นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

@--,'--Ladypin
Ico64
พินทุมาศ พิน กิจฉาโณ

กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

อ่าน: 1806
ความเห็น: 0

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)"

สิทธิพิเศษสำหรับคนที่สมัครและจ่ายเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2552 รับส่วนลดทันที 300 บาท

   องค์กรใดที่ต้องการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กร เพื่อไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ และมีวิธีการใดที่จะทำให้องค์กรของท่านมีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้วยวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้าน TQM ในหลายหน่วยงาน ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแนะนำหลักสูตร การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)” ที่อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ท่านผู้บริหารสามารถบรรลุเป้าหมายในการจัดทำ TQM ในองค์กรของท่านให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

หัวข้ออบรม

·        แนวคิดการบริหารองค์กรยุคโลกาภิวัตน์

·        แนวคิด TQM และแม่แบบ TQM

·        องค์ประกอบและพื้นฐานที่จำเป็นของ TQM

·        วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายของการดำเนินธุรกิจ

·        การบริหารกระบวนการ และการปรับปรุงคุณภาพงาน

·        กระบวนการประยุกต์ใช้ TQM ในองค์กร

·        แผนที่เส้นทางพัฒนาคุณภาพ TQM  

·        การสร้างระบบและกระบวนการที่จะควบคุมให้ต้นทุนโรงงานอยู่ในจุดที่เหมาะสม

 

วันที่จัด : จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หากทราบกำหนดการที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบต่อไป หรือติดตาม ได้ที่ http://www.acaser.eng.psu.ac.th/blog/blog2.php/2009/06/22/title  (ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)

สถานที่จัดอบรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม      

  • ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม/ฝ่ายผลิต
  •  หัวหน้างาน พนักงานฝ่ายผลิต
  • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร      3,000.-/คน

หากสมัครและชำระเงิน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2552 นี้ รับส่วนลดทันที 300 บาท-รับจำนวนจำกัด-

รูปแบบและกำหนดการฝึกอบรม      บรรยาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.acaser.eng.psu.ac.th/blog/blog2.php/2009/06/22/title

------------------------------------------------------------

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ให้บริการงานฝึกอบรมทั้งประเภทภายใน (In-house Training)
และภายนอก (Public Training)
โทรหาเราสิค่ะ เรายินดีให้ความช่วยเหลือท่านเสมอ

 ติดต่อคุณกนกรัตน์ โทร. 0-7428-7054

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 13 สิงหาคม 2552 16:26 แก้ไข: 14 สิงหาคม 2552 08:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.184.215
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ