นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1547
ความเห็น: 2

Caravan วิ จาก ใจ เยี่ยมไกลถึง มอ สุราษฎร์ฯ (1)

คาราวาน วิจัย ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 โดยผู้ร่วมคาราวาน อันประกอบด้วย สำนักวิจัยฯ, CILO, อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ร่วมเดินทางไปพบปะนักวิจัยถึง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ครั้งนี้ยังคงมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เช่นเดิม โดยต้องการสื่อสารถึงแผนแม่บทด้านการทำวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงติดตามความคืบหน้า รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านวิจัยของคณะต่างๆ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆจากนักวิจัย เพื่อนำข้อมูลมาทบทวน ปรับปรุงและสนับสนุน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ

 

                ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ หนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญต่อการสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเครื่องมือวิจัยที่พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจากผลการดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือฯที่ผ่านมา โดยมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกปี และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงต่อไป ด้วยเหตุนี้ศูนย์เครื่องมือฯจึงเข้าใจในบริบทขององค์กร และคาดการณ์ถึงภาพฉายในอนาคตที่จะเกิดขึ้น จึงมุ่งมั่นพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของงานบริการอย่างต่อเนื่อง และก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ ดังนั้น ศูนย์เครื่องมือฯจะสามารถรองรับการเติบโตของจำนวนผู้ใช้บริการในอนาคต จากการเปิดหลักสูตรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่

 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 4 หลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยียาง

สาขาวิชาเทโนโลยีชีวภาพและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

วิทยาศาสตร์ดุษฎีมหาบัณฑิต 1 หลักสูตร คือ สาขาเทคโนโลยียาง

 

หลังจากจบการประชุมดังกล่าวแล้ว กลับมานั่งทบทวน ถึงประเด็นสำคัญ โดยไม่นับรวม รายละเอียดของแผนแม่บทด้านการวิจัย รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการวิจัยของวิทยาเขตสุราษฎร์ฯ และข้อมูลแหล่งทุนวิจัยต่างๆ แล้ว สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เครื่องมือฯ ได้ดังนี้

 

ประเด็นแรก เงินทุนวิจัย

                มหาวิทยาลัย ร่วมกับวิทยาเขต ให้การสนับสนุนการทำวิจัยกับนักวิจัย ในรูปแบบของทุนวิจัย เป็นจำนวนหลากหลายทุน แต่ก็ยังกระตุ้นให้นักวิจัย มาทำวิจัยได้น้อยอยู่ โดยดูจากจำนวนผลงานตีพิมพ์ที่มีเพียง 15 ผลงาน จากจำนวนบุคลากรกว่า 70 คน ดังนั้น จึงไม่มีปัญหาเรื่องเงินทุนวิจัย สำหรับจ่ายค่าทดสอบตัวอย่าง ครับ

 

ประเด็นที่สอง เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์

                วิทยาเขตสุราษฎร์ฯ พยายามผลักดันให้ศูนย์เครื่องมือฯ ของวิทยาเขตเอง กลับมามีส่วนร่วมเป็นกำลังหลักในการสนับสนุนงานวิจัยของวิทยาเขตอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง ซึ่งศูนย์เครื่องมือฯสุราษฎร์ฯ ยังได้มาเยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการของศูนย์เครื่องมือฯที่วิทยาเขตหาดใหญ่ไปแล้วเมื่อวันอังคารที่ 15 กค 56 ที่ผ่านมานี้ รวมถึงมีการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือวิจัยใหม่ๆเข้ามาเสริม จึงส่งผลให้จำนวนผู้ใช้บริการที่อาจเพิ่มสูงขึ้นจากการเปิดหลักสูตรใหม่ของวิทยาเขต ส่งตัวอย่างมาทดสอบที่ศูนย์เครื่องมือฯของวิทยาเขตหาดใหญ่ จะมีจำนวนและความถี่มากขึ้นในช่วงปีแรก แล้วจึงลดลงเมื่อศูนย์เครื่องมือฯของวิทยาเขตสุราษฎร์ฯ เริ่มให้บริการได้เต็มที่แล้ว

 

ประเด็นที่สาม ศูนย์ทดสอบคุณภาพไม้ยางพาราและเฟอร์นิเจอร์

            แม้ว่า วิทยาเขตสุราษฎร์ฯ จะเปิดให้บริการทดสอบคุณภาพไม้ยางพารา ที่คล้ายกับบริการทดสอบไม้ยางพาราแปรรูป ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แล้วนั้น อาจมองว่าเป็น Threat ที่อาจส่งผลกระทบได้ในอนาคต แต่ในที่สุดแล้ว ต่างก็มีวัตถุประสงค์เดียวกัน ในการสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย จึงจัดได้ว่าเป็น Collaborator และเครือข่ายที่ดีได้ในอนาคตด้วยเช่นกัน ครับ

 

เวลาล่วงเลย จนถึง 12.30 น. จึงพักกินข้าวเที่ยงกัน ครั้งนี้ วิทยาเขตฯจัดให้เต็มที่ครับ โดยมื้อเที่ยงประกอบด้วย ผัดผักบร็อกคัลลี่ ยำปลากะพงโรยข่า แกงส้มกุ้งชะอมทอด ชุดผักลวกรวมมิตร น้ำพริกปลาทูทอด หลน และปิดท้ายด้วยรวมมิตร ทับทิมกรอบ อร่อยอย่างนี้ จึงจัดหนักกลับไปด้วยเช่นกัน ผลที่ได้จึงหลับยาวจนถึงหาดใหญ่ พร้อมกับไข่เค็ม พี่ดำขำ และลุงทดแทน ก็เย็นมากแล้ว 18.10 น.

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 กรกฎาคม 2556 09:07 แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2556 09:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 9 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ภาระกิจหลักของมหาวิทยาลัยคือการวิจัย

อิอิอิ

เราเอง

บันทึกนี้ชัดเจน เข้าใจง่าย เพลินครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.167.166
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ