นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

praphot
Ico64
Mr. praphot nuntramas
ผู้อำนวยการกองกลาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

Page Visits: 1737
comment: 0

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ค.บ.ม.

ผมได้รับเกียรติจากสภาข้าราชการวิทยาเขตหาดใหญ่ เสนอชื่อเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย จากข้าราชการสายสนับสนุนและมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งที่2128/50ลงวันที่ 13 พ.ย.50โดยมีวาระ 2 ปี คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่โดยย่อดังนี้ คือ

-กลั่นกรองเบื้องต้นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลต่อสภามหาวิทยาลัย

-อนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ มีมติและสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

-พิจารณากลั่นกรองข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

-แต่งตั้งอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อปฎิบัติหน้าที่ใดๆ

-หน้าที่อื่นๆตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

  ขอขอบคุณสภาข้าราชการวิทยาเขตหาดใหญ่ที่ให้ไปเป็นตัวแทนข้าราชการสายสนับสนุน จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อธำรงไว้ซึ่งสิทธิและศักดิ์ศรีของข้าราชการสายสนับสนุนและจะพยายามเป็นสื่อกลางระหว่างข้าราชการสายสนับสนุนและผู้บริหารในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการสื่อให้ข้าราชการได้รับทราบข่าว มติความเคลื่อนไหว หรือกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามโอกาส หากข้าราชการท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะ กรุณาส่งมาได้ครับ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): ค.บ.ม.  กองกลาง
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 15 พฤศจิกายน 2550 10:31 แก้ไข: 18 ธันวาคม 2551 11:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.204.186.91
Message:  
Load Editor
   
Cancel or