นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1080
ความเห็น: 0

ค่านิยมเปลี่ยนเป็นวัฒนธรรมแล้วรึยัง

เผลอแป๊บเดียวก็ผ่านไปเกือบ 2 ปี แล้วล่ะครับ กับการทบทวนค่านิยมของศูนย์เครื่องมือฯ ครั้งที่ 1 ที่ผ่านไป และก็คงประมาณเดือนพฤศจิกายนของปีนี้ ที่ SEC ต้องทบทวนกันอีกครั้ง ซึ่งครั้งที่แล้วผลการประเมินค่านิยมทั้ง 4 เรื่อง ประกอบด้วย 1)จิตบริการ Service Mind 2)การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข Happiness 3)สร้างสรรค์นวัตกรรม Innovation และ 4)เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ Professionalism บุคลากรมีความเห็นตรงกันว่า ทั้งในมุมมองที่มีต่อตนเองและต่อองค์กร ค่านิยมทั้งหมดยังคงเป็นค่านิยมอยู่เช่นเดิม ไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นวัฒนธรรม

 

ค่านิยม คือ ทัศนคติของคนหรือสังคมที่มีต่อสิ่งของ ความคิด และเหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนา คุณค่าและความถูกต้องของสังคมนั้น แต่ค่านิยมองค์กร ล่ะ คืออะไร

 

ค่านิยมองค์กร คือ เกณฑ์ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ใช้ตัดสินว่าอะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำ เพื่อทำให้ได้รับผลอันพึงปราถนาร่วมกัน ซึ่งค่านิยมเป็นสิ่งที่กำหนดถึงพฤติกรรมและผลที่ตาม รวมถึงค่านิยมยังทำให้เราทราบว่า องค์กรคาดหวังอะไร ผลงานแบบใด ด้วยวิธีการใดได้อีกด้วย

 

วัฒนธรรมองค์กร คือ วิถีแห่งการดำเนินชีวิตการงานของตน ซึ่งอยู่ร่วมกันในองค์กรหนึ่งองค์กรใด เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของคนในองค์กรที่สะท้อนถึงความเชื่อร่วมกัน จนกลายเป็นประเพณีที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: ณรงค์วิทย์ แสนทอง

 

ค่านิยม และวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อกันอย่างไร

ค่านิยม เป็นสิ่งที่ทุกคนในองค์กรต่างยึดถือ ให้คำมั่นสัญญา ตกลงกัน เพื่อนำเรื่องเหล่านั้นมาปฏิบัติให้เกิดขึ้นในการทำงานร่วมกัน โดยที่องค์กรมุ่งหวังอยากเห็นผลลัพธ์ที่ต้องการอันเกิดจากการนำค่านิยมเหล่านั้นไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อค่านิยมแต่ละเรื่องถูกนำไปใช้จนผสานกลมกลืนเข้าไปจนเกิดเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ โดยอัตโนมัติ ถึงเวลานั้น จึงถือว่า ค่านิยมได้กลายไปเป็นวัฒนธรรมแล้ว

 

การทำให้ค่านิยมที่กำหนดขึ้นเปลี่ยนไปเป็นวัฒนธรรมนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียว ไม่รู้ว่าค่านิยมที่ใช้อยู่นั้น ตอนนี้กลายเป็นวัฒนธรรมไปแล้วหรือยัง บอกยากเหมือนกัน แต่การจะประสบความสำเร็จนอกจากจะต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนแล้ว เรื่องของเวลาก็เป็นปัจจัยสำคัญด้วยเช่นกัน ไม่ปล่อยให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยขาดเป้าหมายที่ชัดเจน จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อกำหนดทั้งระยะเวลา กิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงตัววัดต่างๆ และต้องติดตามความก้าวหน้า รายงานสรุปผลในค่านิยมแต่ละเรื่องอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดค่านิยมเหล่านั้น ค่อยๆทยอยเปลี่ยนไปเป็นวัฒนธรรมทีละเรื่องอย่างสมบูรณ์ ไม่ต้องพร้อมกันทีเดียว พร้อมๆกับการกำหนดค่านิยมเรื่องอื่นๆ ที่ทุกคนเห็นพ้องกัน

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 กันยายน 2557 16:07 แก้ไข: 10 กันยายน 2557 16:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.133.127
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ