นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

@--,'--Ladypin
Ico64
พินทุมาศ พิน กิจฉาโณ

กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

อ่าน: 2981
ความเห็น: 0

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การบริหารทักษะหัวหน้างาน”

หลักสูตร “การบริหารทักษะหัวหน้างาน”

    ฝ่ายบริการวิชาการ ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร หลักสูตร การบริหารทักษะหัวหน้างานวัน ที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้องประชุมวิศวทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


หลักการและเหตุผล

        หลายๆ คนมักคิดว่าการเป็นหัวหน้างานเป็นเรื่องง่ายๆใครๆก็เป็นได้ ความคิดเหล่านี้ทำให้องค์กรหลายๆ แห่งแต่งตั้งคนเป็นหัวหน้างานโดยคิดว่าต่อๆไปก็คงเป็นหัวหน้างานได้ดีเอง ผลลัพธ์แห่งความคิดเช่นนี้มักจะทำให้ องค์กรหลายๆแห่งเผชิญปัญหากับการทำงานและปัญหาจำนวนไม่น้อยที่หัวหน้างานไม่ ได้ช่วยแบ่งเบาภาระอย่างที่หวัง และบางทีหัวหน้างานก็เป็นปัญหาให้กับองค์กรเสียเอง ปัญหาหลายๆ อย่างอยู่ที่การไม่รู้บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน การขาดภาวะผู้นำ ไม่กล้าตัดสินใจ จูงใจลูกน้องไม่เป็น เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ทำให้องค์กรพัฒนาได้ไม่ดีเท่าที่ควร สาเหตุสำคัญมาจากการขาดประสิทธิภาพของหัวหน้างานเป็นสำคัญและผลการวิจัยยัง พบต่อว่า หากองค์กรใดที่มีการจัดระบบระเบียบในองค์กรที่เกื้อกูลต่อการพัฒนาของหัว หน้างาน และมีการอบรมเสริมความรู้และทัศนคติอย่างต่อเนื่อง จะทำให้พฤติกรรมของหัวหน้างานมีแนวโน้มที่ดีขึ้น (ข้อมูลจากสถาบันยานยนต์)

หัวข้ออบรม

 • บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน
 • ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน
 • การพัฒนาทีมและการสอนงาน
 • การติดตามและการประเมินผลงาน
 • การสื่อสารกับการทำงาน
 • ภาวะผู้นำและจริยธรรมของหัวหน้างาน
   

สถานที่จัดอบรม ห้องประชุมวิศวทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับจำนวน 30 คน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม   

 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน /พนักงาน
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร                            2,800- /คน

รูปแบบและกำหนดการฝึกอบรม                  บรรยาย


   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ณ ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนใจสามารถติดต่อ หรือสอบถามข้อมูลการเข้าร่วมอบรมได้ที่ :

 คุณกาญจนาภรณ์/คุณกนกรัตน์
โทร.0-7428-7054, 0-7428-7062
โทรสาร 0-7445-9399, 0-7428-7062

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและ Download ใบสมัคร ไ้ด้ที่นี่

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 08 มกราคม 2552 11:17 แก้ไข: 08 มกราคม 2552 11:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.184.215
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ