นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1768
ความเห็น: 0

เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2)

          ตามที่ได้กล่าวถึงเทคนิคการทำบันทึกความเห็น ตอนที่ 1 เกี่ยวกับการเตรียมการในส่วนของศึกษาเรื่องไปแล้ว  ในตอนที่ 2 นี้ ขอเสนอการจับประเด็นที่เป็นปัญหาของเรื่อง ดังนี้

          2.  การจับประเด็นที่เป็นปัญหาของเรื่อง 

               ก. ความหมายของประเด็น

               ประเด็นที่เป็นปัญหาของเรื่อง คือ จุดสำคัญที่จะต้องนำมา...

               * พิจารณา  ชี้แนะแนวทางดำเนินการ เช่น

                  - ควรเป็นอย่างไร

                  - ควรทำอย่างไร

                  - ควรใช้อย่างไหน

               * พิสูจน์  ชี้ชัดว่าข้อเท็จจริง

                  - เป็นอย่างไร

                  - เป็นอะไร

                  - ใครทำ

                  - ทำอะไร

                  - ใช่หรือไม่

               * วินิจฉัย  ชี้ขาดในข้อกฎหมายว่า

                  - หมายความว่าอย่างไร

                  - เป็นอย่างไร

                  หรือชี้ขาดในดุลพินิจว่า

                  - ควรอนุมัติหรือไม่

                  - ควรให้หรือไม่

                 การที่ต้องจับประเด็นที่เป็นปัญหาของเรื่อง ก็เพื่อจะได้เสนอพิจารณาให้ตรงประเด็น ไม่เปะปะหรือหลงประเด็น

             ข.  เทคนิคในการจับประเด็น

                  การจับประเด็นของเรื่อง ควรมองเป็น 2 มิติ ดังนี้

 

 

เรื่อง

 

มีจุดประสงค์

?

อย่างไร

 

อะไร

 

 

            โดยมองว่า

            * เรื่องนี้  เป็นเรื่องอะไร  เช่น 

               - เรื่องขออนุมัติ

               - เรื่องขอความเห็นชอบ

               - เรื่องหารือ

               - เรื่องขอให้ตีความ

            * เรื่องนี้  มีจุดประสงค์อย่างไร  เช่น 

               - ให้พิจารณาชี้แนะแนวทางดำเนินการกรณีไหน

               - ให้พิสูจน์ชี้ชัดในข้อเท็จจริงอันใด

               - ให้วินิจฉัยชี้ขาดในข้อกฎหมาย หรือในการใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตหรืออนุมัติอะไร

 

                            โปรดติดตามตอนที่ 3 ค่ะ

 

  ที่มา  :  บทเรียนด้วยตนเองสำหรับข้าราชการ

 

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 สิงหาคม 2554 14:29 แก้ไข: 12 กันยายน 2555 10:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.8.80
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ