นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Flammability Tester ทดสอบการลามไฟตามมาตรฐาน UL94 667 0
แผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 1135 0
การตรวจพินิจ (Visual Testing) ในงานวัสดุ 982 0
กล้องคอนโฟคอลเลเซอร์ฟื้นคืนชีพ 773 0
กาวยางธรรมชาติ 589 0
แผ่นยางกันซึมในงานคอนกรีต 1279 0
ที่นอนยางฟองน้ำลาเท็กซ์ 1236 0
พื้นรองเท้าย่อยสลายได้ 764 1
เม็ดยางดำในสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 1060 0
ลูกยางถอนขนไก่ 1328 0
การนำไฟฟ้า-ต้านทานไฟฟ้าของยาง 1102 0
บริการ Rubber compounding 1107 0
บริการทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “รองเท้าแตะ” 1759 3
WET SEM ถ่ายภาพตัวอย่างของเหลวด้วย SEM 879 0
หมอนยางพารา กับการทดสอบความทนแรงอัดซ้ำคงที่ 1485 0
ปริมาณเนื้อยางทั้งหมดในหมอนยางพารา 1132 0
Next generation กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลเลเซอร์ 1093 1
ผลิตภัณฑ์ยางที่นำมาใช้กับการขนส่งระบบราง 828 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 3: ลูกกลิ้งยาง 923 0
ผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 2: ฝายยาง 1417 3
UTM-Temperature chambers 808 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางงานด้านวิศวกรรม 1 2155 0
Indentation hardness index ดัชนีความแข็งเชิงกด 1056 2
ทดสอบ Apparent Density ในหมอนและที่นอนยางพารา 938 0
Rubber aging tester การเสื่อมสภาพ 729 1
Ozone aging test กับ staining of surfaces 911 0
Carbon contamination บนพื้นผิววัสดุ 672 0
Grading ยางแผ่นรมควัน 808 0
Stress Relaxation กับเครื่อง Creep Tester 890 0
ความหนาแน่นของพันธะในยาง กับ Stress Relaxation Test 1165 2
มอก. และหน่วยตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ 807 0
โครงสร้างจุลภาคยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ 1047 0
พญาครุฑ จ้าวเวหา 843 0
Cone Calorimeter ทดสอบการลุกติดไฟ 1422 0
ยุทธศาสตร์ชาติ กับ งานบริการทดสอบของเรา 690 0
UV Stability Test 887 0
Value Added Activites บริการ consult ปี 2559 สำเร็จกว่า 90% 886 0
GC-O จมูกของฉัน 935 0
การทำนายค่า Fusibility 804 1
Softening temperature test 535 0
ความแข็ง Rockwell และ Shore 802 0
Ozone Aging Tester: Triangular Specimens 745 0
%HBay testing ในยางคอมพาวด์ 687 0
Durometer: ชนิดของหัวกดและความแข็งของวัสดุ 1013 0
การตรวจสอบคุณภาพยางฟองน้ำ 1240 0
Ethanol: ชื่อบนฉลากตัวอย่าง 839 0
ยางพื้นรองเท้า: มาตรฐานอุตสาหกรรม 1314 0
Rubber Mats: ความทนต่อความร้อนของบุหรี่ 802 0
SEC เตรียมตัวร่วมทำแผนยุทธศาสตร์ยาง 721 0
เครื่องวัดสี และเครื่องเทียบสีโลวิบอนด์ 2131 1
ทดสอบยาง: ความทนต่อการพับงอ 1056 0
Weathering Tester: รังสีในแสงแดดสาเหตุการเสื่อมสภาพของวัสดุ 759 0
Weathering Tester: ปัจจัยการเสื่อมสภาพของวัสดุ 892 0
การประเมินอากรสำหรับผลิตภัณฑ์ยาง 682 0
อุตสาหกรรมยาง: Rubber Testing 1202 0
เครื่องทดสอบมุมสัมผัส 2928 0
Volatile Solids และ Fixed Solids 1184 0
เกร็ดน่ารู้ confocal: สติกเกอร์ไดคัท 834 0
Walkthrough เดินๆ ดูๆ แบบ BCM 891 0
Rubber Rheometer: History 1148 0
เกร็ดน่ารู้ SEM: เมื่อตัวอย่างเหนียวและหักยาก 1057 0
สมการ Mooney 833 0
Mesh sizeวัดขนาดช่องเปิดบนตะแกรง (sieve) 2452 0
CLEM: เตรียมตัวอย่างอย่างไร 633 0
CLEM: ประยุกต์ใช้ลำแสงอิเล็กตรอนใน Fluorescence Microscope 836 0
ตรวจสอบการปลอมปนด้วย Specific Rotation 913 0
Combine water content ในยิปซั่ม 727 0
การวิเคราะห์แร่ยิปซั่ม 989 0
Ash Fusion Temperature กับปริมาณแร่ธาตุในเถ้าถ่านหิน 804 0
ชื่อ LOI เหมือนกัน แต่วัดต่างกัน 1074 0
QP-RES-002: ปรับแก้อะไรใหม่ 604 0
BET ทดสอบถ่านปลุกฤทธิ์ 737 0
งานทดสอบยาง Microstructure testing 665 0
วิทยาศาสตร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด 646 0
ชวนไปดูกล้องตัวใหม่กัน 508 0
งาช้าง ที่คุณมีแท้หรือไม่ 742 0
AAR: การประชุม SIM 2015 724 0
BCM เริ่มต้นอย่างไร (2.1) 846 0
เมนูยอดฮิต 4 เชื้อ ชี้คุณภาพน้ำดื่ม 1052 0
การจำแนกชนิดฟันและกระดูกด้วย EDX 743 1
Ash fusibility กับคุณภาพของเชื้อเพลิง 729 0
น้ำหนักตะกอนจุลินทรีย์ 2941 0
Advance DSC 816 0
การสร้างชิ้นงานจำลอง (3D model) งานยากที่กลายเป็นเรื่องง่ายไปซะแล้ว 1011 0
DSC Furnaces: ทำไม Double Furnaces จึงดีกว่า Single Furnace 1798 0
ปูกระเบื้อง แล้วเกิดคราบเหลือง 923 0
โคโลญไล่ยุง 1091 0
รู้ทันกับ OES 889 0
จริยธรรมปฏิสัมพันธ์ 700 0
พลังงาน: งานบริการทดสอบที่ไปได้สวย 861 0
แห้งเร็วขึ้นด้วย Foam-mat drying 2241 1
เกร็ดน่ารู้ SEM ผิวเคลือบกระเบื้องปูพื้น 1228 0
เกร็ดน่ารู้ SEM การตรวจแบคทีเรียในอาหารเสริม 1813 0
ทำอะไรดีกับเงิน 4 ล้าน 1477 7
น้ำปลา: วัตถุเจือปนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 2036 1
เกร็ดน่ารู้ SEM ล้างบัฟเฟอร์ด้วยบัฟเฟอร์ 1243 0
Fume hood สีเขียว 1497 1
เรื่องปุ๋ยๆ 1499 0
ปิดท้ายTraining Need 57 ด้วย BET 1227 0
ชีวมวล กับ ค่า Ash Fusion Temperature 1967 2