นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 29 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เตรียมตัวตาย [C] 666 0
ถูกตรึงด้วยอดีต [C] 840 0
ต้นผักชี [C] 1232 1
สูตรไข่เจียว [C] 1234 0
ความจริงของชีวิต [C] 1356 1
ระวังใจ [C] 1248 1
เกิดจากเสียง 807 0
ปม 1389 1
กระจ่างชัด 1184 2
บวชพระลูกศิษย์ 1292 4
ความผิดพลาด 1152 0
ผ่าฟันกราม 703 0
6. ดิฉันกลับมาอายุ 30 อีกครั้ง 642 1
5. ความเศร้า 596 1
4. ความโกรธ 490 2
3. ความกลัว 517 1
2. จังหวะใหม่ 687 2
1. คำขอบคุณ 767 2
หัวใจดวงใหม่ 695 1
แง่งาม 2 : ดอกไม้แห่งแสงสว่าง 1105 3
แง่งาม 1147 3
พระทันตธาตุ จากภูฎาน 1992 0
สิ่งสุดท้าย 1438 0
หลายชีวิต 1544 2
ส่วนเกินในชีวิต 1324 5
เวลาที่เหลืออยู่ 1481 5
คำสอนสุดท้าย.....ของพี่ตุ๊ก 2247 5
ชวนกันไปวัด 1575 5
ธรรมที่ผู้ศึกษารู้ด้วยตนเอง 2191 10