นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1827
ความเห็น: 3

เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนจบ)

              ตามที่ได้กล่าวถึงเทคนิคการทำบันทึกความเห็น ตอนที่ 1 เกี่ยวกับการเตรียมการในส่วนของศึกษาเรื่อง  ตอนที่ 2 ในส่วนของความหมายของประเด็น และเทคนิคในการจับประเด็น  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เรื่อง  วิธีวิเคราะห์เรื่อง  และหลักเกณฑ์และเหตุผล ไปแล้ว  ตอนนี้ขอเสนอเป็นตอนจบ ในส่วนการวินิจฉัยเรื่อง  ดังนี้

              4การวินิจฉัยเรื่อง 

                 ก. ความหมายของการวินิจฉัยเรื่อง 

                     การวินิจฉัยเรื่อง  คือ การพิจารณาหาข้อยุติในกรณีที่ผลการวิเคราะห์เรื่อง ปรากฏว่ามีทางเลือกตั้งแต่ 2 ทางขึ้นไป เพื่อเลือกเอาทางใดทางหนึ่งที่เป็นไปได้ ซึ่งจะบรรลุจุดประสงค์ที่ต้องการโดยมีผลกระทบและความเสี่ยงน้อยที่สุด

                ข. เทคนิคการวินิจฉัยเรื่อง 

                    การตัดสินใจเลือกเอาทางใดทางหนึ่ง ในบรรดาทางเลือกหลาย ๆ ทางนั้น จะต้องดำเนินการเป็นลำดับขั้นตอน ดังนี้

                    (1) ประเมินคุณค่าของทางเลือกแต่ละทาง

                    (2) นำคุณค่าของทางเลือกแต่ละทางมาเปรียบเทียบกัน

                    (3) ตัดสินใจเลือกทางที่มีคุณค่ามากที่สุด

 

           (1)  ประเมินคุณค่าของทางเลือกแต่ละทาง

                 การประเมินคุณค่าของทางเลือกนั้น ต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

                 (ก)   ความเป็นไปได้  คือพิจารณาว่า ทางเลือกแต่ละทางมีความเป็นไปได้ตามหลักเกณฑ์ และเหตุผลมากน้อยเพียงใด มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใด

                 (ข)   การบรรลุจุดประสงค์ คือพิจารณาว่าทางเลือกใดจะบรรลุจุดประสงค์ในเรื่องนั้นเพียงใด

                 (ค)   ผลกระทบ คือพิจารณาว่าทางเลือกใดจะมีผลกระทบต่อบุคคล ต่อความมั่นคงของชาติ ต่อความปลอดภัยของประชาชน ต่อทางการเมือง ต่อทางเศรษฐกิจหรือต่อสังคม ฯลฯ มากน้อยเพียงใด

                 (ง)    ความเสี่ยง คือพิจารณาว่าการเลือกทางใดมีความเสี่ยงต่อความเสียหายมากน้อยเพียงใด

             (2)  การเปรียบเทียบคุณค่าของทางเลือก

                   การเปรียบเทียบคุณค่าของทางเลือกคือ เปรียบเทียบคุณค่าขององค์ประกอบต่าง ๆ  ระหว่างทางเลือกที่มี แต่ละองค์ประกอบว่ามีน้ำหนักมากน้อยกว่ากันเพียงใด

             (3)  ตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง

                   การตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง ต้อง...

                   (ก) อาศัยผลการประเมินคุณค่าและเปรียบเทียบคุณค่าของทางเลือกเป็นพื้นฐาน

                   (ข) สลัดตัวเองออกจากความขัดแย้งทางอารมณ์

                   (ค) คำนึงถึงการบรรลุจุดประสงค์เป็นสำคัญ

                   (ง) หากยังลังเลใจอาจปรึกษากลุ่มให้ช่วยเสนอแนะอีกส่วนหนึ่ง

 

                                 จบไปอีก 1 เรื่องแล้วค่ะ

 

  ที่มา  :  บทเรียนด้วยตนเองสำหรับข้าราชการ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 สิงหาคม 2554 15:50 แก้ไข: 12 กันยายน 2555 10:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้, Ico24 เปตอง, และ Ico24 ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

4 บันทึกรวดเลยน๊ะค่ะพี่อ้วน

ขอบคุณจ้า! ^_^..

ชอบตอนที่ 1 มากที่สุด เราได้ใช้อวัยวะครบค่ะ สุดยอด....คือ

การศึกษาเรื่องที่มีประสิทธิภาพ จะต้องใช้อวัยวะทั้ง 6 คือ

                   ตา      ต้องใช้อ่านเรื่องโดยละเอียด ให้เข้าใจแจ่มแจ้ง

                   ปาก    ต้องใช้ถามผู้เกี่ยวข้องให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมตามความจำเป็นที่จะต้องใช้ประกอบการพิจารณา  บางเรื่องนอกจากจะถามด้วยวาจา  ยังอาจต้องถามเป็นหนังสือ หรือออกแบบสอบถาม  สำรวจความคิดเห็น  หรือความต้องการของผู้เกี่ยวข้องด้วย

                   หู      ต้องใช้ฟังจากปากของผู้เกี่ยวข้องและจากสื่อสารอื่น ๆ เช่น สดับตรับฟังว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับใคร หรือกับเรื่องอะไร  มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไร  เคยมีตัวอย่างเรื่องทำนองนี้มาแล้วอย่างไร มีผลอย่างไร เป็นต้น

                  หัว     ต้องใช้คิด  พิจารณาให้รู้ประเด็นและเนื้อหาของเรื่องโดยถูกต้อง

                  ใจ     ต้องตั้งมั่น  มีสมาธิ มีความเป็นกลาง  เพื่อให้การศึกษาเรื่องเป็นไปโดยถูกต้อง  ไม่ทึกทักสรุปเรื่องเอาเองง่าย ๆ ตามความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง

                  มือ    ต้องใช้ค้นคว้าหาข้อมูลมาประกอบเรื่อง  ทั้งนี้บางเรื่องอาจถึงขั้นทำการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่หนักแน่นแม่นมั่นยืนยันได้ดียิ่งขึ้น

 

 

การวินิจฉัย ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ เป็นความสามารถ และทริคจริงๆ นับถือ ๆๆ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.8.80
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ