นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1616
ความเห็น: 4

Working staff กล้าคิด กล้าฝัน เชื่อมั่น ฉันทำได้

จากบันทึกของ อ.วัลลภ ได้กล่าวถึงเรื่องบุคลากรสายสนับสนุนเอาไว้ในบันทึก “บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 1” โดยกล่าวไว้ว่า การมีบุคลากรสายสนันสนุน ช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

 

สำหรับผมแล้ว หน้าที่สำคัญของบุคลากรสายสนับสนุน ตั้งใจปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมายจากองค์กรอย่างสุดกำลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและพันธกิจขององค์กรในการสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยให้สำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

 

เมื่อองค์กรได้มอบหมายภารกิจมาให้แล้ว ถัดไปจึงเป็นหน้าที่ของบุคลากร ต้องนำความรู้ ความสามารถและทักษะที่ตนเองมีอยู่มาใช้ปฏิบัติงานนั้นให้สำเร็จตามกำหนดเวลา หากระหว่างการปฏิบัติงานมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้น จะต้องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้นได้ แต่หากปัญหามีความซับซ้อน และยากเกินกว่าจะแก้ไขได้โดยลำพัง สามารถปรึกษาหาทางแก้ไขจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานได้ตลอดเวลา

ซึ่งผลการปฏิบัติงานของเรานั้นจะดีหรือไม่อย่างไร ขึ้นอยู่กับสมรรถนะของเราเอง ได้แก่ ความรู้ ความสามาถ และทักษะ ซึ่งทั้ง 3 อย่างนี้ เราสามารถศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนา และสั่งสมขึ้นมาได้

 

การพัฒนาบุคลากรและผลการปฏิบัติงาน ทั้ง 2 เรื่อง เป็นของคู่กัน เมื่อผลการปฏิบัติงานได้ไม่ถึงระดับที่ต้องการ จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมและสอดคล้อง กับจุดที่ต้องปรับปรุงของบุคลากรแต่คน เกิดเป็น Training need ที่จำเพาะกับแต่ละตำแหน่งงานและบุคคล

การปรับปรุงพัฒนาทั้งหมดจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อยกระดับความรู้ สร้างความชำนาญ และสั่งสมความเชี่ยวชาญ ให้แก่บุคลากร แต่ความรู้ทั้งหลายเหล่านี้จะไร้ค่าไปทันที หากไม่มีการถ่ายทอดไปยังบุคลากรรุ่นใหม่ๆ ความรู้ก็จะตายหายไปพร้อมกับชีวิตการทำงานที่หยุดลงหลังการเกษียณ ซึ่งวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่เก็บอยู่ภายในและสั่งสมมาเป็นเวลานานนับปี มีด้วยกันหลายรูป แต่รูปแบบซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีคือ การจัดการความรู้ขององค์กร หรือ KM นั่นเอง

 

แล้วการ KM, การพัฒนาบุคลากร และเส้นทางความก้าวหน้าของสายสนับสนุน เกี่ยวข้องกันอย่างไร อันดับแรก KM เป็นเครื่องมือที่ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสู่บุคลากรอื่นในองค์กร อาจเป็นในรูปแบบหนังสือ คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น ส่วนเรื่องการพัฒนาบุคลากรและเส้นทางความก้าวหน้า เป็นสิ่งเกื้อหนุนกัน ยิ่งพัฒนาสมรรถนะของตนเองเพิ่มมากขึ้นเท่าไร โอกาสในการก้าวหน้ายิ่งเปิดกว้างมากออกไป เพียงแต่เราจะลงมือทำหรือไม่เท่านั้น

ดังนั้น ทั้ง 3 เรื่องสามารถเกิดขึ้นบนเส้นทางเดียวกันได้ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในสายอาชีพ โดยเริ่มจากเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ แล้วถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นอย่างเป็นระบบ และนำองค์ความรู้ที่สั่งสมไว้ กลั่นออกมา สร้างเป็นผลงานเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จและก้าวหน้าในงานอย่างยั่งยืน

 

บันทึกนี้ผมนำเรื่องหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนมาเป็นประเด็น เนื่องจากผมได้รับโอกาสจากพี่ทดแทน และพี่ดำขำ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานเพื่อสร้างโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ

ผมกลับมาทบทวนตนเองดูว่า ผมเองนั่นทำอย่างไร เพราะผมเองก็พึ่งยื่นขอชำนาญการไปได้ระยะหนึ่งแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาและกำลังรอลุ้นกันต่อไป แต่หากจะพูดถึงเรื่องประสบการณ์ทำงาน พี่ทดแทนและพี่ดำขำ มีมากกว่าผมเยอะครับ มีทีเด็ดและเคล็ดลับต่างๆที่เป็นประโยชน์มากมายมาถ่ายทอดให้ฟังกัน

แต่เหตุผลนั้น พี่อยากให้โอกาสเรา ลองบอกเล่าในสิ่งที่เราทำอยู่แล้ว เราทำอย่างไร เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับเพื่อนรวมสายอาชีพ โดยงานเสวนาจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในวันพฤหัสนี้ครับ แล้วผลการเสวนาจะเป็นอย่างไร ไว้ผมมาเล่าให้ฟังนะครับ     

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 กุมภาพันธ์ 2557 11:22 แก้ไข: 11 กุมภาพันธ์ 2557 11:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 pompom, และ 11 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

รอฟังผลการเสวนาด้วยนะครับ

ฝากตัวด้วยนะครับ คุณ Zenki นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

Ico48
Baby (Recent Activities)
13 Febuary 2014 11:25
#95817

ขอให้ได้ตำแหน่งชำนาญการผ่านฉลุยในเร็ววันค่ะ

ภูมิใจในสิ่งน้องพยายามทั้งหมด มันเป็นอะไรที่ไม่ผิดหวังเลยคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.36.32
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ