นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1476
ความเห็น: 0

Our Passion

หลังเสร็จสิ้นจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย หรือ IQA ไปเมื่อวันศุกร์ที่ 16 สค 2556 ที่ผ่านมา ช่วยให้ศูนย์เครื่องมือฯได้รับความรู้ โอกาสและแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงพัฒนาองค์กร สู่การเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งในทุกๆคำแนะนำ ศูนย์เครื่องมือฯ โดยทีม TQA มีความยินดี เต็มใจ และขอขอบพระคุณผู้ตรวจประเมินเป็นอย่างมาก และพร้อมที่จะนำโอกาสในการพัฒนาด้านต่างๆไปใช้ปรับปรุงองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

การตรวจประเมินวันนั้น ทางผู้ตรวจประเมินได้สัมภาษณ์ พร้อมกับให้ข้อสังเกต ถามชวนให้คิด และแนะนำในหลายๆประเด็น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องวิสัยทัศน์ ถือเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่ง ท่านผู้ตรวจประเมินได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ไว้ว่า วิสัยทัศน์ เป็นภาพฉายขององค์กรในอนาคต ที่ผู้นำองค์กรอยากจะเห็น แต่การจะก้าวไปยังจุดหมายที่ต้องการได้นั้น เพียงแค่ผู้นำต้องการ หรือปรารถนาเพียงลำพัง ก็คงจะเป็นไปได้ยาก บุคลากรทุกคนขององค์กรต้องเกิดความอยากร่วมกันด้วย ปรารถนาและมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายด้วยกัน และสุดท้ายเป้าหมายที่ต้องการจะไม่ไกลเกินเอื้อมถึง

Michael A. Podolinsky ผู้แต่งหนังสือ Winning in Life ได้กล่าวถึง Passion หรือ แรงปรารถนาในใจ ไว้ว่า Passion ของคนเรานั้นมักจะเกิดขึ้นจากปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดดังต่อไปนี้

Faith ความเชื่อ: เมื่อไรก็ตามที่เรามีความเชื่อในอะไรบางอย่าง สิ่งนั้นจะกลายเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และมีอิทธิพลต่อเราในทางกระตุ้นให้เราทำบางอย่างเพื่อให้ไปถึงจุดนั้นให้ได้

 

Family ครอบครัว: เราเห็นได้ว่า พ่อแม่ทุกคน พร้อมที่จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกได้รับในสิ่งที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย สมอง และจิตใจ ถ้าเป้าหมายคือ การเลี้ยงลูกให้เติบโตจนมีการศึกษาที่ดีและได้ทำงานที่มีเกียรติ สามารถเลี้ยงชีพตนเองได้แล้ว แรงปรารถนาที่ให้คนในครอบครัวมีความสุข ก็จะผลักดันให้เรามุ่งมั่นตั้งใจทำ

 

Fitness สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์: การมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง สามารถนำความทะยานอยากไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีผลิตภาพสูงกว่าคนอื่นถึง 30% ซึ่งหากร่างกายไม่พร้อมถึงขั้นเจ็บป่วย จึงไม่มีทางเลยที่คนคนนั้นจะผลิตงานออกมาได้ดี

 

Finances การเงิน: มีใครบางคนอาจกล่าวว่าเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญ และสามารถทำอะไรก็ได้แม้มีเงินเพียงน้อยนิด แต่อันที่จริงแล้ว เงินช่วยทำให้ฝันที่ปรารถนาเกิดขึ้น และเป็นจริงได้ง่าย เพียงแต่อย่าลุ่มหลงในอำนาจของเงินจนมาเปลี่ยนแปลงตัวเรา แต่ให้รู้จักใช้เงินทำในสิ่งที่สร้างสรรค์

 

Friends เพื่อนและคนรอบข้าง: หากเราต้องอยู่เพียงคนเดียวตามลำพัง เรียนหนังสือคนเดียว ทำงานคนเดียว สภาพที่ว่านี้คงไม่ทำให้เรามีความสุขและสนุกกับการทำงานได้ หรือใช้ชีวิตให้ดีขึ้นได้ การเป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาคนรอบข้าง ก็เหมือนทุกคนเป็นพลังที่จะส่งให้เรามุ่งมั่นตั้งใจทำในสิ่งที่เรามุ่งหวังให้ประสบความสำเร็จได้

 

ทุกคน ทุกองค์กรต่างมีความฝัน เราต้องการจะไปยืนอยู่ที่จุดไหน และจะไปเป็นอะไร นั่นคือ คำถามที่สะท้อนถึงจุดมุ่งหมายให้เราได้เดินทาง-Let’s journey

 

ก่อนจะจบบันทึก ทีม TQA ต้องขอขอบคุณ SEC members ทุกคน ในการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ และดีใจที่เรามีความปรารถนาร่วมกันกับองค์กร ซึ่งนั่นเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีว่า เราเข้าใกล้ความสำเร็จมามากขึ้นทุกทีแล้ว

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 สิงหาคม 2556 09:35 แก้ไข: 18 สิงหาคม 2556 09:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 pompom, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.167.166
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ