นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 32 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
กระโจนใส่ [C] 868 0
ความไว้ใจ [C] 1289 0
วัยงาม [C] 981 0
เตรียมตัวตาย [C] 1278 0
ถูกตรึงด้วยอดีต [C] 1292 0
ต้นผักชี [C] 1765 1
สูตรไข่เจียว [C] 1829 0
ความจริงของชีวิต [C] 1985 1
ระวังใจ [C] 1716 1
เกิดจากเสียง 1265 0
ปม 1872 1
กระจ่างชัด 1601 2
บวชพระลูกศิษย์ 1751 4
ความผิดพลาด 1589 0
ผ่าฟันกราม 1031 0
6. ดิฉันกลับมาอายุ 30 อีกครั้ง 1002 1
5. ความเศร้า 941 1
4. ความโกรธ 826 2
3. ความกลัว 843 1
2. จังหวะใหม่ 1029 2
1. คำขอบคุณ 1145 2
หัวใจดวงใหม่ 1058 1
แง่งาม 2 : ดอกไม้แห่งแสงสว่าง 1421 3
แง่งาม 1480 3
พระทันตธาตุ จากภูฎาน 2344 0
สิ่งสุดท้าย 1742 0
หลายชีวิต 1828 2
ส่วนเกินในชีวิต 1624 5
เวลาที่เหลืออยู่ 1734 5
คำสอนสุดท้าย.....ของพี่ตุ๊ก 2593 5
ชวนกันไปวัด 1877 5
ธรรมที่ผู้ศึกษารู้ด้วยตนเอง 2549 10