นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 932
ความเห็น: 0

%HBay testing ในยางคอมพาวด์

ในบันทึกนี้ผมนำเรื่องการทดสอบปริมาณ Aromaticity of Oil มาเล่าให้ฟังกันครับ เรื่องนี้น่าสนใจทีเดียว เพราะเรื่องการตรวจวัดปริมาณสารทั้ง PAHs และ PCHs ที่ตกค้างในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่พี่ดำขำนำมาเล่าให้ฟังนั้น กำลังเป็นที่สนใจของเอกชนเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มการทดสอบเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

 

Process Oils คืออะไร

เป็นสารตัวเติมที่นำมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มผลิตภาพ ซึ่ง process oils หรือ petroleum oils เป็นเพียงชนิดหนึ่งของสาร process aids ที่นิยมใช้กัน ได้แก่ Paraffinic Oil, Naphthenic Oil และ Aromatic Oil โดยสารดังกล่าวมีทั้งส่วนประกอบของ PAHs และ PCHs ส่วน process aids กลุ่มอื่น เช่น fatty acid soaps, fatty acid ester, resins, waxes เป็นต้น กลไกสำคัญ ของ process oils ทำหน้าที่ลดอันตรกิริยาระหว่างสายพอลิเมอร์ ช่วยการจัดเรียงตัวเป็นเส้นตรง ซึ่งจะช่วยเพิ่มสมบัติการไหลของพอลิเมอร์นั่นเอง

 

อย่างที่เล่ามาตอนต้นครับ process oils สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยประสิทธิภาพในการทำงานจะขึ้นอยู่กับสมบัติ Aromaticity และ Viscosity หาก %Aromaticity สูง และมวลโมเลกุลต่ำ ทำให้พอลิเมอร์ไหลได้ดีขึ้น นอกจากนี้แล้ว การเลือกยังใช้ต้องพิจารณาถึงปัจจัยสำคัญดังนี้คือ 1) ไม่ทำให้สมบัติของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลง 2) ทำหน้าที่ได้ดีแม้ใช้เพียงปริมาณน้อย และ 3) ไม่เป็นพิษ ดังนั้นต้องนำมาใช้ในปริมาณที่เหมาะสม

 

ครับ กลับมาที่เรื่องการทดสอบตามบันทึกนี้กันต่อ ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 21461 นั้น จะทดสอบและวัดปริมาณ aromaticity of oil ในยางคอมพาวด์ผ่านการวัลคาไนซ์ วิเคราะห์ด้วยเครื่อง NMR และรายงานค่าในรูปของค่า %HBay (Percentage of bay region) ทำการวิเคราะห์โดยการจำแนกและหาปริมาณไฮโดรเจนอะตอมบริเวณ concave areaของวงแหวน Benzopyrene, 7,12-Dimethylbenzanthracene และ 5-Methylchrysene ด้วยเทคนิค 1H NMR spectroscopy แล้ว integrate หาพื้นที่ ณ จุด ppm ต่างๆ ที่กำหนดไว้ เพื่อนำไปใช้คำนวณหา %HBay ต่อไป โดยหากนำค่า %HBay มาเปรียบเทียบกัน ตัวอย่างที่มีค่าสูงกว่า จะมีค่า Aromaticity สูงกว่านั่นเอง

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 กรกฎาคม 2559 13:15 แก้ไข: 31 กรกฎาคม 2559 13:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.216.28.250
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ