นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2621
ความเห็น: 0

ศิลปะการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชาของเรา 

          คงจะไม่มีบุคคลใดที่ทำงานโดยไม่มีผู้บังคับบัญชา      เว้นแต่จะทำงานอิสระหรือเป็นเจ้าของกิจการของตัวเอง     แต่ในแวดวงของข้าราชการแล้ว  ย่อมจะต้องมีผู้บังคับบัญชาอย่างแน่นอน  บางคนโชคดีมีหัวหน้าที่เอาการเอางาน  จิตใจโอบอ้อมอารี  มีความยุติธรรม  เป็นคนเรียบง่าย  ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอหน้า  การติดต่อสัมพันธ์กับหัวหน้าที่มีลักษณะ  “พ่อพระ” แบบนี้จึงทำได้ง่ายไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไร   อาศัยความจริงใจและความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง  ก็จะสามารถพิชิตใจหัวหน้าแบบนี้ได้อย่างง่ายดาย

          แต่ใครที่โชคร้ายเจอหัวหน้าประเภทเจ้ายศเจ้าอย่าง  เอาแต่ใจตัวเอง  ทำดีเท่าไหร่ไม่เคยมองเห็นสักที   มีแต่คอยตำหนิติเตียน   ทำงานพลาดพลั้งลงไปแทนที่จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบา   กลับเล่นงานให้จนย่ำแย่   หัวหน้าประเภทนี้ต้องหลีกเลี่ยงอย่าโต้ตอบเป็นอันขาด

          ไม่ว่าจะทำงานกับหัวหน้าแบบไหน ก็ต้องรู้จักสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ให้ดีเข้าไว้ก่อน  ให้หัวหน้าเกิดความรัก  ความเมตตา   ความไว้วางใจ   การจะทำให้หัวหน้าเกิดความรู้สึกเช่นนี้ได้จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

          1.  เอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย

          2.  ทำงานให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

          3.  ละเว้นการกระทำที่ผู้บังคับบัญชาไม่ชอบ

          4.  ประจบด้วยผลงานอย่างสม่ำเสมอ

          5.  บริการในเรื่องส่วนตัวบ้างเมื่อมีโอกาส

 

 การตอบสนองความคาดหวังของผู้บังคับบัญชา

          1.  มีความขยันหมั่นเพียร

          2.  มีผลงานที่มีคุณภาพ

          3.  มีความรับผิดชอบเป็นที่ไว้วางใจได้

          4.  มีความรู้และความเข้าใจในงานที่ทำเป็นอย่างดี

          5.  มักใหญ่ใฝ่สูงในทางที่ถูกต้อง

          6.  มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

          7.  มีดุลยพินิจและสามัญสำนึกที่ดี

          8.  มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานที่ดี

          9.  มีอารมณ์แจ่มใส

         10. มีความเสียสละและอุทิศตนให้แก่งาน

 

ศิลปะการเป็นลูกน้อง

          1.  เข้ากับนายให้ได้

          2.  ทำตามนายสั่ง

          3.  มีความรับผิดชอบต่องาน

          4.  ยกย่องให้เกียรตินาย  (ทั้งต่อหน้าและลับหลัง)

          5.  แก้ปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ เอง

          6.  รู้จักอดกลั้น  (โกรธคือโง่  โมโหคือบ้า)

          7.  มีความสามัคคีในหมู่เพื่อนร่วมงาน

          8.  ขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือ

          9.  ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเสมอ

         10. ขยันหมั่นเพียร

         11. ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน

         12. ภักดีต่อองค์กร

         13. อย่าทำสงครามเย็นหรือขู่บังคับหัวหน้า

 

ที่มา :  จากการฝึกอบรมหลักสูตร   “การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสำนักงานและ การบริหารเอกสารสำนักงาน 

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 กันยายน 2554 15:01 แก้ไข: 30 กันยายน 2554 15:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.8.80
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ