นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 1715
ความเห็น: 1

ได้เวลา Refresh

เรื่องของการพัฒนาบุคลากร เป็นสิ่งสำคัญเรื่องหนึ่งที่องค์กรให้ความเอาใส่ใจ และกำหนดเป็นแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีไว้อย่างชัดเจน ศูนย์เครื่องมือฯกำหนดให้บุคลากรทุกคนต้องได้รับการพัฒนาความรู้ โดยตั้งเป้าหมายตัวชี้วัดเป็นจำนวนเรื่อง/หัวข้อการอบรม ไว้ 2 เรื่องต่อคนต่อปี ซึ่งผลการดำเนินงานทุกปีที่ผ่านมา พบว่า มีจำนวนเรื่องเฉลี่ยต่อคนแล้วสูงกว่า KPI อย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนเรื่องการพัฒนาความรู้เฉลี่ยสูงถึง 9 เรื่อง ต่อคน

 

หัวข้อเรื่องที่บุคลากรเข้ารับการพัฒนาความรู้นั้น มาจากทั้งที่เป็นความต้องการ ความสนใจของบุคลากรเอง และมาจากหลักสูตรการอบรมประจำปีของศูนย์เครื่องมือฯ แต่ไม่ว่าจะมาจากความต้องการแบบใด เป้าหมายและผลลัพธ์ที่ได้ยังคงสอดคล้องและสนับสนุนไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจขององค์กรเสมอ อาทิเช่น การอบรมที่พึ่งจะเสร็จไปมาดๆของน้อง ลูกไก่ เรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย (TS, TDS, TSS, ไขมัน และน้ำมัน) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ โดยสอดคล้องกับค่านิยม เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ” อันจะนำมาซึ่งการให้บริการทางวิชาการด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน

 

คำถามข้อหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจของบุคลากรหลายๆคน ทำไมนะ? เราต้องฝึกอบรม โดยหลายๆ เรื่อง อบรมแล้วอบรมอีก อบรมกันทุกปีเลย ซึ่งคำตอบนั้น เป็นเหตุผลของเรื่องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เป็นการหมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพของตนเพิ่มเติมอยู่เสมอ เพราะความรู้เป็นสิ่งที่เติบโตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา วันนี้เรายังคงให้บริการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคหรือวิธีการเดิม แต่วันพรุ่งนี้วิธีการและเครื่องมือที่ใช้อยู่อาจไม่เป็นที่ยอมรับ ไม่น่าเชื่อถือ อะไรก็เกิดขึ้นได้ ดังนั้นหากไม่รู้จักตักตวงเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่มี สักวันหนึ่งเราก็จะล้าหลัง กลายเป็นผู้ด้อยสมรรถนะไปทันที

 

หัวข้อการฝึกอบรมขององค์กรหลายๆเรื่อง ถูกกำหนดให้จัดขึ้นเป็นประจำ เช่น อบรมทุกปี ทุกๆ 2 ปี เป็นต้น ซึ่งวัตถุประสงค์การฝึกอบรมนอกจากจะเป็นการให้ความรู้และทบทวนความรู้แล้ว การกำหนดความถี่ของการฝึกอบรม ก็เป็นปัจจัยสำคัญ ต้องมีการทบทวนและกำหนดความถี่อย่างเหมาะสม ไม่บ่อยไป หรือห่างกันเกินไป จนทำให้รู้สึกเบื่อหน่าย เกิดความเคยชิน จนเกิดความละเลย คิดว่าเรื่องเหล่านั้นเหมือนเดิม ไม่มีอะไรแปลกใหม่เพิ่มเติม ปล่อยให้เวลาเหล่านั้นสูญเปล่าผ่านเลยไปอย่างไร้คุณค่า

ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว ความรู้เหล่านั้น แม้ว่าจะเป็นเรื่องเดิมๆ แต่เนื้อหาสาระบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้ทันยุกต์ทันสมัย บางเรื่องฟังครั้งแรก อาจยังไม่ปิ๊งแว๊บขึ้นมาทันที ต้องฉายซ้ำอีกสองสามครั้ง หรือต้องมีการลงมือปฏิบัติเพื่อเสริมเข้าใจด้วยอีกทาง ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย สำหรับผู้รับผิดชอบในการจัดอบรม จะกำหนดกันอย่างไร แถมต้องไม่น่าเบื่ออีกด้วย

 

ผมขอยกตัวอย่างหนึ่งมาเล่าให้ฟังครับ ถึงการกำหนดถี่ของการอบรมอย่างเหมาะสม นั้นมีประโยชน์มากอย่างไร ตัวอย่างที่ว่าก็คือ เรื่องใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ซึ่งหลายๆท่านคงทราบกันดีแล้วว่า ปัจจุบันผู้ขับขี่รถยนต์ที่ต่ออายุใบอนุญาต 5 ปี ครั้งนึงมาแล้ว การต่ออายุในครั้งต่อไปจะต้องเข้ารับการอบรมความรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องเสียก่อน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งผมเข้าอบรมมาแล้ว ได้ความรู้เพิ่มเติมกลับมาครับ ซึ่งเดิมทีคิดว่า ก็ขับรถอยู่ทุกวันแล้ว จะอบรมทำไมอีกน้า แต่พอได้เข้าไปนั่งแล้ว นั่งดูวิดีโอสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่จากกรมขนส่งทางบก ความคิดผมก็ค่อยๆเปลี่ยนไป มันทำให้เราได้หยุดคิดและตระหนักถึงภัยที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขณะที่เราอยู่บนท้องถนน มันน่ากลัวจริงๆ  

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 สิงหาคม 2557 23:25 แก้ไข: 29 สิงหาคม 2557 23:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 MK, Ico24 Our Shangri-La, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ข้อดีในการที่ใบขับขี่หมดอายุ (ฮา)

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.185.78
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ