นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1798
ความเห็น: 0

HR 4.0 ความท้าทายใหม่ในยุคดิจิตอล

เมื่อวันพุธที่ผ่านมาผมได้เข้าร่วมกิจกรรม คุย เคาะ เจาะ TQA Community Live Show ครั้งที่ 2 ในรูปแบบกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ด้วยการสนทนาไขข้อข้องใจกับวิทยากรสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ผ่านทาง Facebook Live ซึ่งครั้งนี้ยังคงน่าติดตามและได้รับความรู้ผ่านประสบการณ์จากวิทยากร กับหัวข้อที่มาแรงในช่วงนี้ คือ HR 4.0 จะเป็นอย่างไรนั้นผมนำฝากกัน

 

การเปลี่ยนแปลงลักษณะงานของ HR จากยุค 1.0 ไปยัง 3.0 นั้น เปลี่ยนจากการทำงานธุรการด้านบุคคลทั่วไป มาสู่ระบบ HR ที่มีกระบวนการที่ชัดเจน ตั้งแต่การสรรหา ประเมิน และพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนองค์กรให้สามารถดำเนินงานไปสู่วิสัยทัศน์อันเป็นเป้าหมาย รวมถึงการรักษาบุคลากรสมรรถนะสูง

มาถึงยุค 4.0 งานด้าน HR ต้องปรับตัวและเตรียมพร้อมใน  2 ประเด็นสำคัญ

Talented  people recruitment ทำอย่างไรจึงได้คนเก่งมาร่วมงานกับองค์กร

ในยุค 4.0 บุคลากรที่มีความสามารถระดับกลาง มีแนวโน้มลดจำนวนลงจากองค์กร เพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น สาเหตุเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงทำให้งานเหล่านั้นถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ หรือระบบอัตโนมัติ (autonomous robot) รวมถึงการทำงานในยุคดิจิตอลแบบนี้ HR จำเป็นต้องมองหาคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน IT เข้ามาช่วยให้งานหรือภารกิจขององค์กรราบรื่นไม่สะดุด และกลุ่มคน 2 กลุ่ม ที่ HR ต้อง recruit เข้ามาร่วมงานให้ได้ก็คือ

  • บุคลากรดูแลโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี เช่น โปรแกรมเมอร์ เป็นต้น
  • บุคลากรที่ดูแลด้าน content ของงาน ซึ่งจะทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น จากระบบอัตโนมัติ เมื่อเกิดปัญหาขึ้น หรือระบบติดขัด เขาจะทราบและเข้าใจถึงต้นตอสาเหตุ สามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว

เรื่องของ Job Description (JD) หากถามถึงบทบาทแล้ว ต้องบอกว่ายังคงเป็นองค์ประกอบหลักที่ต้องเก็บไว้ แต่ในยุค HR 4.0 การบริหารนั้นจะมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่าตัวคุณสมบัติและความสามารถที่ระบุไว้ตาม JD บุคคลนั้นอาจมีสมบัติน้อยกว่าหรือไม่ตรงครบถ้วน แต่ที่สำคัญคน ๆ นั้นสามารถทำงานชิ้นนั้นให้สำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งจะเป็นบุคลากรภายในหรือภายนอกองค์กรก็ตาม

วัฒนธรรมองค์กรกับการบริหารความหลากหลายของบุคลากร

การบริหารความหลากหลายของบุคลากร ทำไมจึงเป็นงานที่ HR ต้องดูแลจัดการ ต้องให้ความสำคัญต่อการดูแลบุคลากรให้เกิดความผูกพัน ดูแลจัดการสภาพแวดล้อมของการทำงานให้บุคลากรทุกส่วน engage มากที่สุด และที่สำคัญ HR ต้องสามารถรีดเอาความสามารถของบุคลากรที่มีออกมาใช้สนับสนุนงานขององค์กรให้มากที่สุดด้วย

ความหลากหลายของบุคลากรนั้นมีส่วนสำคัญต่อการสร้างสรรค์ Idea ใหม่ ๆ ในการทำงาน ส่วนใหญ่แล้วองค์กรต้องการคนหลาย ๆ ประเภท แต่ภายใต้ความหลากหลายนั้น ความขัดแย้งเกิดขึ้นก็หลากหลายตามไปด้วย นั่นเป็นความท้าทายที่ HR ต้องจัดการ balance ความต้องการ และความคิดเห็นที่แตกต่างเหล่านั้น แล้วปรับจูนรวมกันเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์บนพื้นฐานวัฒนธรมมองค์กรร่วมกันให้ได้

 

และในช่วงท้ายกิจกรรมวันนั้น ท่านวิทยากรยังได้เล่าถึง Japan : Society 5.0 ไว้น่าสนใจ ซึ่งเนื้อหาสำคัญเน้นไปที่การวางแผนด้านคนและสังคม โดยทางด้าน Workforce กล่าวถึง แรงงานจาก คนเกษียณอายุและผู้หญิงที่สมรส ซึ่งตามที่คาดการณ์กันว่าประมาณปี 2568 ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในหลาย ๆ ประเทศที่พัฒนาแล้ว กำลังเผชิญสถานการณ์ดังกล่าวอยู่ อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่น

ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีอัตราการเกิดน้อยมาก และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเอง เมื่อผู้หญิงแต่งงานมีครอบครัวไปแล้ว ต้องลาออกมาดูแลครอบครัว ทำงานบ้านและดูแลลูก ดังนั้น Japan 5.0 จึงนำเสนอแนวทาง คิดใหม่ เปลี่ยนแปลงวิถีเดิม ๆ โดยนำเทคโนโลยีมาช่วย

-คนสูงอายุ: ทำอย่างไรให้คนที่เกษียณแล้ว สามารถกลับมาทำงานใหม่ได้อย่างดี โดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาช่วยให้คนกลุ่มนี้ ซึ่งมีประสบการณ์และความสามารถ ให้มีสุขภาพที่ดี พร้อมช่วยงานองค์กรอีกครั้ง

-ผู้หญิง: การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยผู้หญิงให้ทำงานได้ทั้งในและนอกบ้าน

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 เมษายน 2560 08:50 แก้ไข: 02 เมษายน 2560 08:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ดำขำ, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.166.56
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ