นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
12 วิธีจัดเก็บเอกสารที่ดี [C] 1349 1
การทำลายหนังสือราชการปี 59 [C] 3488 0
การให้ความร่วมมือในการเก็บเอกสาร [C] 1087 0
ห้องเก็บเอกสาร "ห้องมืด" 3560 3
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา ศูนย์ทรัพย์ [C] 1326 2
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา [C] 2350 1
ฝ่ายอาหารรับปริญญา ณ เรือนรับรอง 1149 0
พิธีวางพวงมาลา [C] 1042 0
ปลูกต้นไม้สำหรับพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ [C] 1783 3
Happy Rally : Happy Family (ตอนที่ 3 ล่องแก่ง) [C] 1487 1
การใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ [C] 1296 1
เทคนิคการพิมพ์ [C] 1173 0
ภารกิจฝ่ายสวัสดิการ Big Cleaning Day [C] 1517 5
สีสันบ้านสวยสไตล์ยุโรป [C] 3237 1
ดูงานฟาร์มเห็ด [C] 1435 0
ดูงานโครงการชั่งหัวมัน [C] 2159 1
บันทึกย่อเรื่อง 952 0
พิธีวางพวงมาลา 1911 0
ภาระกิจวันแรกของ 5 สาว กับฝ่ายสวัสดิการงานรับปริญญา 1043 1
พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1591 2
ทำลายหนังสือราชการโดยวิธีการย่อย 1428 1
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 2053 6
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 1190 0
สรุปเหรียญรางวัล “อ่างแก้วเกมส์ ของนักกีฬาชาวทรัพย์ 1887 6
การจัดเก็บเอกสารให้มีสภาพดี 1285 0
ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร 2077 0
หนังสือประชาสัมพันธ์ 3813 0
วิธีจดรายงานการประชุม 1645 2
การพิมพ์ชื่อตำแหน่งในหนังสือราชการ 11683 4
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 1333 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 3) 3343 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 2) 2042 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 1) 1525 3
การสะกดคำ 2079 0
e-document โฉมใหม่มาแล้วจ้า [C] 1098 1
ร่วมพิธีวางพวงมาลา [C] 1553 0
บรรยากาศฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม [C] 1816 4
จัดซุ้มรับปริญญา 7411 4
การตรวจทานเอกสารก่อนส่ง 1576 0
การเสนอหนังสือ 1476 0
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเลขที่หนังสือ 1741 0
ชนิดของหนังสือราชการและแบบฟอร์ม 2694 0
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 2) 1908 1
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 1) 1420 1
บทบาทพนักงานธุรการ 8103 1
หลักการพัฒนาตนเอง 1345 0
12 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีของการทำงาน 1239 0
10 วิธีเขียนหนังสือให้ประทับใจคนอ่าน 1598 3
การใช้เครื่องหมายไม้ยมก และวิธีเขียน 3809 1
การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ 1980 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 4) "ท้ายเรื่อง" 1429 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 3) "จุดประสงค์ของเรื่อง" 1461 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 2) "เนื้อเรื่อง" 1705 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 1) 3410 0
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล'55 2749 2
การเขียนย่อหน้า 2294 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 5 ตอนจบ) 2174 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 4) 1846 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 3) 2456 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 2) 1969 1
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 1) 1961 1
ตัวที่ทำให้เสียเวลา (Time traps) 1813 0
วิธีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน และบุคคลในหน่วยงาน 5399 0
ลักษณะของบันทึกเสนอ 2474 0
แนวการเขียนหนังสือราชการลักษณะต่าง ๆ 4067 0
การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 2046 1
การรับและส่งหนังสือ (ตอนที่ 2) 1964 0
การรับและส่งหนังสือ (ตอนทื่ 1) 2169 0
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการตามงานลูกน้อง 2070 1
การจัดเก็บเอกสาร 2564 0
การวิเคราะห์การใช้เวลา 2628 0
ลักษณะของผู้มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับความเป็นผู้นำ (23) 14311 6
รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง (19) 2201 4
รักงาน เรียนรู้งาน (16) 1721 0
การจัดความสำคัญก่อนหลังของงาน (15) 2544 2
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับเวลา (8) 2107 2
การบริหารเวลา (7) 1688 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา (5) 5876 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับเพื่อนร่วมงาน (4) 2967 0
การใช้โทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพ (1) 1814 0
ทำบุญวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2258 2
ศิลปะการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 2745 0
พิธีวางพวงมาลาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2554 1827 0
แนวทางการพัฒนาตนเองให้สำเร็จ 3863 0
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 2390 0
เทคนิคการร่างหนังสือราชการ 3311 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนจบ) 1915 3
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1583 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 1873 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 1927 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1873 0
ขอเชิญชวนให้แต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย 2563 4
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 2729 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 3061 1
การดำเนินการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร (ห้องมืด) 2925 4
การใช้เครื่องหมายในการเขียน 2964 0
ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ 2753 3
ศิลปะในการแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ 2454 6
เคลียร์พื้นที่ห้องมืด 2002 7
พิธีวางพวงมาลา 2255 7