นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

(3) เรื่องเล่าจากสัมมนาที่ประชุมคณบดี (ตอน 2)

อ่านตอนที่ 1 (ที่นี่) หากจะพูดถึงความเก่งในวิธีการสอนของอาจารย์ก็น่าเห็นใจ เพราะอาจารย์มหาวิทยาลัย เมื่อรับมาเป็นอาจารย์แล้วส่งไปเรียนต่อกลับมา ก็ได้รับมอบภารกิจให้สอนโดยที่ไม่ได้ผ่านการอบรมเทคนิคการสอนอย่างจริงจัง จะมีการอบรมในหลักสูตรอาจารย์ใหม่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย บุญสม   สร้าง: 09 กรกฎาคม 2551 05:53 แก้ไข: 09 กรกฎาคม 2551 05:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) เล่าเรื่องสัมมนาที่ประชุม คณบดี 2551(ตอน 1)

ช่วงวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2551 เรามีการสัมมนาที่ประชุมคณบดี ที่จังหวัดตรัง ภายใต้หัวข้อเรื่อง“ปัจจุบัน อนาคต การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”เราเริ่มด้วยการย้ำถึงพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่า “ม.อ.จะเป็นมหาวิทย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย บุญสม   สร้าง: 06 กรกฎาคม 2551 20:12 แก้ไข: 06 กรกฎาคม 2551 20:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(7) ความรู้ของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ไหน (ตอน 2)

ตอนที่แล้ว ความรู้ทางธรรมที่ถูกถ่ายทอดวันนี้มาพูดถึงการถ่ายทอดความรู้ทางโลกยกตัวอย่างวิชาวิทยาศาสตร์เกิดจากการที่นักวิทยาศาสตร์ค้นคว้า วิจัย พิสูจน์ว่าเป็นจริง วิชาเหล่านั้นก็ถูกบันทึกเป็นหนังสือเป็นวารสารเป็นบทความในขณะเดียวกันความรู้เป็นนั้นก็ถู... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย บุญสม   สร้าง: 18 มีนาคม 2551 16:30 แก้ไข: 18 มีนาคม 2551 16:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) ความรู้..ของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ไหน (ตอนที่ 1)

มาลองจินตนาการกัน มหาวิทยาลัยตั้งมา 40 ปี ส่งคนไปเรียนต่อปริญญาเอกก็มาก ทำวิจัยก็เยอะ คำถามคือ ณ วันที่มหาวิทยาลัยมีอายุครบ 40 ปี ผมตั้งคำถามว่า ความรู้ของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ไหน ถ้าจะตอบเรื่องนี้ต้องดูไปที่ 2 จุดก่อนจุดที่ 1 ให้ดูการถ่ายทอดความรู้ท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย บุญสม   สร้าง: 22 กุมภาพันธ์ 2551 15:30 แก้ไข: 22 กุมภาพันธ์ 2551 15:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) ชมเชยนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บัณฑิตควรมีความรู้ ทั้งความรู้ในศาสตร์ที่เรียนตามสาขาเช่นเรียนวิศวกรรมศาสตร์ก็มีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมศาสตร์เรียนนิติศาสตร์ก็มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย คือตามสาขาที่เรียน แต่ยังมีอีกสิ่งที่มหาวิทยาลัยอยากจะบ่มเพาะให้เกิดแก่นักศึกษาคือความพ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย บุญสม   สร้าง: 25 มกราคม 2551 16:55 แก้ไข: 25 มกราคม 2551 16:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) งานวันครู

วันที่ 16 มกราคม 2551 เป็นวันครูเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดให้มีขึ้น เพื่อให้วันนี้เป็นวันที่พวกเราได้มีโอกาสย้ำร่วมกันถึงภารกิจของครูและความเป็นครู เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบและมั่นใจว่า ม.อ.เราเชิดชูความเป็นครู เพื่อให้กำลังใจซึ่งก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
คำสำคัญ (keywords): วันครู  อธิการบดี
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย บุญสม   สร้าง: 11 มกราคม 2551 09:44 แก้ไข: 11 มกราคม 2551 09:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(15) สวัสดีปีใหม่ 2551

โอกาสเทศกาลเฉลิมฉลองเทศกาลความสุขส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ นี้ผมขออัญเชิญพระบารมีของสมเด็จพระราชบิดาได้ประทานศิริมงคลและ พรอันประเสริฐให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประสบความสุข สมปรารถนา มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ ผมเชื่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย บุญสม   สร้าง: 31 ธันวาคม 2550 15:38 แก้ไข: 02 มกราคม 2551 09:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ความห่วงใย...ชาวปัตตานี (3)

อยากจะสื่อกับอาจารย์บอกเราว่า ลูกศิษย์ของเราเป็นศิษย์ที่มาจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความเชื่อและหลักปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันที่ต่างกัน การแต่งเนื้อแต่งตัวก็ต่างกัน แต่ท่ามกลางความต่างของสิ่งเหล่านั้นในลูกศิษย์ ลูกศิษย์คือลูกศิษย์เหมือนกันทุกค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย บุญสม   สร้าง: 28 พฤศจิกายน 2550 14:01 แก้ไข: 28 พฤศจิกายน 2550 14:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ความห่วงใย...ชาวปัตตานี (2)

เหตการณ์ 3 จังหวัดชายแดน ในฐานะของมหาวิทยาลัยที่ต้องดูแลบุคลากรเราจะพยายามอย่างดีที่สุดทั้งในส่วนการดูแลบุคลากรและนักศึกษาซึ่งความปลอดภัยของวิทยาเขตปัตตานีรวมทั้งบุคลากรและนักศึกษา จุดสำคัญที่สุดที่เราจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยคือการวางตัวทางวิชาการโดย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย บุญสม   สร้าง: 21 พฤศจิกายน 2550 17:32 แก้ไข: 21 พฤศจิกายน 2550 17:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(11) ความห่วงใย...ชาวปัตตานี

ผมห่างหายจากการเขียนไปหลายวัน วันนี้จะมาชวนพวกเรา ให้มีความห่วงใย เข้าใจความทุกข์ ของเพื่อนเราที่วิทยาเขตปัตตานีผมอยากชวนให้พวกเรามีความรู้สึกเป็นส่วนร่วมของทุกข์ของเพื่อน ๆ ที่วิทยาเขตปัตตานี ท่ามกลางความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ ซึ่งตอนนี้ก็มากระทบกับ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย บุญสม   สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2550 12:51 แก้ไข: 16 พฤศจิกายน 2550 12:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]