครงสร้างและคุณภาพของตัวอย่างไว้

 

ปัจจัยสำคัญที่มีผลโดยตรงต่อการเก็บรักษาตัวอย่าง คือ ความชื้นและอุณหภูมิ ซึ่งจำเป็นต้องควบคุมสภาวะการจัดเก็บให้เหมาะสม ควรมีระดับความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) 30-50% และอุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเรามักจัดเก็บไว้ในตู้ดูดความชื้น (Desiccator) ตลอดเวลา โดยหากสภาวะจัดเก็บไม่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภายนอกของตัวอย่าง ย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

 

ครับ ปัญหาที่เล่ามาในตอนต้นนั้น ภาพถ่าย SEM ที่ได้ไม่สวยเหมือนเดิม เกิดขึ้นจากการเก็บตัวอย่างไว้ไม่เหมาะสมนั่นเอง ซึ่งความชื้นที่เพิ่มขึ้นและสะสมที่ผิวตัวอย่าง ทำให้ตัวอย่างมีสมบัติการนำไฟฟ้าลดลง ความเข้มของสัญญาณภาพจึงต่ำลง Contrast และ Brightness ไม่เหมาะสม เมื่อถ่ายภาพออกมา คุณภาพของรูปที่ได้จึงต่ำ ไม่สวยเหมือนเดิม

การเก็บตัวอย่างที่เหมาะสมนั้น จะช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะที่เหมาะสมของตัวอย่างให้เกิดขึ้นช้าลง ระยะเวลาการเก็บที่มากขึ้น ยังคงมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของความชื้นได้เช่นกัน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นกรณีเก็บนานและเก็บเหมาะสม กับกรณีเก็บไม่เหมาะสม หากต้องการนำตัวอย่างกลับมาถ่ายภาพใหม่อีกครั้ง จึงควรเตรียมตัวอย่างโดยการเคลือบผิวตัวอย่างซ้ำใหม่อีกครั้ง (Coating) เพียงเท่านี้เราก็จะได้รูปที่มีคุณภาพเหมือนเช่นเดิม

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 สิงหาคม 2557 13:29 แก้ไข: 10 สิงหาคม 2557 13:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 MK, Ico24 tiny apple, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.229.90
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ