นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

praphot
Ico64
Mr. praphot nuntramas
ผู้อำนวยการกองกลาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

(0) เหตุเกิดที่เมืองอุดร

เเg,เมื่อคนไทยฆ่ากันเอง น่าอนาถชาติไทยใยฆ่ากัน ด้วยยึดมั่นข้างใดไม่นึกถึงประเทศชาติพินาศไปไม่คำนึง เพียงจะดึงพวกกูสู่หลักชัย more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By praphot   created: 25 July 2008 09:07 Modified: 18 December 2008 11:05 [ Report Abuse ]

(3) Site Visit ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.51 ผมได้ไปเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติเป็นเลิศ เกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงรุก ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคคลากร โดยมี รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร ผู้อำนวยการเป็นผู้บรรยายและตอบคำถาม รู้สึกทึ่งและชื่นช... more »
Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By praphot   created: 15 July 2008 10:44 Modified: 18 December 2008 11:06 [ Report Abuse ]

(3) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ผมในฐานะตัวแทนบุคคลากรสายสนับสนุน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย(คบม.)เมื่อวันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๑ ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีเรื่องน่าสนใจที่จะรายงานดังนี้ เรื่องหลักสูตร"นักบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"นบ.ม.อ.รุ่นที่... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By praphot   created: 14 July 2008 16:43 Modified: 18 December 2008 11:06 [ Report Abuse ]

(2) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๕๑ ผมได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ในฐานะตัวแทนของข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุน มีวาระที่น่าสนใจที่จะขอรายงานดังนี้ ๑.ที่ประชุมเห็นชอบการจัดทำข้อตกลงภาระงานและแบบรายงานข้อตกลงสายวิชาการและผู้ดำรงตำแหน... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By praphot   created: 09 June 2008 11:22 Modified: 18 December 2008 11:07 [ Report Abuse ]

(3) สวัสดิการพนักงานเงินรายได้

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2551 ผมได้เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย(ค.บ.ม.) ณ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี มีวาระที่น่าสนใจและเล่าสู่กันฟังดังนี้ วาระที่7.5 เรื่องหลักการจัดสวัสดิการให้กับพนักงานเงินรายได้ โดยคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยได้ขอเสนอ... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By praphot   created: 07 May 2008 14:49 Modified: 18 December 2008 11:08 [ Report Abuse ]

(18) วันรวมพลคนKM 22 เม.ย.51

วันรวมพลคนรุ่นใหม่ใจKMไปกันเต็มห้องอมรมสมใจหมายเจอตัวจริงเสียงจริงทั้งหญิงชายเสียงทักทายเธอฉันลั่นสะเทือน นามปากกามารู้กันในวันนี้หน้าสวยดีหล่อเหลามีเค้าเหมือนคอยติดตามงานเขียนมาแรมเดือนเป็นเสมือนพี่น้องท้องเดียวกัน ให้ความรู้ความเพลิดเพลินเจริญจ... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By praphot   created: 23 April 2008 11:40 Modified: 18 December 2008 11:09 [ Report Abuse ]

(2) น้ำกับปลา

น้ำนำปลามาอยู่คู่ชีวิต น้ำเหลือนิดปลาดิ้นรนค้นที่ใหม่ เมื่อน้ำแล้งแห้งหายตายซากไปเป็นอุทธาหรณ์สอนใจในองค์การ more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By praphot   created: 10 April 2008 10:36 Modified: 18 December 2008 11:09 [ Report Abuse ]

(5) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.51 ผมได้เข้าประชุมค.บ.ม. มีเรื่องน่าสนใจ 3 เรื่อง คือ1.ยกเลิกการขออนุมัติกรอบต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งชำนาญการเป็นรายๆสำหรับข้าราชการตำแหน่งเริ่มต้นจากระดับ22.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาเกี่ยวกับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างเ... more »
By praphot   created: 08 April 2008 11:39 Modified: 18 December 2008 11:10 [ Report Abuse ]

(0) วันข้าราชการพลเรือน

วันที่ 1 เมษายน ของทุกปีเป็นวันข้าราชการพลเรือน หลายท่านอาจไม่รู้หรือลืมไป นับวันข้าราชการจะยิ่งหายไปโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยของรัฐ เพราะหยุดรับข้าราชการมาตั้งแต่ปี 2542แต่มีพนักงานมาทดแทน ผมได้เขียนกลอนไว้ 2-3ปีมาแล้ว อยากระลึกถึงในวันข้าราชการพลเร... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By praphot   created: 01 April 2008 16:21 Modified: 18 December 2008 11:11 [ Report Abuse ]

(2) เส้นทางสู่นักเขียน

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 51 ผมได้รับเชิญจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ไปเป็นวิทยากร เรื่อง"การเขียนบทความ บทวิเคราะห์ เพื่อพัฒนางานและพัฒนาตนเอง" มีความที่ผมผูกไว้เป็นกลอนโดยสังเขป ดังนี้บทความ คือ การใช้ตัวอักษรเป็นสื่อระหว่างผู... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By praphot   created: 31 March 2008 15:36 Modified: 18 December 2008 11:11 [ Report Abuse ]