นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Flammability Tester ทดสอบการลามไฟตามมาตรฐาน UL94 2309 0
แผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 1804 0
การตรวจพินิจ (Visual Testing) ในงานวัสดุ 1939 0
กล้องคอนโฟคอลเลเซอร์ฟื้นคืนชีพ 1321 0
กาวยางธรรมชาติ 1016 0
แผ่นยางกันซึมในงานคอนกรีต 1998 0
ที่นอนยางฟองน้ำลาเท็กซ์ 1917 0
พื้นรองเท้าย่อยสลายได้ 1236 1
เม็ดยางดำในสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 1804 0
ลูกยางถอนขนไก่ 2006 0
การนำไฟฟ้า-ต้านทานไฟฟ้าของยาง 1556 0
บริการ Rubber compounding 1534 0
บริการทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “รองเท้าแตะ” 2598 3
WET SEM ถ่ายภาพตัวอย่างของเหลวด้วย SEM 1380 0
หมอนยางพารา กับการทดสอบความทนแรงอัดซ้ำคงที่ 2196 0
ปริมาณเนื้อยางทั้งหมดในหมอนยางพารา 1648 0
Next generation กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลเลเซอร์ 1692 1
ผลิตภัณฑ์ยางที่นำมาใช้กับการขนส่งระบบราง 1273 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 3: ลูกกลิ้งยาง 1367 0
ผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 2: ฝายยาง 2082 4
UTM-Temperature chambers 1227 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางงานด้านวิศวกรรม 1 2987 0
Indentation hardness index ดัชนีความแข็งเชิงกด 1567 2
ทดสอบ Apparent Density ในหมอนและที่นอนยางพารา 1498 0
Rubber aging tester การเสื่อมสภาพ 1124 1
Ozone aging test กับ staining of surfaces 1286 0
Carbon contamination บนพื้นผิววัสดุ 1083 0
Grading ยางแผ่นรมควัน 1221 0
Stress Relaxation กับเครื่อง Creep Tester 1391 0
ความหนาแน่นของพันธะในยาง กับ Stress Relaxation Test 1698 2
มอก. และหน่วยตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ 1218 0
โครงสร้างจุลภาคยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ 1472 0
พญาครุฑ จ้าวเวหา 1206 0
Cone Calorimeter ทดสอบการลุกติดไฟ 2027 0
ยุทธศาสตร์ชาติ กับ งานบริการทดสอบของเรา 1066 0
UV Stability Test 1360 0
Value Added Activites บริการ consult ปี 2559 สำเร็จกว่า 90% 1262 0
GC-O จมูกของฉัน 1405 0
การทำนายค่า Fusibility 1338 1
Softening temperature test 875 0
ความแข็ง Rockwell และ Shore 1251 0
Ozone Aging Tester: Triangular Specimens 1151 0
%HBay testing ในยางคอมพาวด์ 1023 0
Durometer: ชนิดของหัวกดและความแข็งของวัสดุ 1486 0
การตรวจสอบคุณภาพยางฟองน้ำ 1730 0
Ethanol: ชื่อบนฉลากตัวอย่าง 1221 0
ยางพื้นรองเท้า: มาตรฐานอุตสาหกรรม 1888 0
Rubber Mats: ความทนต่อความร้อนของบุหรี่ 1114 0
SEC เตรียมตัวร่วมทำแผนยุทธศาสตร์ยาง 1060 0
เครื่องวัดสี และเครื่องเทียบสีโลวิบอนด์ 2863 1
ทดสอบยาง: ความทนต่อการพับงอ 1604 0
Weathering Tester: รังสีในแสงแดดสาเหตุการเสื่อมสภาพของวัสดุ 1147 0
Weathering Tester: ปัจจัยการเสื่อมสภาพของวัสดุ 1231 0
การประเมินอากรสำหรับผลิตภัณฑ์ยาง 983 0
อุตสาหกรรมยาง: Rubber Testing 1593 0
เครื่องทดสอบมุมสัมผัส 4155 0
Volatile Solids และ Fixed Solids 1721 0
เกร็ดน่ารู้ confocal: สติกเกอร์ไดคัท 1196 0
Walkthrough เดินๆ ดูๆ แบบ BCM 1286 0
Rubber Rheometer: History 1751 0
เกร็ดน่ารู้ SEM: เมื่อตัวอย่างเหนียวและหักยาก 1605 0
สมการ Mooney 1204 0
Mesh sizeวัดขนาดช่องเปิดบนตะแกรง (sieve) 3697 0
CLEM: เตรียมตัวอย่างอย่างไร 929 0
CLEM: ประยุกต์ใช้ลำแสงอิเล็กตรอนใน Fluorescence Microscope 1167 0
ตรวจสอบการปลอมปนด้วย Specific Rotation 1329 0
Combine water content ในยิปซั่ม 964 0
การวิเคราะห์แร่ยิปซั่ม 1329 0
Ash Fusion Temperature กับปริมาณแร่ธาตุในเถ้าถ่านหิน 1242 0
ชื่อ LOI เหมือนกัน แต่วัดต่างกัน 1537 0
QP-RES-002: ปรับแก้อะไรใหม่ 918 0
BET ทดสอบถ่านปลุกฤทธิ์ 1012 0
งานทดสอบยาง Microstructure testing 992 0
วิทยาศาสตร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด 926 0
ชวนไปดูกล้องตัวใหม่กัน 850 0
งาช้าง ที่คุณมีแท้หรือไม่ 1029 0
AAR: การประชุม SIM 2015 1072 0
BCM เริ่มต้นอย่างไร (2.1) 1202 0
เมนูยอดฮิต 4 เชื้อ ชี้คุณภาพน้ำดื่ม 1378 0
การจำแนกชนิดฟันและกระดูกด้วย EDX 1071 1
Ash fusibility กับคุณภาพของเชื้อเพลิง 1054 0
น้ำหนักตะกอนจุลินทรีย์ 3486 0
Advance DSC 1285 0
การสร้างชิ้นงานจำลอง (3D model) งานยากที่กลายเป็นเรื่องง่ายไปซะแล้ว 1412 0
DSC Furnaces: ทำไม Double Furnaces จึงดีกว่า Single Furnace 2288 0
ปูกระเบื้อง แล้วเกิดคราบเหลือง 1222 0
โคโลญไล่ยุง 1490 0
รู้ทันกับ OES 1249 0
จริยธรรมปฏิสัมพันธ์ 1028 0
พลังงาน: งานบริการทดสอบที่ไปได้สวย 1180 0
แห้งเร็วขึ้นด้วย Foam-mat drying 2962 1
เกร็ดน่ารู้ SEM ผิวเคลือบกระเบื้องปูพื้น 1602 0
เกร็ดน่ารู้ SEM การตรวจแบคทีเรียในอาหารเสริม 2405 0
ทำอะไรดีกับเงิน 4 ล้าน 1872 7
น้ำปลา: วัตถุเจือปนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 2538 1
เกร็ดน่ารู้ SEM ล้างบัฟเฟอร์ด้วยบัฟเฟอร์ 1590 0
Fume hood สีเขียว 1886 1
เรื่องปุ๋ยๆ 2201 0
ปิดท้ายTraining Need 57 ด้วย BET 1541 0
ชีวมวล กับ ค่า Ash Fusion Temperature 2511 2