นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 1335
ความเห็น: 1

งานที่ทำ 1

เลขาฯเสนอแฟ้ม

เสนอแฟ้มเอกสารเรื่องของนาย

  • - แยกแฟ้มเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
  • - เสนอเรื่องเรียงตามลำดับวันที่ และเรื่องด่วนมาก/เรื่องไม่ด่วน
  • ตรวจเนื้อหาความถูกต้อง โน้ตบันทึกให้นายทราบว่ามีภาระงานอะไรอยู่แล้วบ้าง/ขัอมูลเพิ่มเติม
  • - โทร.เจ้าของเรื่องหากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลให้นายทราบ
  • - ตรวจแฟ้มออกว่ามีเรื่องใดสั่งการหรือไม่อย่างไร /ถ่ายสำเนาไว้และแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามสั่งการและรีบดำเนินการ
  • - จดหมาย ถ้าระบุชื่ออย่างเดียวไม่เปิดซอง (ให้นายเปิดเอง) ระบุตำแหน่งเราเปิดจัดใส่แฟ้มเสนอ

Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 02 November 2008 19:50 Modified: 02 November 2008 19:52 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

(^__^)

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.173.45
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ