นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1510
ความเห็น: 0

ความหนาแน่นของพันธะในยาง กับ Stress Relaxation Test

สำหรับเครื่อง Temperature Scanning Stress Relaxation (TSSR) ที่ให้บริการนั้น เป็นแบบ Anisothermal stress relaxation ซึ่งแตกต่างจาก TSSR แบบเดิม ซึ่งทดสอบได้เฉพาะ Isothermal เท่านั้น โดยการทดสอบตัวอย่างประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลักๆ คือ 1) Isothermal ดึงชิ้นทดสอบให้มีความยาวเพิ่มขึ้นจากความยาวเริ่มต้น 50% (50% of initial strain) ที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส ค้างไว้นาน 2 ชั่วโมง 2) Anisothermal จากนั้นจึงเพิ่มความร้อนให้ชิ้นทดสอบจนถึงอุณหภูมิ 180-300 องศาเซลเซียส (ขึ้นอยู่กับชนิดวัสดุ) ด้วยอัตราเร็ว 2 องศาเคลวินต่อนาที โดยเครื่องจะบันทึกค่า Tensile stress เก็บไว้ทั้ง Isothermal และ Anisothermal รวมทั้ง Relaxation spectrum ที่ได้ของชิ้นทดสอบ

จาก Relaxation spectrum ที่ได้ เราได้ข้อมูลอะไรบ้าง ประกอบด้วย Temperature limits, TSSR-Index, และ Crosslink density

Temperature limits: ผลการทดสอบจาก Relaxation spectrum สามารถระบุอุณหภูมิที่ชิ้นทดสอบมีค่า force (F) ลดลงเมื่อเทียบกับค่า force เริ่มต้น (F0) หรือ ค่า F/F0 โดยคิดเป็นร้อยละ ได้แก่ T10, T50 และ T90 เช่น T50 คือ อุณหภูมิที่ชิ้นตัวอย่างมีค่า force (F/F0) ลดลงร้อยละ 50 โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำไปใช้ประเมินสมบัติของวัสดุและออกแบบให้เหมาะกับการใช้งาน รวมถึงการกำหนดค่าขีดจำกัดการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั่นเอง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จำพวกซีลต่างๆ จะหลีกเลี่ยงหรือไม่ใช้งานในช่วงอุณหภูมิดังกล่าว เพราะมีโอกาสสูงที่จะเกิดการรั่วซึมขึ้นได้

 

TSSR-Index

สำหรับค่า TSSR-Index ซึ่งเป็นค่าที่ได้จากการคำนวณพื้นที่ใต้กราฟ Relaxation spectrum ของค่า force (F/F0) ที่ถูกบันทึกไว้ ณ อุณหภูมิต่างๆ ในระหว่างทดสอบ anisothermal stress relaxation โดยค่า TSSR-Index นั้นความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของพอลิเมอร์ ค่า TSSR-Index ยิ่งเข้าใกล้ 1 หมายถึง พอลิเมอร์ยิ่งมีสมบัติคล้ายอีลาสโตเมอร์ หรือยาง ซึ่งหากนำข้อมูลมาเปรียบเทียบระหว่างพอลิเมอร์แล้วจะเปรียบเทียบถึงสมบัติที่พอลิเมอร์หนึ่งมีความยืดหยุ่นและ %El สูงกว่า แต่มีค่าความแข็งต่ำกว่านั่นเอง

อ้างอิงจาก:บทความของ Vennemann Norbert, University of Applied Sciences Osnabrück, Germany

Crosslink density

ความหนาแน่นของพันธะเชื่อมโยงพอลิเมอร์เป็นปัจจัยสำคัญของวัสดุอีลาสโตเมอร์ ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของพอลิเมอร์ รวมถึงค่าความ relaxation ด้วย โดยอีลาสโตเมอร์ หรือยาง ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง และค่า TSSR-Index เข้าใกล้ 1 มักจะมีค่า crosslink density ต่ำกว่าพอลิเมอร์ที่มีความแข็งแรงสูงและยืดหยุ่นน้อยกว่า แต่มีค่า stress relaxation ต่ำกว่า ทั้งนี้ค่า crosslink density คำนวณได้จากค่า slope กราฟ relaxation ของค่า normalized force (F/F0) ที่บันทึกค่าไว้ ณ อุณหภูมิต่างๆ กราฟมี slope ชัน  จะมีค่า crosslink density สูงกว่า

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 05 December 2016 21:15 Modified: 05 December 2016 21:17 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ดำขำ, and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.218.187
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ