นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Flammability Tester ทดสอบการลามไฟตามมาตรฐาน UL94 350 0
แผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 972 0
การตรวจพินิจ (Visual Testing) ในงานวัสดุ 805 0
กล้องคอนโฟคอลเลเซอร์ฟื้นคืนชีพ 671 0
กาวยางธรรมชาติ 506 0
แผ่นยางกันซึมในงานคอนกรีต 1134 0
ที่นอนยางฟองน้ำลาเท็กซ์ 1062 0
พื้นรองเท้าย่อยสลายได้ 666 1
เม็ดยางดำในสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 899 0
ลูกยางถอนขนไก่ 1156 0
การนำไฟฟ้า-ต้านทานไฟฟ้าของยาง 987 0
บริการ Rubber compounding 977 0
บริการทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “รองเท้าแตะ” 1470 3
WET SEM ถ่ายภาพตัวอย่างของเหลวด้วย SEM 787 0
หมอนยางพารา กับการทดสอบความทนแรงอัดซ้ำคงที่ 1323 0
ปริมาณเนื้อยางทั้งหมดในหมอนยางพารา 1015 0
Next generation กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลเลเซอร์ 967 1
ผลิตภัณฑ์ยางที่นำมาใช้กับการขนส่งระบบราง 745 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 3: ลูกกลิ้งยาง 817 0
ผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 2: ฝายยาง 1205 3
UTM-Temperature chambers 719 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางงานด้านวิศวกรรม 1 1892 0
Indentation hardness index ดัชนีความแข็งเชิงกด 925 2
ทดสอบ Apparent Density ในหมอนและที่นอนยางพารา 817 0
Rubber aging tester การเสื่อมสภาพ 662 1
Ozone aging test กับ staining of surfaces 833 0
Carbon contamination บนพื้นผิววัสดุ 592 0
Grading ยางแผ่นรมควัน 733 0
Stress Relaxation กับเครื่อง Creep Tester 776 0
ความหนาแน่นของพันธะในยาง กับ Stress Relaxation Test 1052 2
มอก. และหน่วยตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ 709 0
โครงสร้างจุลภาคยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ 962 0
พญาครุฑ จ้าวเวหา 776 0
Cone Calorimeter ทดสอบการลุกติดไฟ 1260 0
ยุทธศาสตร์ชาติ กับ งานบริการทดสอบของเรา 604 0
UV Stability Test 798 0
Value Added Activites บริการ consult ปี 2559 สำเร็จกว่า 90% 807 0
GC-O จมูกของฉัน 853 0
การทำนายค่า Fusibility 699 1
Softening temperature test 452 0
ความแข็ง Rockwell และ Shore 720 0
Ozone Aging Tester: Triangular Specimens 659 0
%HBay testing ในยางคอมพาวด์ 630 0
Durometer: ชนิดของหัวกดและความแข็งของวัสดุ 948 0
การตรวจสอบคุณภาพยางฟองน้ำ 1127 0
Ethanol: ชื่อบนฉลากตัวอย่าง 776 0
ยางพื้นรองเท้า: มาตรฐานอุตสาหกรรม 1197 0
Rubber Mats: ความทนต่อความร้อนของบุหรี่ 751 0
SEC เตรียมตัวร่วมทำแผนยุทธศาสตร์ยาง 662 0
เครื่องวัดสี และเครื่องเทียบสีโลวิบอนด์ 1970 1
ทดสอบยาง: ความทนต่อการพับงอ 970 0
Weathering Tester: รังสีในแสงแดดสาเหตุการเสื่อมสภาพของวัสดุ 677 0
Weathering Tester: ปัจจัยการเสื่อมสภาพของวัสดุ 818 0
การประเมินอากรสำหรับผลิตภัณฑ์ยาง 626 0
อุตสาหกรรมยาง: Rubber Testing 1103 0
เครื่องทดสอบมุมสัมผัส 2679 0
Volatile Solids และ Fixed Solids 1086 0
เกร็ดน่ารู้ confocal: สติกเกอร์ไดคัท 766 0
Walkthrough เดินๆ ดูๆ แบบ BCM 803 0
Rubber Rheometer: History 1021 0
เกร็ดน่ารู้ SEM: เมื่อตัวอย่างเหนียวและหักยาก 951 0
สมการ Mooney 763 0
Mesh sizeวัดขนาดช่องเปิดบนตะแกรง (sieve) 2161 0
CLEM: เตรียมตัวอย่างอย่างไร 589 0
CLEM: ประยุกต์ใช้ลำแสงอิเล็กตรอนใน Fluorescence Microscope 774 0
ตรวจสอบการปลอมปนด้วย Specific Rotation 802 0
Combine water content ในยิปซั่ม 689 0
การวิเคราะห์แร่ยิปซั่ม 906 0
Ash Fusion Temperature กับปริมาณแร่ธาตุในเถ้าถ่านหิน 719 0
ชื่อ LOI เหมือนกัน แต่วัดต่างกัน 993 0
QP-RES-002: ปรับแก้อะไรใหม่ 557 0
BET ทดสอบถ่านปลุกฤทธิ์ 695 0
งานทดสอบยาง Microstructure testing 623 0
วิทยาศาสตร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด 609 0
ชวนไปดูกล้องตัวใหม่กัน 471 0
งาช้าง ที่คุณมีแท้หรือไม่ 700 0
AAR: การประชุม SIM 2015 673 0
BCM เริ่มต้นอย่างไร (2.1) 770 0
เมนูยอดฮิต 4 เชื้อ ชี้คุณภาพน้ำดื่ม 975 0
การจำแนกชนิดฟันและกระดูกด้วย EDX 677 1
Ash fusibility กับคุณภาพของเชื้อเพลิง 653 0
น้ำหนักตะกอนจุลินทรีย์ 2783 0
Advance DSC 744 0
การสร้างชิ้นงานจำลอง (3D model) งานยากที่กลายเป็นเรื่องง่ายไปซะแล้ว 920 0
DSC Furnaces: ทำไม Double Furnaces จึงดีกว่า Single Furnace 1665 0
ปูกระเบื้อง แล้วเกิดคราบเหลือง 865 0
โคโลญไล่ยุง 1018 0
รู้ทันกับ OES 831 0
จริยธรรมปฏิสัมพันธ์ 661 0
พลังงาน: งานบริการทดสอบที่ไปได้สวย 807 0
แห้งเร็วขึ้นด้วย Foam-mat drying 2082 1
เกร็ดน่ารู้ SEM ผิวเคลือบกระเบื้องปูพื้น 1137 0
เกร็ดน่ารู้ SEM การตรวจแบคทีเรียในอาหารเสริม 1597 0
ทำอะไรดีกับเงิน 4 ล้าน 1411 7
น้ำปลา: วัตถุเจือปนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 1933 1
เกร็ดน่ารู้ SEM ล้างบัฟเฟอร์ด้วยบัฟเฟอร์ 1181 0
Fume hood สีเขียว 1401 1
เรื่องปุ๋ยๆ 1345 0
ปิดท้ายTraining Need 57 ด้วย BET 1153 0
ชีวมวล กับ ค่า Ash Fusion Temperature 1871 2