นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 32 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
กระโจนใส่ [C] 535 0
ความไว้ใจ [C] 954 0
วัยงาม [C] 697 0
เตรียมตัวตาย [C] 1034 0
ถูกตรึงด้วยอดีต [C] 1072 0
ต้นผักชี [C] 1503 1
สูตรไข่เจียว [C] 1579 0
ความจริงของชีวิต [C] 1720 1
ระวังใจ [C] 1505 1
เกิดจากเสียง 1057 0
ปม 1585 1
กระจ่างชัด 1374 2
บวชพระลูกศิษย์ 1519 4
ความผิดพลาด 1362 0
ผ่าฟันกราม 838 0
6. ดิฉันกลับมาอายุ 30 อีกครั้ง 791 1
5. ความเศร้า 745 1
4. ความโกรธ 614 2
3. ความกลัว 638 1
2. จังหวะใหม่ 838 2
1. คำขอบคุณ 964 2
หัวใจดวงใหม่ 868 1
แง่งาม 2 : ดอกไม้แห่งแสงสว่าง 1240 3
แง่งาม 1311 3
พระทันตธาตุ จากภูฎาน 2155 0
สิ่งสุดท้าย 1569 0
หลายชีวิต 1643 2
ส่วนเกินในชีวิต 1435 5
เวลาที่เหลืออยู่ 1579 5
คำสอนสุดท้าย.....ของพี่ตุ๊ก 2392 5
ชวนกันไปวัด 1702 5
ธรรมที่ผู้ศึกษารู้ด้วยตนเอง 2351 10