นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1205
ความเห็น: 0

Walkthrough เดินๆ ดูๆ แบบ BCM

การตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีถือเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับการเตรียมความพร้อมของร่างกายเพื่อการเริ่มทำงาน หรือเริ่มลงมือทำตามสิ่งที่ฝันให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ แต่บางครั้งเราก็คิดเข้าข้างตัวเองว่าเราแข็งแรง จนอาจมองข้ามเรื่องสำคัญของสุขภาพและส่งผลเสียอันร้ายแรงตามมาอย่างคาดไม่ถึง เช่นเดียวกันหากเปรียบร่างกายของเราเป็นองค์กรหนึ่ง องค์กรย่อมตกอยู่ในที่นั่งของความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการสูญเสียความสามารถในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพียงเพราะมองไม่เห็นความเสี่ยงที่ซ้อนเร้นแอบแฝงอยู่ ดังนั้นหนทางเดียวก็คือ การทำความเสี่ยงนั้นให้ปรากฎชัดขึ้น

 

BCM เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ SEC นำมาใช้ทำให้ความเสี่ยงปรากฎตัวขึ้น แล้วจัดการให้ความเสี่ยงเหล่านั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ Walkthrough เป็นกิจกรรมหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) โดยหลังจากการจัดทำแผน ประกาศใช้ และสื่อสาร รวมไปถึงการฝึกซ้อมแผนในรูปแบบต่างๆ เราจำเป็นต้องมีการทบทวนขั้นตอนตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อตรวจดูว่ายังมีส่วนใดบ้างที่ขาดตกไป หรือมีอยู่แต่ใช้งานไม่ได้ และมีข้อมูลใดบ้างที่ไม่เป็นปัจจุบัน ด้วยนี้ SEC จึงจัดกิจกรรม Walkthrough: แผนอัคคีภัย ขึ้นเมื่อ 8 ธ.ค. 2558 ที่ผ่านมา เก็บบรรยากาศส่วนหนึ่งมาฝากกันครับ

Walkthrough เป็นกิจกรรมอันแสนจะเรียบง่าย แต่สามารถเข้าถึงแหล่งความเสี่ยงได้ดีจริงๆ โดยผู้บริหารและทีม BCM เริ่มออกเดินทางสำรวจและค้นหาสิ่งบกพร่องที่หลบซ่อนสายตาตามเส้นทางที่กำหนดไว้ในแผนผังหนีไฟ หลังจากเดินสำรวจเสร็จ จึงประชุมสรุปประเด็นสำคัญที่ตรวจพบเพื่อนำข้อมูลไปจัดทำรายงานสรุปการตรวจในครั้งนี้และกำหนดมาตรฐานแก้ไขปรับปรุงแผน BCP ต่อไป

สรุปประเด็นสำคัญที่ตรวจพบจากกิจกรรม Walkthrough ในครั้งนี้

-ปรับปรุงแผนผังหนีไฟ: ปัจจุบัน SEC มีอาคารใหม่และการขยายพื้นที่ปฏิบัติงานเพิ่ม ดังนั้นต้องปรับแก้ไขเพิ่มเติมส่วนประกอบต่างๆ ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ พื้นที่ปฏิบัติงานส่วนหนึ่งสำหรับให้บริการเครื่องมือทดสอบด้านยางซึ่งอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำเป็นต้องนำมาพิจารณาปรับรวมอยู่ในแผน BCP ด้วย

-อุปกรณ์ดับเพลิง: ถังดับเพลิงมีจำนวนไม่เพียงพอตามที่กำหนดไว้ และถังดับเพลิงส่วนหนึ่งยังเป็นถังดับเพลิงแบบเก่า (ถังสีแดง) ไม่พบสายฉีดน้ำ

-ป้ายสัญลักษณ์: พบว่ายังไม่มีป้ายบอกทางไปยังจุดรวมพล ณ จุดทางออกหนีไฟ หรือระหว่างทางเดิน

-ขั้นตอนการปฏิบัติ/ขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์: พบว่าถังดับเพลิง เครื่อง Shower เครื่องกดสัญญาณเตือนภัย รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทั้งหมดไม่มี procedure ณ จุดปฏิบัติงาน

 

ด้วยเวลาจำกัดเพียง 1 ชั่วโมง การตรวจค้นหาจึงยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงทั้งหมด แต่การออกภาคสนามครั้งนี้ SEC ได้ข้อมูลกลับมาที่ดี และบางเรื่องมีความสำคัญที่จะช่วยปรับปรุงแผน BCP ของ SEC ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วพบกัน Walkthrough ครั้งต่อไปครับ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 ธันวาคม 2558 18:24 แก้ไข: 10 ธันวาคม 2558 18:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 pompom, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.102.38
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ